Využití online Beckovy Hodnotové Stupnice pro měření deprese je jako vstup do dialogu s vaším vnitřním já, který vám umožní porozumět hlouběji vašim emocím a reakcím. V tomto jednoduchém, avšak promyšleném testu, který byl původně vyvinut Dr. Aaronem T. Beckem, se budete moci zaměřit na symptomy, jež možná ovlivňují vaši schopnost radovat se ze života, pracovat a být ve vztazích.

Zde nejde jen o vyplnění otázek; jde o cestu k sebepoznání. Každá otázka, kterou zde najdete, je mostem přes řeku nejistoty, který vám může pomoci dosáhnout druhého břehu sebejistoty a klidu. S každou odpovědí se můžete cítit být lépe informování ohledně svého stavu a krok za krokem se přiblížit k rozhodnutím, která podporují vaše zdraví a pohodu.

Pamatujte, že tento test není diagnózou. Je to jenom nástroj, který vám pomůže identifikovat signály, na které možná budete chtít reagovat společně s odborníky. Pokud vaše výsledky naznačí hlubší problémy, neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Vaše duševní zdraví je cenné a zaslouží si pozornost a péči stejně jako jakýkoli jiný aspekt vašeho zdraví.

Jste připraveni začít? Otevřete dveře k sobě samým a objevte, co leží na druhé straně. Každý krok, který učiníte na této cestě, je krokem k lepšímu pochopení a možná i k lepšímu životu.

Complete 0%
1 Page 1 2 Page 29 3 Page 3 4 Page 12 5 Page 11 6 Page 10 7 Page 9 8 Page 8 9 Page 7 10 Page 6 11 Page 5 12 Page 27 13 Page 26 14 Page 25 15 Page 24 16 Page 23 17 Page 22 18 Page 21 19 Page 20 20 Page 19 21 Page 18 22 Page 17 23 Page 4 24 Page 30

Online test pro zjištění depresivních symptomů

 

Tento online nástroj je založen na Hodnotové Stupnici pro Měření Deprese (BDI) (více o ní ve slovníku), která je uznávaným a široce používaným sebehodnotícím nástrojem pro zjištění přítomnosti a závažnosti depresivních symptomů. Test byl původně vyvinut Dr. Aaronem T. Beckem a je navržen tak, aby pomohl identifikovat a kvantifikovat symptomy deprese u dospělých a starších adolescentů.

 

 

Jak test funguje:

 

Test obsahuje z 21 otázek, které se týkají různých aspektů vašeho emočního stavu v posledních dvou týdnech, včetně dneška. Každá otázka nabízí čtyři možné odpovědi, které se liší stupněm závažnosti. Vyberte odpověď, která nejlépe odpovídá tomu, jak jste se cítili nebo jaké bylo vaše chování v tomto období.

 

 

Důležité informace před začátkem testu:

 • Soukromí a anonymita: Vaše odpovědi jsou zpracovávány s plnou důvěrností. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje, které by vás mohly identifikovat, pokud se sami nerozhodnete ke sdílení vašich výsledků.
 • Účel testu: Tento test je nástrojem pro sebehodnocení a může pomoci rozpoznat příznaky deprese. Neměl by však být používán jako jediný zdroj pro diagnostiku deprese.
 • Kdy vyhledat odbornou pomoc: Pokud test odhalí možné příznaky deprese, doporučujeme konzultaci s odborným zdravotnickým pracovníkem pro další vyšetření a diskusi o možnostech léčby.
 • Nepoužívejte tento test v krizové situaci: Pokud se cítíte velmi špatně nebo máte myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte okamžitou pomoc. Kontaktujte svého lékaře, jděte na nejbližší pohotovost nebo volejte krizovou linku v ČR >>>

 

Jak využít výsledky

Výsledky testu poskytují přehled o tom, jak silně prožíváte určité symptomy spojené s depresí. Skóre může být užitečné pro pochopení vaší současné situace a může sloužit jako východisko pro rozhovory s lékařem nebo terapeutem o vašem duševním zdraví.

