Stárnutí na buněčné úrovni je komplexní proces zahrnující řadu biochemických a strukturních změn, které postupně snižují schopnost buňky fungovat optimálně a obnovovat se.

Několik hlavních mechanizmů a faktorů, které přispívají k stárnutí na buněčné úrovni:

 1. Zkracování telomer: Telomery jsou koncové části chromozomů, které chrání DNA před poškozením. S každým dělením buňky se telomery zkracují. Když dosáhnou kritické délky, buňka ztrácí schopnost se dělit, což vede k senescenci buňky nebo k apoptóze (programovaná smrt buňky).

 2. Poškození DNA: DNA může být poškozena různými faktory, včetně UV záření, chemikálií a volných radikálů. Pokud se tato poškození neopraví, může to vést k mutacím, které mohou způsobit dysfunkci buněk nebo nádorové onemocnění.

 3. Oxidativní stres: Volné radikály, které vznikají jako vedlejší produkty buněčného metabolismu, mohou poškodit bílkoviny, lipidy a DNA. Toto poškození může přispět k funkcionalitě a struktuře buňky.

 4. Glykace: Jedná se o proces, při kterém cukrové molekuly reagují s bílkovinami a tvoří AGEs (Advanced Glycation End-products). Tyto struktury mohou narušit normální funkci bílkovin a přispět k stárnutí.

 5. Zánětlivá reakce: Chronický zánět může poškodit buňky a tkáně, což může přispět k stárnutí a vzniku chronických chorob.

 6. Ztráta proteostázy: Buňky mají mechanismy k opravě nebo degradaci poškozených bílkovin. S věkem může tyto mechanismy selhat, což vede k hromadění nefunkčních bílkovin.

 7. Mitochondriální dysfunkce: Mitochondrie, "energetické stanice" buňky, mohou s věkem ztrácet svou efektivitu, což vede k nižší energetické produkci a hromadění volných radikálů.

 8. Ztráta buněčné komunikace: Komunikace mezi buňkami může být s věkem narušena, což může ovlivnit koordinaci a funkci tkání a orgánů.

Výzkum v oblasti stárnutí se neustále vyvíjí a objevují se nové teorie a poznatky o mechanismech stárnutí na buněčné úrovni. Mnoho těchto procesů je vzájemně propojeno, což znamená, že změna v jednom systému může ovlivnit další.

 

Jak pomoct buňkám, aby k těmto situacím, které vedou ke stárnutí nedocházelo?

Ačkoli neexistuje zázračný lék proti stárnutí, vědecký výzkum ukázal několik strategií, které mohou pomoci chránit buňky a oddálit procesy stárnutí.

 1. Antioxidanty: Příjem potravin bohatých na antioxidanty může pomoci bojovat proti volným radikálům, které mohou poškodit buňky. Ovoce, zelenina, ořechy, semena a koření, jako je kurkuma, jsou bohaté na antioxidanty. Můžete antioxidanty i suplementovat a nejúčinnější strategie je, když suplementujete najednou 3 druhy antioxidantů. Více o tom naleznete v programu antiaging >>>
 2. Protizánětlivá strava: Potraviny jako ryby (bohaté na omega-3 mastné kyseliny), olivový olej, ovoce a zelenina mohou snižovat zánětlivou reakci v těle. Více o tom naleznete v programu antiaging >>>

 3. Omezení příjmu cukru: Nadměrný příjem cukru může zvyšovat riziko glykace, což může poškodit buňky. V nahrávce cukr free >>> naleznete úspěšnou strategii jak se zbavit nadměrného příjmu cukru.

 4. Kalorické omezení: Některé studie ukázaly, že snížení kalorického příjmu může prodloužit životnost a snížit riziko stářím spojených onemocnění. To neznamená, že byste měli hladovět, ale místo toho jíst méně kalorií při zachování vyvážené stravy.

