Představte si, že existuje technika, která vám umožní proniknout do hlubin své mysli, otevřít brány podvědomí a uvolnit neomezený potenciál, který ve vás dřímá. Tato technika není jen výplodem fantazie či záležitostí pro vyvolené, ale praktickou dovedností, kterou se může naučit každý z nás. Jmenuje se autohypnóza a může se stát klíčem k osobní transformaci, zvládání stresu, zlepšení spánku a mnoha dalším výhodám.

Autohypnóza je umění, které nás učí, jak nalézt vnitřní klid, soustředit mysl a dosáhnout změn, které si přejeme. Možná si říkáte, že hypnóza je záležitostí tajemných kouzelníků nebo odborníků s dlouholetými zkušenostmi. Pravda je však mnohem příznivější. Díky jednoduchým technikám a postupům, které vám v tomto průvodci představím, můžete i vy využít sílu svého podvědomí a změnit svůj život k lepšímu.

V tomto článku vás provedu světem autohypnózy krok za krokem. Od pochopení základních principů, přes přípravu na hypnózu, až po konkrétní techniky, které můžete začít používat okamžitě. Naším cílem je demystifikovat tento fascinující obor a ukázat vám, že autohypnóza není jen pro odborníky, ale pro každého, kdo touží po osobním růstu, změně některých nechtěných návyků a celkově lepším životě.

Připravte se na cestu do svého nitra, kde objevíte schopnosti, o kterých jste možná ani netušili. Autohypnóza je nejen cestou k osobnímu rozvoji, ale i k hlubšímu porozumění sebe sama. Stačí udělat první krok a vydat se na tuto fascinující cestu, která může změnit váš život.

 

Historie a vědecké základy autohypnózy

Krátký historický přehled: Vývoj autohypnózy od starověku po současnost

Autohypnóza, ačkoliv se může zdát moderním fenoménem, má kořeny hluboko ve starověku. Již v dávných civilizacích, jako byly egyptská, řecká a indická, byly známé techniky podobné hypnóze, které sloužily k léčení a duchovnímu rozvoji. Starověcí léčitelé a šamani využívali transové stavy ke komunikaci s duchy, hledání moudrosti a léčení nemocí.

V 18. století přišel na scénu rakouský lékař Franz Anton Mesmer, který zpopularizoval koncept "animal magnetismu" – formu hypnotického transu. I když jeho teorie nebyly vědecky podloženy, jeho práce vzbudila zájem o hypnózu v lékařských kruzích.

Ve 20. století se hypnóza stala předmětem seriózního vědeckého zkoumání. Osobnosti jako Sigmund Freud zkoumaly její potenciál v psychoanalýze, i když Freud nakonec hypnózu opustil ve prospěch volných asociací. Nicméně, v téže době se objevují nové metody a přístupy, které hypnózu začaly vnímat jako cenný terapeutický nástroj.

 

Milton Erickson a jeho přínos

Jednou z klíčových postav moderní hypnoterapie byl Milton H. Erickson, americký psychiatr a psycholog. Erickson, který sám trpěl následky dětské obrny, vyvinul jedinečný přístup k hypnóze a terapeutické komunikaci. Jeho techniky, známé jako "Ericksonovská hypnóza", byly revoluční v tom, že využívaly přirozených transových stavů a jemných, nepřímých sugescí.

Ericksonova metoda se zaměřovala na individualizovaný přístup ke každému pacientovi, využívání metafor, příběhů a paradoxních intervencí. Jeho práce zdůrazňovala, že hypnóza je přirozený stav, který může být využit k léčení, změně chování a osobnímu růstu. Ericksonovy techniky a teorie dodnes ovlivňují moderní hypnoterapii a jsou základem mnoha současných metod autohypnózy.

 

Jak funguje autohypnóza?