 

Tento test je nástroj, který může podpořit vaši cestu za lepším pochopením a zvládáním vašeho emočního stavu. Pokud jste připraveni začít,  zadejte email kam vám pošlu vaše výsledky.

 

Back Next
Complete 4%
1 Page 1 2 Page 29 3 Page 3 4 Page 12 5 Page 11 6 Page 10 7 Page 9 8 Page 8 9 Page 7 10 Page 6 11 Page 5 12 Page 27 13 Page 26 14 Page 25 15 Page 24 16 Page 23 17 Page 22 18 Page 21 19 Page 20 20 Page 19 21 Page 18 22 Page 17 23 Page 4 24 Page 30

Prosím vyplňte váš email a potvrďte souhlas s jeho zpracováním:

Jméno
Email *
Souhlas se spracováním osobních údajů: *

Registrací dáváte souhlas se zpracováním vaší e-mailové adresy pro zasílání odpovědí na test a upozornění na nové články z oblasti psychologické svépomoci po dobu maximálně 5 let. Odhlásit se můžete kdykoliv jediným kliknutím v každém e-mailu. Terms and Conditions

A zde je první téma testu:

1*
Necítím se smutný/á.
Círím se posmutnělý/á, sklíčený/á
Jsem stále smutný/á a smutku se nedokážu zbavit.
Jsem tak nešťastný/á, že to nemohu snést
Back Next
Complete 8%
1 Page 1 2 Page 29 3 Page 3 4 Page 12 5 Page 11 6 Page 10 7 Page 9 8 Page 8 9 Page 7 10 Page 6 11 Page 5 12 Page 27 13 Page 26 14 Page 25 15 Page 24 16 Page 23 17 Page 22 18 Page 21 19 Page 20 20 Page 19 21 Page 18 22 Page 17 23 Page 4 24 Page 30
2*
Příliš se budoucnosti neobávám
Budoucnosti se obávám
Vidím, že se už nemám na co těšit
Vidím, že budoucnost je beznadějná, má situace se nemůže zlepšit
Back Next
Complete 12%
1 Page 1 2 Page 29 3 Page 3 4 Page 12 5 Page 11 6 Page 10 7 Page 9 8 Page 8 9 Page 7 10 Page 6 11 Page 5 12 Page 27 13 Page 26 14 Page 25 15 Page 24 16 Page 23 17 Page 22 18 Page 21 19 Page 20 20 Page 19 21 Page 18 22 Page 17 23 Page 4 24 Page 30
3*
Nemám pocit nějakého životního neúspěchu nebo smůly.
V životě jsem měl/a více smůly a neúspěchu než obvykle mají jiní lidé
Vidím, že můj dosavadní život byl jen řadou neúspěchů.
Vidím, že jsem jako člověk (otec, matka, manžel/ka) plně selhal/a.
Back Next
Complete 16%
1 Page 1 2 Page 29 3 Page 3 4 Page 12 5 Page 11 6 Page 10 7 Page 9 8 Page 8 9 Page 7 10 Page 6 11 Page 5 12 Page 27 13 Page 26 14 Page 25 15 Page 24 16 Page 23 17 Page 22 18 Page 21 19 Page 20 20 Page 19 21 Page 18 22 Page 17 23 Page 4 24 Page 30
4*
Jsem v podstatě spokojen/a.
Věci mě už neteší tak, jako dříve.
Nic mi již nepřináší uspokojení.
Ať dělám cokoliv, jsem nespokojen/a.
Back Next
Complete 20%
