Emoční inteligence (EQ) je podle Jensena:

 1. uvědomění si vlastních pocitů a pocitů druhých
 2. regulování těchto pocitů v sobě i ostatních
 3. prožívání emocí, které jsou přiměřené situaci
 4. sebemotivace
 5. budování vztahů

Emoční inteligence je založena na spojení mezi tím, co vidíte, a tím, co děláte sami se sebou a s ostatními.

SEBE UVĚDOMĚNÍ JE…
 
 • Vaše schopnost přesně vnímat své vlastní emoce v daném okamžiku a porozumět svým tendencím jednat napříč situacemi.
 • Udržování si přehledu o svých typických reakcích na konkrétní události, výzvy a lidi. Je důležité dobře porozumět svým tendencím; pomáhá vám to rychle rozeznat vaše emoce.
 • Ochota tolerovat nepohodlí ze soustředění se na pocity, které mohou být negativní.
 • Sebe uvědomění není…
O objevování hlubokých, temných tajemství nebo nevědomých motivací, které spíše pochází z rozvoje hlubšího poznání třeba pomocí meditací.
 
 
SEBEŘÍZENÍ JE…
 
 • Co se stane, když jednáte – nebo nejednáte. Závisí na vašem sebeuvědomění a je druhou hlavní částí osobní kompetence. Vaše schopnost využívat uvědomění si svých emocí k tomu, abyste zůstali flexibilní a pozitivně řídili své chování. To znamená řídit své emocionální reakce na situace a lidi.
 • Některé emoce vytvářejí paralyzující strach, který zatemní vaše myšlení tak, že vám ten nejlepší způsob jednání uniká. V těchto případech sebeřízení posiluje vaší schopnost tolerovat nejistotu, zatím co zkoumáte své emoce a možnosti. Jakmile pochopíte a vybudujete si pohodlí v tom, co cítíte, ukáže se nejlepší postup.
 
 
SOCIÁLNÍ POVĚDOMÍ JE…
 
Poslouchání a pozorování.
Naslouchání a pozorování jsou nejdůležitějšími prvky sociálního povědomí.
Abychom dobře naslouchali a sledovali co se kolem nás děje, je důležité:
 • Přestaňte mluvit
 • Zastavte monolog, který vám možná běží hlavou
 • Přestaňte předjímat, co se ten druhý chystá říct
 • Přestaňte přemýšlet dopředu, co řeknete dál
Být společensky uvědomělý vyžaduje praxi:
 • Opravdu sledujte lidi, jak s nimi komunikujete, a získejte dobrý pocit z toho, co si myslí a co cítí.
 • Vnímejte a porozumějte emocím lidí, když jste přímo uprostřed dění – buďte přispívající, ale prozíravě vnímající člen interakce.
 
 
ŘÍZENÍ VZTAHŮ JE…
 
 • Vaše schopnost používat své vlastní emoce a emoce ostatních k úspěšnému řízení situací v životě. To zajišťuje jasnou komunikaci a efektivní řešení konfliktů.
 • Pouto, které si časem vytvoříte s ostatními. Lidé, kteří dobře zvládají vztahy, jsou schopni vidět výhody spojení s mnoha různými lidmi, dokonce i s těmi, které nemají rádi.

 

STRATEGIE PRO VÝVOJ EQ

 1. Pozorujte vlnový efekt svých emocí
 2. Naučte se rozlišovat a pojmenovat své emoce
 3. Vědomě využívejte svůj diskomfort
 4. Veďte si deník o svých emocích
 5. Objevte své emoce v knihách, filmech a hudbě
 6. Hledejte zpětnou vazbu
 7. Usmívejte se a smějte se více
 8. Vyhraďte si během dne nějaký čas na řešení problémů
 9. Převezměte kontrolu nad svou vnitřní samomluvou
 10. Cvičte umění naslouchat
 11. Pozorujte lidi kolem sebe
 12. Používejte jména všech lidí a oslovujte jmény
 13. Sledujte řeč těla
 14. Společenská setkání plánujte dopředu
 15. Odstraňte nepořádek
 16. Přijímejte zpětnou vazbu v dobrém
 17. Budujte důvěru
 18. Mějte politiku „otevřených dveří“
 19. Vysvětlujte svá rozhodnutí, nejen je čiňte
 20. Udělejte svou zpětnou vazbu přímou a konstruktivní, vyhněte se výčitkám a demotivační kritice
 21. Slaďte svůj záměr se svým vlivem

Klíčovým motorem úspěchu lídra je emoční inteligence, nikoli znalosti, vzdělání nebo zkušenosti. Chcete-li vyniknout v osobních kompetencích, musíte mít vysokou úroveň sebeuvědomění a sebeřízení. Chcete-li dosáhnout vysoké úrovně v oblasti sociálních kompetencí, musíte mít dovednosti v oblasti sociálního povědomí a řízení vztahů. Mezery v kterékoli z těchto 4 oblastí dovedností EQ by mohly přispět k individuálním výkonnostním mezerám, které budou mít negativní dopad na motivaci a výsledky.

A ano, všichni jsme lídři, každý z nás vede minimálně sám sebe. Pokud máte děti, vedete své děti, své přátele a také své podřízené v práci. A nejenom je.

 

Zdroj: 

Jensen, K. (April 12, 2012). Intelligence is overrated: What you really need to succeed. Forbes. 

Gilkey, R., Caceda, R., & Kilts, C. (September 2010). When emotional reasoning trumps IQ. Harvard Business Review.