Autohypnóza je proces, při kterém jedinec vstupuje do hypnagogického stavu, což je stav hluboké relaxace a soustředění, kde je možné přistupovat k podvědomí. Neurovědecké studie ukazují, že během hypnózy dochází k změnám v mozkové aktivitě, zejména v oblastech mozku, které jsou spojeny s kontrolou vědomí a pozornosti.

Psychologicky autohypnóza využívá mechanismus sugesce, což je schopnost mysli přijímat a následovat pokyny, které jsou v souladu s osobními cíli a přesvědčeními. Sugesce mohou být jak přímé, tak nepřímé, a mohou zahrnovat pozitivní afirmace, vizualizace a metafory, které podporují požadovanou změnu.

Během autohypnózy se člověk učí, jak vstoupit do tohoto stavu a jak efektivně formulovat sugesce, aby dosáhl specifických cílů. Tento proces vyžaduje praxi, ale s časem se stává stále účinnějším. Neurověda potvrzuje, že pravidelná praxe autohypnózy může vést k trvalým změnám v mozku, které podporují pozitivní návyky a chování.

Autohypnóza tak kombinuje starodávné techniky s moderními vědeckými poznatky, což ji činí přístupnou a efektivní metodou pro osobní rozvoj a zlepšení kvality života.

 

 

Přínosy autohypnózy

Fyzické přínosy

Zlepšení spánku

Autohypnóza je účinný nástroj pro zlepšení kvality spánku. Mnoho lidí trpí nespavostí nebo nekvalitním spánkem v důsledku stresu a úzkosti. Pomocí autohypnózy lze dosáhnout hlubokého stavu relaxace, který usnadňuje usínání a podporuje hluboký, osvěžující spánek. Pravidelná praxe může také pomoci regulovat spánkové vzorce a zkrátit dobu potřebnou k usnutí.

Snížení stresu

Stres je všudypřítomný problém, který může vést k mnoha zdravotním potížím. Autohypnóza nabízí techniky, které pomáhají snižovat stres tím, že podporují uvolnění těla a mysli. Vstupem do hypnotického stavu můžete snížit hladiny kortizolu, hormonu stresu, a obnovit pocit klidu a rovnováhy. To může mít pozitivní dopad na celkové fyzické zdraví, včetně snížení rizika srdečních chorob a zlepšení imunitní funkce.

Zvládání bolesti

Autohypnóza je také využívána jako účinný nástroj pro zvládání bolesti. Pomocí technik autohypnózy mohou lidé měnit své vnímání bolesti a zvyšovat svou toleranci k bolesti. Tato technika je často využívána při chronických bolestech, migrénách nebo dokonce při porodu. Sugesce zaměřené na zmírnění bolesti a vizualizace uklidňujících scén mohou významně snížit vnímání bolesti a zlepšit kvalitu života.

 

Psychologické přínosy

Zvýšení sebevědomí

Autohypnóza může být klíčovým nástrojem pro zvýšení sebevědomí. Pravidelnou praxí mohou jednotlivci pracovat na pozitivních afirmacích a vizualizacích, které posilují jejich sebedůvěru a pozitivní sebeobraz. Proces autohypnózy umožňuje přeprogramování negativních myšlenkových vzorců a podporuje rozvoj silného a zdravého sebevědomí.

Zvládání úzkosti a deprese

Úzkost a deprese jsou psychologické problémy, které mohou vážně ovlivnit kvalitu života. Autohypnóza nabízí účinné metody pro zvládání těchto stavů. Pomocí hluboké relaxace a pozitivních sugescí mohou jednotlivci snižovat pocity úzkosti a deprese, zlepšovat náladu a nacházet vnitřní klid. Autohypnóza tak může být cenným doplňkem k tradiční terapii nebo lékům.

Zlepšení koncentrace

Pro lidi, kteří se potýkají s problémy s koncentrací a pozorností, může být autohypnóza velmi užitečná. Techniky autohypnózy pomáhají trénovat mysl k lepšímu zaměření a snižují rozptylování. Pravidelnou praxí mohou jednotlivci zlepšit svou schopnost soustředit se na úkoly, což vede k vyšší produktivitě a efektivitě.