1 Page 1 2 Page 29 3 Page 3 4 Page 12 5 Page 11 6 Page 10 7 Page 9 8 Page 8 9 Page 7 10 Page 6 11 Page 5 12 Page 27 13 Page 26 14 Page 25 15 Page 24 16 Page 23 17 Page 22 18 Page 21 19 Page 20 20 Page 19 21 Page 18 22 Page 17 23 Page 4 24 Page 30
5*
Netrpím pocity viny.
Často mívám pocity viny.
Hodně často mívám pocity viny.
Stále trpím pocity viny.
Back Next
Complete 25%
1 Page 1 2 Page 29 3 Page 3 4 Page 12 5 Page 11 6 Page 10 7 Page 9 8 Page 8 9 Page 7 10 Page 6 11 Page 5 12 Page 27 13 Page 26 14 Page 25 15 Page 24 16 Page 23 17 Page 22 18 Page 21 19 Page 20 20 Page 19 21 Page 18 22 Page 17 23 Page 4 24 Page 30
6*
Nemám pocit, že bych měl/a být za něco potrestán/a.
Mám pocit, že bych moh/a být za něco potrestán/a.
Očekávám, že budu nějak potrestán/a.
Vím, že budu potrestán/a.
Back Next
Complete 29%
1 Page 1 2 Page 29 3 Page 3 4 Page 12 5 Page 11 6 Page 10 7 Page 9 8 Page 8 9 Page 7 10 Page 6 11 Page 5 12 Page 27 13 Page 26 14 Page 25 15 Page 24 16 Page 23 17 Page 22 18 Page 21 19 Page 20 20 Page 19 21 Page 18 22 Page 17 23 Page 4 24 Page 30
7*
Necítím se příliš zklamán/a sám/sama sebou.
Zklamal/a jsem se v sobě.
Jsem dosti znechucen/a sám/sama sebou.
Nenávidím se.
Back Next
Complete 33%
1 Page 1 2 Page 29 3 Page 3 4 Page 12 5 Page 11 6 Page 10 7 Page 9 8 Page 8 9 Page 7 10 Page 6 11 Page 5 12 Page 27 13 Page 26 14 Page 25 15 Page 24 16 Page 23 17 Page 22 18 Page 21 19 Page 20 20 Page 19 21 Page 18 22 Page 17 23 Page 4 24 Page 30
8*
Necítím se horší než kdokoliv jiný.
Mám spoustu nedostatků a dělám hodně chyb.
Stále si vyčítám všechny své chyby.
Za všechno špatné mohu já. 
Back Next
Complete 37%
1 Page 1 2 Page 29 3 Page 3 4 Page 12 5 Page 11 6 Page 10 7 Page 9 8 Page 8 9 Page 7 10 Page 6 11 Page 5 12 Page 27 13 Page 26 14 Page 25 15 Page 24 16 Page 23 17 Page 22 18 Page 21 19 Page 20 20 Page 19 21 Page 18 22 Page 17 23 Page 4 24 Page 30
9*
Nepřemýšlím o sebevraždě.
Někdy pomýšlím na sebevraždu.
Často přemýšlím o sebevraždě.
Kdybych měl/a příležitost, tak bych si vzal/a život.
Back Next
Complete 41%
1 Page 1 2 Page 29 3 Page 3 4 Page 12 5 Page 11 6 Page 10 7 Page 9 8 Page 8 9 Page 7 10 Page 6 11 Page 5 12 Page 27 13 Page 26 14 Page 25 15 Page 24 16 Page 23 17 Page 22 18 Page 21 19 Page 20 20 Page 19 21 Page 18 22 Page 17 23 Page 4 24 Page 30
10*
Nepláču více než obyčejně.
Pláču nyní častěji než předtím.
Pláču nyní stále, nedokážu přestat.
Nemohu už ani plakat. 
Back Next
Complete 45%