 5. Pravidelný pohyb: Cvičení může zlepšit zdraví srdce, posilovat svaly a kosti, zlepšit kognitivní funkce a snižovat stres. Aerobní cvičení, silový trénink a flexibilní cvičení, jako je jóga, taiči a pod. jsou všechny prospěšné. Nemáte v oblibě žádný sport? Zkuste nahrávku Objev radost ze sportu >>>

 6. Dostatečný spánek: Během spánku se tělo a mozek regenerují. Nedostatek spánku může zvýšit stres, snížit imunitní funkci a způsobit další negativní účinky. V nahrávce zdravý spánek >>> naleznete úspěšnou strategii jak spát zdravě a dopřát si každou noc kvalitní odpočinek

 7. Stresová redukce: Chronický stres může urychlit stárnutí. Techniky, jako je meditace, hluboké dýchání, jóga a poslech relaxační hudby, i poslech nahrávky antistress >>> mohou pomoci snížit stres.

 8. Nepřetržité vzdělávání a kognitivní cvičení: Udržování mozku aktivním může zlepšit kognitivní funkce a oddálit některé aspekty stárnutí mozku. Nahrávka lepší paměť >>>

 9. Omezení alkoholu a tabáku: Kouření a nadměrná konzumace alkoholu mohou urychlit proces stárnutí. Nahrávka stop kouření >>> a nahrávka konec závislosti na alkoholu >>> vám pomůžou nalézt zdravý postoj a vyřešit závislosti s lehkostí. 

 10. Pravidelné lékařské prohlídky: Dostávání se na pravidelné lékařské prohlídky a sledování svých zdravotních metrik může pomoci identifikovat a léčit potenciální problémy dříve, než se stanou vážnými. Vyřešit strach z bílých plášťů >>>

 11. Autohypnóza: Hypnóza a imaginace působí především na psychickou úroveň jednotlivce. Mění se tak vnímání, emocionální stav, myšlenky a někdy i fyziologické procesy. Vědecký výzkum se zaměřuje na to, jak může hypnóza ovlivnit některé z těchto mechanismů stárnutí, ačkoli přímý vliv na buněčnou úroveň je mnohem komplikovanější a méně prozkoumán. 

  Zde je přehled mechanismů, které lze ovlivnit hypnózou, zejména díky snížení hladiny stresu:

  1. Oxidativní stres: Stres je známý tím, že zvyšuje produkci volných radikálů a oxidativního poškození. Pokud hypnóza a další relaxační techniky mohou snížit stres, můžou teoreticky snížit i oxidativní stres v těle.

  2. Buněčná senescence a zánětlivá reakce: Chronický stres může zvyšovat zánětlivou odezvu v těle. Redukce stresu pomocí autohypnózy by mohla pomoci snížit zánětlivost a tím i riziko senescence.

  3. DNA poškození: Pokud se předpokládá, že stres může způsobit DNA poškození (např. prostřednictvím zvýšeného oxidativního stresu), pak by hypnóza mohla teoreticky pomoci minimalizovat takové poškození snížením stresu.

  4. Epigenetické změny: Existují výzkumy naznačující, že psychosociální faktory a stres mohou mít vliv na epigenetické změny. Redukce stresu pomocí hypnózy může potenciálně ovlivnit tyto epigenetické změny.

  Co se týče výzkumu v této oblasti, existuje řada studií zkoumajících vliv hypnózy na stres, bolest, imunitní funkci a další fyziologické procesy.

 12. Snižování stresové zátěže

  Je důležité si uvědomit, že ne všechny formy stresu jsou škodlivé. Akutní stres může být motivující a pomáhat lidem čelit výzvám. Nicméně chronický stres, který je dlouhodobý a přetrvávající, je ten, který je obzvláště problematický v kontextu stárnutí.

  Strategie pro zvládání stresu, jako je autohypnóza, meditace, fyzická aktivita, sociální podpora a techniky hlubokého dýchání, mohou pomoci neutralizovat některé z negativních účinků stresu na stárnutí.

  Jak stres může ovlivnit stárnutí:

  1. Zkracování telomer: Jedním z nejznámějších propojení mezi stresem a stárnutím je vliv stresu na telomery. Telomery jsou koncové části chromozomů, které chrání genetickou informaci. Výzkum ukázal, že chronický stres může způsobit rychlejší zkracování telomer, což vede k rychlejšímu stárnutí buňky a snížené životnosti buňky.