 

Osobní rozvoj

Posílení osobních cílů

Jedním z největších přínosů autohypnózy je její schopnost podporovat osobní rozvoj a dosažení cílů. Pomocí autohypnózy mohou jednotlivci vizualizovat své cíle a posílit svou motivaci k jejich dosažení. Pozitivní sugesce a mentální cvičení pomáhají překonávat překážky a zůstávat na cestě k úspěchu.

Posílení pozitivních návyků

Autohypnóza je také účinným nástrojem pro vytváření a posilování pozitivních návyků. Ať už jde o zdravější životní styl, pravidelné cvičení nebo zlepšení pracovních návyků, autohypnóza pomáhá jednotlivcům přenést pozitivní změny z podvědomí do každodenního života. Pravidelnou praxí se nové návyky stávají přirozenou součástí života, což vede k dlouhodobému zlepšení celkové kvality života.

Autohypnóza je tedy komplexní nástroj, který nabízí širokou škálu fyzických, psychologických a osobních přínosů. Pravidelnou praxí mohou jednotlivci dosáhnout hlubokých a trvalých změn, které zlepší jejich zdraví, pohodu a životní spokojenost.

 

Příprava na autohypnózu

Vytvoření vhodného prostředí

Ticho a pohodlí

Pro úspěšnou praxi autohypnózy je klíčové vytvořit si vhodné prostředí, které podporuje klid a soustředění. Najděte si klidné místo, kde vás nikdo nebude rušit. Ideálně by to mělo být místo, kde se cítíte pohodlně a bezpečně. Ujistěte se, že místnost je tichá a je v ní příjemná teplota. Pohodlné křeslo nebo podložka na ležení mohou být skvělou volbou, aby vaše tělo bylo zcela uvolněné.

Minimalizace rušivých vlivů

Odstraňte všechny potenciální rušivé vlivy, jako jsou mobilní telefony, televize nebo jiné elektronické zařízení. Můžete si také zavřít okna, pokud hluk z venku narušuje vaši klidnou atmosféru. Pokud vám to pomůže, můžete použít relaxační hudbu nebo zvuky přírody na pozadí, které vás uklidní a pomohou vám soustředit se na svůj vnitřní svět. Dejte si však pozor na návyk na konkrétní skladbu, pamatuji si,  že jsem v době, kdy mi bylo kolem 12-14 let používala konkrétní skladby a když je dodnes hrají v rádiu automaticky mi spouští tento naučený meditativní stav mysli. Sice dnes již používám jiné skladby, ale tyto konkrétní z období, kdy jsem s těmito stavy začínala experimentovat, jsou stále silným spouštěčem. 

 

Nastavení záměru

Jasná formulace cíle

Před začátkem každé hypnózy je důležité jasně si stanovit svůj záměr. Přemýšlejte o tom, co chcete pomocí autohypnózy dosáhnout. Může to být konkrétní cíl, jako je zlepšení spánku, snížení stresu nebo zvýšení sebevědomí. Jasná formulace cíle vám pomůže soustředit se a učinit vaše sugesce během hypnózy efektivnějšími.

Očekávání

Připravte se na to, že výsledek může přijít postupně. Autohypnóza je dovednost, kterou je třeba rozvíjet a zdokonalovat. Mějte realistická očekávání a buďte trpěliví. Úspěch často závisí na pravidelnosti a trpělivosti, takže neztrácejte motivaci, pokud neuvidíte okamžité výsledky.

 

Základní techniky relaxace

Progresivní svalová relaxace

Progresivní svalová relaxace je technika, která vám pomůže uvolnit celé tělo postupným napínáním a uvolňováním jednotlivých svalových skupin. Začněte tím, že se pohodlně usadíte nebo lehnete. Zavřete oči a začněte hluboce dýchat. Začněte u prstů na nohou a postupně napínejte a uvolňujte svaly, pohybujte se směrem vzhůru přes nohy, břicho, hruď, paže až k obličeji a hlavě. Tento postup pomáhá uvolnit tělo a připravit mysl na hypnózu.