1 Page 1 2 Page 29 3 Page 3 4 Page 12 5 Page 11 6 Page 10 7 Page 9 8 Page 8 9 Page 7 10 Page 6 11 Page 5 12 Page 27 13 Page 26 14 Page 25 15 Page 24 16 Page 23 17 Page 22 18 Page 21 19 Page 20 20 Page 19 21 Page 18 22 Page 17 23 Page 4 24 Page 30
11*
Nejsem nyní podrážděnější více než obvykle.
Jsem často podrážděný/á a rozladěný/á.
Jsem stále podrážděný/á a rozladěný/á.
Nemohu se již rozčílit ani věcmi, které mě dříve rozčilovaly.
Back Next
Complete 50%
1 Page 1 2 Page 29 3 Page 3 4 Page 12 5 Page 11 6 Page 10 7 Page 9 8 Page 8 9 Page 7 10 Page 6 11 Page 5 12 Page 27 13 Page 26 14 Page 25 15 Page 24 16 Page 23 17 Page 22 18 Page 21 19 Page 20 20 Page 19 21 Page 18 22 Page 17 23 Page 4 24 Page 30
12*
Neztratil/a jsem zájem o ostatní lidi.
Mám menší zájem o ostatní lidi.
Ztratil/a jsem většinu zájmu o ostatní lidi.
Ztratil/a jsem všechen zájem o ostatní lidi. 
Back Next
Complete 54%
1 Page 1 2 Page 29 3 Page 3 4 Page 12 5 Page 11 6 Page 10 7 Page 9 8 Page 8 9 Page 7 10 Page 6 11 Page 5 12 Page 27 13 Page 26 14 Page 25 15 Page 24 16 Page 23 17 Page 22 18 Page 21 19 Page 20 20 Page 19 21 Page 18 22 Page 17 23 Page 4 24 Page 30
13*
Dokážu se většinou v běžných situacích rozhodnout.
Odkládám svá rozhodnutí častěji než dříve.
Mám značné potíže v rozhodování.
Vůbec se nedokážu rozhodnout. 
Back Next
Complete 58%
1 Page 1 2 Page 29 3 Page 3 4 Page 12 5 Page 11 6 Page 10 7 Page 9 8 Page 8 9 Page 7 10 Page 6 11 Page 5 12 Page 27 13 Page 26 14 Page 25 15 Page 24 16 Page 23 17 Page 22 18 Page 21 19 Page 20 20 Page 19 21 Page 18 22 Page 17 23 Page 4 24 Page 30
14*
Nemám větší starosti se vzhledem než dříve.
Mám starosti, že vypadám už dost staře a neatraktivně.
Mám dojem, že se můj zevnějšek značně zhoršil, vypadám dost nepěkně.
Mám pocit, že vypadám hnusně až odpudivě. 
Back Next
Complete 62%
1 Page 1 2 Page 29 3 Page 3 4 Page 12 5 Page 11 6 Page 10 7 Page 9 8 Page 8 9 Page 7 10 Page 6 11 Page 5 12 Page 27 13 Page 26 14 Page 25 15 Page 24 16 Page 23 17 Page 22 18 Page 21 19 Page 20 20 Page 19 21 Page 18 22 Page 17 23 Page 4 24 Page 30
15*
Práce mi jde jako dříve.
Musím se nutit, když chci začít něco dělat.
Dá mi velké přemáhání, abych cokoliv udělal/a.
Nejsem schopen/schopna jakékoliv práce. 
Back Next
Complete 66%
1 Page 1 2 Page 29 3 Page 3 4 Page 12 5 Page 11 6 Page 10 7 Page 9 8 Page 8 9 Page 7 10 Page 6 11 Page 5 12 Page 27 13 Page 26 14 Page 25 15 Page 24 16 Page 23 17 Page 22 18 Page 21 19 Page 20 20 Page 19 21 Page 18 22 Page 17 23 Page 4 24 Page 30
