Acceptance and Commitment Therapy (ACT) je forma kognitivně-behaviorální terapie, která využívá mindfulness a behaviorální změny k dosažení větší psychologické flexibility. Byla vyvinuta Stevenem Hayesem v 80. letech 20. století a je založena na Relational Frame Theory (RFT). ACT se odlišuje od tradičních forem kognitivní terapie tím, že klade větší důraz na akceptaci emocí a myšlenek, než na jejich změnu nebo potlačení.

Základní principy ACT

ACT se zaměřuje na šest klíčových procesů, které jsou základem pro zvyšování psychologické flexibility:

  1. Kognitivní defuze: Učí klienty oddělit se od svých myšlenek a pohledů tak, že je vidí jako pouhé produkty mysli, které nemusí nutně ovlivňovat jejich chování.
  2. Akceptace: Podporuje otevřenost a přijetí nepříjemných pocitů a zkušeností, což klientům umožňuje lépe se vypořádat s nimi bez nutnosti unikat nebo je potlačovat.
  3. Kontakt s přítomným okamžikem: Zdůrazňuje význam být „tady a teď“, což klientům pomáhá být plně vědomi a přítomni ve svých každodenních aktivitách a zážitcích.
  4. Já jako kontext: Pomáhá klientům rozvíjet smysl pro sebe sama, který je stálý a nepodmíněný; vytváří rozpoznání, že myšlenky a pocity jsou proměnlivé a nemusí definovat osobu.
  5. Hodnoty: Pomáhá klientům objevit, co je pro ně skutečně důležité a jaké hodnoty chtějí ve svém životě prosazovat. Toto je klíčové pro stanovení směru a motivace v životě.
  6. Angažované jednání: Zaměřuje se na podporu klientů v angažovaném, smysluplném chování, které je v souladu s jejich hodnotami, i přes přítomnost bolestivých zkušeností.

Aplikace ACT

ACT je široce používána v různých oblastech klinické praxe, včetně léčby úzkosti, deprese, stresu, PTSD a chronické bolesti. Je také účinná při pomoci lidem čelit emocionálním výzvám spojeným s chronickými zdravotními problémy, jako je rakovina nebo diabetes. Výzkum ukazuje, že ACT může vést k významným zlepšením v kvalitě života, snížení úzkosti a zlepšení sociální funkce.

Výhody ACT

ACT je ceněna za svou flexibilitu a široké uplatnění. Nezaměřuje se pouze na snížení symptomů, ale snaží se zlepšit celkovou kvalitu života klientů tím, že rozvíjí dovednosti, které jsou užitečné pro řešení životních výzev a dosahování osobních cílů. ACT pomáhá lidem žít plnější a bohatší život, i když se setkávají s bolestí a utrpením.