Dechová cvičení

Dechová cvičení jsou klíčová pro dosažení stavu hluboké relaxace. Jednou z jednoduchých technik je hluboké břišní dýchání. Posaďte se pohodlně, zavřete oči a začněte pomalu a hluboce dýchat. Nadechujte se nosem, naplňte břicho vzduchem a pak pomalu vydechujte ústy. Soustřeďte se na každý nádech a výdech, a postupně zpomalujte svůj dech. Tímto způsobem můžete snížit hladinu stresu a připravit mysl na vstup do hypnagogického stavu.

Kombinace vhodného prostředí, jasného záměru a účinných technik relaxace je základním krokem k úspěšné autohypnóze. Příprava je klíčem k dosažení hlubokého stavu relaxace a soustředění, který je nezbytný pro efektivní hypnózu a dosažení požadovaných výsledků.

 

Základní techniky autohypnózy

Vstup do hypnózy

Tělo

Vstup do hypnózy začíná fyzickým uvolněním těla. Pohodlně se posaďte nebo lehněte na místo, kde vás nikdo nebude rušit. Zavřete oči a začněte se soustředit na svůj dech. Použijte techniky, jako je hluboké břišní dýchání nebo progresivní svalová relaxace, které jsme popsali v předchozí části. Pomalu a rovnoměrně dýchejte, soustřeďte se na pocit uvolnění, který se šíří vaším tělem s každým nádechem a výdechem.

Mysl

Když je vaše tělo uvolněné, je čas zaměřit se na vaši mysl. Mentálně si představte klidné a příjemné místo, kde se cítíte v bezpečí a pohodlí. Může to být pláž, les, nebo místnost, kterou máte rádi. Věnujte čas detailnímu představování tohoto místa – vnímejte barvy, zvuky, vůně a pocity. Toto mentální zaměření vám pomůže prohloubit stav relaxace a připravit vás na hypnagogický stav.

 

Sugesce

Jak formulovat pozitivní a účinné sugesce

Sugesce jsou klíčovým prvkem autohypnózy a jejich správná formulace je nezbytná pro dosažení požadovaných výsledků. Zde je několik zásad, které vám pomohou formulovat účinné sugesce:

 1. Pozitivní formulace: Sugesce by měly být formulovány pozitivně. Místo "Nebudu se stresovat" použijte "Budu klidný a uvolněný".
 2. Konkrétnost: Buďte co nejkonkrétnější. Místo "Budu úspěšný" zkuste "Budu sebevědomý při pracovních schůzkách".
 3. V přítomném čase: Formulujte sugesce v přítomném čase, jako by se již děly. Například "Jsem sebevědomý" místo "Budu sebevědomý".
 4. Osobní: Používejte první osobu ("já") ve vašich sugescích. Například "Já se cítím klidný a vyrovnaný".

Zdaleka to není vše, ale pro začátek je to to nejdůležitější. 

 

Vizualizace

Techniky vizualizace pro posílení účinků autohypnózy

Vizualizace je mocným nástrojem v autohypnóze, který vám pomůže posílit účinky vašich sugescí. Zde jsou některé techniky, které můžete použít:

 1. Mentální obraz: Vytvořte si v mysli jasný a detailní obraz toho, co chcete dosáhnout. Například, pokud je vaším cílem zlepšení sebevědomí, představte si situaci, ve které jste sebevědomí, jak se chováte, jak mluvíte, a jak se cítíte.
 2. Smyslové detaily: Zapojte všechny své smysly do vizualizace. Vnímejte barvy, zvuky, vůně a fyzické pocity spojené s vaším cílem. Čím detailnější a živější je vaše vizualizace, tím silnější je její účinek.
 3. Opakování: Pravidelně opakujte své vizualizace. Čím častěji si představujete svůj cíl, tím hlouběji se zakoření ve vašem podvědomí.