16*
Spím stejně dobře jako dříve.
Nespím již tak dobře jako dříve.
Probouzím se o hodinu dříve až dvě dříve než obvykle a nemohu pak již spát.
Denně se probouzím předčasně a nedokážu spát více než 5 hodin denně. 
Back Next
Complete 70%
1 Page 1 2 Page 29 3 Page 3 4 Page 12 5 Page 11 6 Page 10 7 Page 9 8 Page 8 9 Page 7 10 Page 6 11 Page 5 12 Page 27 13 Page 26 14 Page 25 15 Page 24 16 Page 23 17 Page 22 18 Page 21 19 Page 20 20 Page 19 21 Page 18 22 Page 17 23 Page 4 24 Page 30
17*
Necítím se unavenější než dříve.
Unavím se snadněji než dříve.
Téměř všechno mě unavuje.
Únava mi zabraňuje cokoliv dělat. 
Back Next
Complete 75%
1 Page 1 2 Page 29 3 Page 3 4 Page 12 5 Page 11 6 Page 10 7 Page 9 8 Page 8 9 Page 7 10 Page 6 11 Page 5 12 Page 27 13 Page 26 14 Page 25 15 Page 24 16 Page 23 17 Page 22 18 Page 21 19 Page 20 20 Page 19 21 Page 18 22 Page 17 23 Page 4 24 Page 30
18*
Mám svou obvyklou chuť k jídlu.
Nemám takovou chuť k jídlu jako dříve.
Mám mnohem menší chuť k jídlu.
Zcela jsem ztratil/a chuť k jídlu. 
Back Next
Complete 79%
1 Page 1 2 Page 29 3 Page 3 4 Page 12 5 Page 11 6 Page 10 7 Page 9 8 Page 8 9 Page 7 10 Page 6 11 Page 5 12 Page 27 13 Page 26 14 Page 25 15 Page 24 16 Page 23 17 Page 22 18 Page 21 19 Page 20 20 Page 19 21 Page 18 22 Page 17 23 Page 4 24 Page 30
19*
V poslední době jsem nezhubnul/a.
V poslední době jsem zhubl/a o více než 2,5kg.
V poslední době jsem zhubl/a o více než 5kg.
V poslední době jsem zhubl/a o více než 7,5kg. 
Back Next
Complete 83%
1 Page 1 2 Page 29 3 Page 3 4 Page 12 5 Page 11 6 Page 10 7 Page 9 8 Page 8 9 Page 7 10 Page 6 11 Page 5 12 Page 27 13 Page 26 14 Page 25 15 Page 24 16 Page 23 17 Page 22 18 Page 21 19 Page 20 20 Page 19 21 Page 18 22 Page 17 23 Page 4 24 Page 30
20*
Nestarám se o své zdraví více než obvykle.
Nyní mi dělají starosti různé bolesti po těle, žaludek, zácpa, srdce apod.
Velice často myslím na tělesné obtíže.
Moje bolesti a těžkosti mě zcela vyčerpávají. 
Back Next
Complete 87%
1 Page 1 2 Page 29 3 Page 3 4 Page 12 5 Page 11 6 Page 10 7 Page 9 8 Page 8 9 Page 7 10 Page 6 11 Page 5 12 Page 27 13 Page 26 14 Page 25 15 Page 24 16 Page 23 17 Page 22 18 Page 21 19 Page 20 20 Page 19 21 Page 18 22 Page 17 23 Page 4 24 Page 30
21*
Nepozoruji snížení zájmu o sex.
Mám menší zájem o sex než dříve.
Mám o hodně menší zájem o sex než dříve.
Ztratil/a jsem úplně zájem o sex. 