  2. Oxidativní stres: Chronický stres může zvýšit produkci volných radikálů, což vede k oxidativnímu poškození. Toto poškození může postihnout DNA, proteiny a lipidy, což může přispět k buněčnému stárnutí.

  3. Zánětlivá reakce: Chronický stres může zvyšovat produkci prozánětlivých cytokinů. Zvýšené hladiny těchto cytokinů byly spojeny s řadou stářím spojených onemocnění, včetně kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky a neurodegenerativních onemocnění.

  4. Hormonální změny: Stres aktivuje hypothalamo-hypofyzárně-nadledvinovou osu, což vede k uvolnění kortizolu, stresového hormonu. Zatímco krátkodobý nárůst kortizolu může být adaptivní, chronicky vysoké hladiny kortizolu mohou mít negativní účinky na tělo, včetně snížení imunitní funkce a zvýšeného rizika stářím spojených onemocnění.

  5. Kardiovaskulární rizika: Chronický stres může zvýšit riziko kardiovaskulárních onemocnění, jednoho z hlavních stářím spojených onemocnění.

  6. Neurodegenerace: Vysoké hladiny stresu byly spojeny s vyšším rizikem vzniku neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova nemoc.

  7. Behaviorální účinky: Lidé pod chronickým stresem mohou mít tendenci k nezdravým návykům, jako je kouření, nadměrné pití alkoholu nebo nezdravá strava, což může zrychlit stárnutí.

 

Zatímco některé aspekty stárnutí jsou nevyhnutelné, tyto strategie mohou pomoci podpořit zdravé stárnutí a maximalizovat kvalitu života. Rozhodně je vždy dobré konzultovat se svým lékařem před zahájením jakýchkoli významných změn ve vašem životním stylu.

 

----

Studie v oblasti antiaging, ze kterých čerpám:

 1. Telomery a telomeráza:

  • Blackburn, E. H., Greider, C. W., & Szostak, J. W. (2006). Telomeres and telomerase: the path from maize, Tetrahymena and yeast to human cancer and aging. Nature Medicine, 12(10), 1133–1138.
 2. Kalorické omezení:

  • Fontana, L., & Klein, S. (2007). Aging, adiposity, and calorie restriction. The Journal of the American Medical Association, 297(9), 986–994.
  • Mattison, J. A., Roth, G. S., Beasley, T. M., Tilmont, E. M., Handy, A. M., Herbert, R. L., ... & de Cabo, R. (2012). Impact of caloric restriction on health and survival in rhesus monkeys. Nature, 489(7415), 318–321.
 3. Sirtuiny a resveratrol:

  • Sinclair, D. A., & Guarente, L. (1997). Extrachromosomal rDNA circles—a cause of aging in yeast. Cell, 91(7), 1033–1042.
  • Baur, J. A., Pearson, K. J., Price, N. L., Jamieson, H. A., Lerin, C., Kalra, A., ... & de Cabo, R. (2006). Resveratrol improves health and survival of mice on a high-calorie diet. Nature, 444(7117), 337–342.
 4. Metformin a stárnutí:

  • Barzilai, N., Crandall, J. P., Kritchevsky, S. B., & Espeland, M. A. (2016). Metformin as a Tool to Target Aging. Cell Metabolism, 23(6), 1060–1065.
 5. Senescence buňky:

  • Campisi, J. (2013). Aging, cellular senescence, and cancer. Annual Review of Physiology, 75, 685–705.
 6. Mitochondriální teorie stárnutí:

  • Wallace, D. C. (2005). A mitochondrial paradigm of metabolic and degenerative diseases, aging, and cancer: a dawn for evolutionary medicine. Annual Review of Genetics, 39, 359–407.
 7. Autofagie a stárnutí:

  • Rubinsztein, D. C., Mariño, G., & Kroemer, G. (2011). Autophagy and aging. Cell, 146(5), 682–695.