Drogová závislost je chronické onemocnění mozku charakterizované kompulzivním užíváním drog navzdory negativním důsledkům. Závislost může zahrnovat fyzickou a psychickou závislost na látce, což vede k intenzivní touze a abstinenčním příznakům při pokusu o ukončení užívání. Příčiny závislosti zahrnují genetické predispozice, environmentální faktory, stres a duševní poruchy. Léčba drogové závislosti často zahrnuje kombinaci detoxikace, behaviorální terapie, medikace a podpůrných skupin. Úspěšná léčba vyžaduje dlouhodobou péči a podporu, aby se jedinec mohl zotavit a udržet si střízlivost. Závislost může mít vážné důsledky na zdraví, vztahy a sociální a pracovní život jedince.