Příklady vizualizací

 1. Zlepšení spánku: Představte si, jak pohodlně ležíte v posteli, cítíte měkkost polštáře a teplo deky. Vnímejte, jak se vaše tělo postupně uvolňuje a jak se cítíte klidní a ospalí.
 2. Snížení stresu: Představte si sebe na klidném místě, jako je pláž nebo les. Slyšíte zvuky přírody, cítíte jemný vánek a vnímáte, jak stres opouští vaše tělo s každým výdechem.
 3. Zvýšení sebevědomí: Představte si, jak sebevědomě vystupujete na důležité schůzce nebo prezentaci. Vidíte sami sebe, jak mluvíte jasně a přesvědčivě, cítíte se klidní a plní sebejistoty.

Zvládnutí základních technik autohypnózy vyžaduje praxi, ale s časem a trpělivostí můžete dosáhnout hlubokých a trvalých změn ve svém životě. Vstup do hypnózy, formulace účinných sugescí a využití vizualizací vám pomohou využít plný potenciál vašeho podvědomí.

 

 

Praktický návod na autohypnózu

Krok za krokem: Detailní průvodce jednotlivými fázemi autohypnózy

Krok 1: Příprava

 1. Vyberte si klidné místo: Najděte si místo, kde vás nikdo nebude rušit. Místo by mělo být pohodlné a tiché.
 2. Uvolněte se: Posaďte se nebo si lehněte do pohodlné pozice. Zavřete oči a začněte se soustředit na svůj dech.
 3. Progresivní svalová relaxace: Postupně napínejte a uvolňujte jednotlivé svalové skupiny od prstů na nohou až po hlavu. To vám pomůže dosáhnout stavu hluboké relaxace.

Krok 2: Vstup do hypnózy

 1. Hluboké dýchání: Soustřeďte se na svůj dech. Pomalu a hluboce dýchejte, naplňujte břicho vzduchem a pomalu vydechujte. Opakujte několikrát, dokud se nebudete cítit klidní a uvolnění.
 2. Mentální vizualizace: Představte si klidné a příjemné místo, kde se cítíte v bezpečí a pohodlí. Věnujte čas detailnímu představování tohoto místa – vnímejte barvy, zvuky, vůně a pocity.

Krok 3: Formulace sugescí

 1. Jasné a pozitivní sugesce: Formulujte své sugesce pozitivně a konkrétně. Používejte přítomný čas a první osobu. Například: "Jsem klidný a uvolněný", "Cítím se sebevědomě v každé situaci".
 2. Opakování sugescí: Opakujte své sugesce několikrát, pomalu a s přesvědčením. Nechte každé slovo rezonovat ve vaší mysli.

Krok 4: Vizualizace

 1. Představte si svůj cíl: Vytvořte si jasný a detailní obraz toho, čeho chcete dosáhnout. Vnímejte, jak se cítíte, jak se chováte a co vidíte, když dosahujete svého cíle.
 2. Smyslové detaily: Zapojte všechny své smysly do vizualizace. Představte si barvy, zvuky, vůně a fyzické pocity spojené s vaším cílem.

Krok 5: Návrat k bdělosti

 1. Postupné probouzení: Pomalu začněte přecházet zpět k bdělému stavu. Představte si, jak se vracíte z vašeho klidného místa do přítomnosti.
 2. Protažení a otevření očí: Jemně se protáhněte a otevřete oči. Uvědomte si své okolí a nechte se přirozeně vrátit do běžného stavu vědomí.