A to byla poslední otázka, přátelé.

Back Next
Complete 91%
1 Page 1 2 Page 29 3 Page 3 4 Page 12 5 Page 11 6 Page 10 7 Page 9 8 Page 8 9 Page 7 10 Page 6 11 Page 5 12 Page 27 13 Page 26 14 Page 25 15 Page 24 16 Page 23 17 Page 22 18 Page 21 19 Page 20 20 Page 19 21 Page 18 22 Page 17 23 Page 4 24 Page 30

Vyhodnocení výsledků

 

Děkujeme vám za vyplnění Online Beckovy Hodnotové Stupnice pro Měření Deprese. Vaše odpovědi poskytly cenné informace o vašem současném emocionálním stavu


V mailu naleznete shrnutí vašich výsledků a několik doporučení pro další kroky.

Interpretace Výsledků


Vaše celkové skóre z testu pomáhá určit míru deprese, se kterou se můžete potýkat:

 • 0-10: Normální nálada - Toto skóre naznačuje minimální nebo žádné symptomy deprese. Přesto je důležité udržovat zdravý životní styl a pravidelně monitorovat vaše emocionální zdraví.
 • 10-20: Mírná deprese - Vaše odpovědi naznačují mírnou úroveň deprese. Může být prospěšné zaměřit se na sebepéči a zvážit konzultaci s odborníkem, který vám může pomoci lépe zvládat vaše symptomy.
 • 20-40: Střední deprese - Skóre v tomto rozsahu ukazuje na střední úroveň deprese. Důrazně doporučujeme vyhledat profesionální pomoc, jako je terapie nebo poradenství, k získání podpory a léčby.
 • 40-63: Silná deprese - Toto vysoké skóre může být známkou těžké deprese. Je kriticky důležité ihned kontaktovat zdravotnického profesionála pro detailní vyšetření a zahájení odpovídající léčby.
Back Next
Complete 95%
1 Page 1 2 Page 29 3 Page 3 4 Page 12 5 Page 11 6 Page 10 7 Page 9 8 Page 8 9 Page 7 10 Page 6 11 Page 5 12 Page 27 13 Page 26 14 Page 25 15 Page 24 16 Page 23 17 Page 22 18 Page 21 19 Page 20 20 Page 19 21 Page 18 22 Page 17 23 Page 4 24 Page 30
Výsledky vašeho testu:
Total
Bodů: 0

Co dělat dál aneb Jak reagovat na výsledky tohoto testu:
 

Doporučené Další Kroky

 • Podpora a terapie: Nezávisle na vašem skóre, hovořte o vašich pocitech s důvěryhodným lékařem, psychologem, nebo terapeutem může to být velmi užitečné.
 • Zdravý životní styl: Udržování pravidelné fyzické aktivity, zdravé stravy a dostatečného spánku může výrazně přispět k vaší celkové pohodě.
 • Krizové zdroje: Pokud máte myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte okamžitou pomoc. V České republice můžete kontaktovat linku důvěry nebo navštívit nejbližší pohotovost >>>

 

Pokud vaše skóre spadá do některé z následujících kategorií, zde jsou kroky, které můžete podniknout:
 

0-10: Normální nálada

 • Pokračujte v běžných aktivitách: Vaše skóre naznačuje minimální nebo žádné symptomy deprese. Pokračujte v udržování zdravého životního stylu, včetně pravidelného cvičení, vyvážené stravy a dostatečného spánku.
 • Pravidelné sebehodnocení: I když aktuálně nevykazujete známky deprese, je dobré si udržovat pravidelnou sebereflexi a být si vědom svého duševního zdraví.

10-20: Mírná deprese

 • Sebereflexe a sebepéče: Zamyslete se nad možnými spouštěči vašich pocitů a zvažte zavedení aktivit, které podporují relaxaci a pohodu, jako je jóga, meditace, nebo čtení.
 • Diskuse s odborníkem: Zvažte konzultaci s terapeutem nebo poradcem, který vám může pomoci lépe porozumět vašim emocím a nabídnout strategie pro zvládání mírné deprese. Rezervovat si svůj čas můžete zde v kalendáři >>>

20-40: Střední deprese

 • Vyhledejte profesionální pomoc: Je důležité obrátit se na profesionála, jako je psycholog nebo psychiatr, který vám může nabídnout diagnózu a diskutovat o možnostech léčby, včetně terapie nebo léků.
 • Podpůrné sítě: Informujte o svém stavu blízké přátele nebo rodinu nebo někoho z vašich blízkých o kom víte, že vás v tomto období podrží a vyhledejte jejich podporu. Mít silnou podpůrnou síť může být klíčové pro vaše zotavení.

40-63: Silná deprese

 • Okamžité vyhledání pomoci: Silná deprese je vážný stav, který vyžaduje okamžitou profesionální pozornost. Kontaktujte svého lékaře nebo vyhledejte psychiatrickou pomoc, která vám může nabídnout komplexní léčbu.
 • Krizové služby: Pokud máte myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, je zásadní vyhledat okamžitou pomoc. Můžete zavolat krizovou linku nebo se obrátit na místní zdravotnické zařízení.  V České republice můžete kontaktovat linku důvěry nebo navštívit nejbližší pohotovost >>>

 

Nezáleží na tom, jaké skóre máte, vždy je prospěšné diskutovat o vašich pocitech a symptomech s kvalifikovaným odborníkem. Deprese je léčitelný stav, a čím dříve začnete s intervencí, tím rychleji můžete najít úlevu a vrátit se k plnohodnotnému životu. Pamatujte, že vyhledání pomoci je známkou síly, ne slabosti.

 

Back Next