 

Tipy pro začátečníky

Jak překonat počáteční obtíže

 1. Buďte trpěliví: První pokusy o autohypnózu mohou být obtížné. Nedělejte si starosti, pokud se vám nedaří dosáhnout hluboké hypnózy hned na začátku. Trpělivost a pravidelná praxe jsou klíčem k úspěchu.
 2. Pravidelnost: Snažte se praktikovat autohypnózu pravidelně, ideálně každý den. Čím častěji budete cvičit, tím snadněji dosáhnete požadovaných výsledků.
 3. Krátké sezení: Začněte s krátkými sezeními, například 5-10 minut. Jakmile si zvyknete na proces, můžete postupně prodlužovat dobu sezení.

Co dělat, když se nedaří

 1. Změňte prostředí: Pokud se vám nedaří dosáhnout klidu a soustředění, zkuste změnit místo, kde praktikujete autohypnózu. Najděte si klidnější a pohodlnější prostředí.
 2. Upravit techniku: Pokud máte potíže s konkrétní technikou, zkuste jinou metodu relaxace nebo vizualizace. Někdy může malá změna výrazně zlepšit vaše výsledky.
 3. Nedělejte si starosti: Pokud se vám nedaří dosáhnout hypnózy, nezoufejte. Hypnóza je dovednost, která vyžaduje čas a praxi. Buďte k sobě laskaví a pokračujte v pravidelném cvičení.

Při dodržování těchto kroků a tipů můžete úspěšně vstoupit do stavu autohypnózy a využít jeho přínosy pro svůj osobní rozvoj a zlepšení kvality života. Praxe a trpělivost jsou klíčem k dosažení úspěchu v autohypnóze.

 

 

Pokročilé techniky a další zdroje

Pokročilé techniky

Meditace s autohypnózou

Meditace a autohypnóza mají mnoho společného, a proto mohou být efektivně kombinovány. Meditace s autohypnózou spojuje hlubokou relaxaci a zaměřenou pozornost s hypnotickými technikami, což umožňuje dosažení hlubšího stavu vnitřního klidu a zaměření. Postupujte následovně:

 1. Příprava: Najděte si klidné místo, kde vás nikdo nebude rušit. Pohodlně se posaďte nebo lehněte.
 2. Uvolnění: Použijte techniky hlubokého dýchání a progresivní svalové relaxace, abyste uvolnili své tělo.
 3. Meditace: Soustřeďte se na svůj dech nebo na určité slovo či frázi (mantru), které opakujete v mysli.
 4. Autohypnóza: Jakmile dosáhnete meditativního stavu, začněte používat sugesce nebo vizualizace, které podporují vaše cíle. Představte si, že dosahujete svých cílů a prožívejte pozitivní emoce spojené s těmito úspěchy.

Práce s podvědomím

Práce s podvědomím zahrnuje hlubší techniky, které se zaměřují na odhalení a přetvoření podvědomých vzorců a přesvědčení. Některé techniky zahrnují:

 1. Regresní hypnóza: Tato technika umožňuje návrat k minulým událostem, které mohou ovlivňovat současné chování. Pomáhá identifikovat a uvolnit staré emoční bloky.
 2. Inner Child (Vnitřní dítě): Práce s vnitřním dítětem zahrnuje komunikaci s vaším mladším já, aby se uzdravily staré rány a obnovila se vnitřní harmonie.
 3. Future Pacing (Nastavení budoucnosti): Představte si, jak budete úspěšní v budoucnosti, a prožívejte pozitivní emoce spojené s tímto úspěchem. Tato technika pomáhá přenést pozitivní změny z podvědomí do každodenního života.

Kotvení

Kotvení je technika, která spojuje specifický fyzický pohyb nebo gesto s určitým emocionálním stavem. Tímto způsobem můžete kdykoliv vyvolat pozitivní emoce. Postupujte následovně:

 1. Zvolte si kotvu: Vyberte si jednoduché gesto, například stisknutí palce a ukazováčku dohromady.
 2. Vytvořte pozitivní stav: Představte si situaci, kdy jste se cítili velmi šťastní nebo úspěšní. Prožívejte tuto emoci co nejintenzivněji.
 3. Aktivujte kotvu: Když se cítíte na vrcholu této emoce, aktivujte svou kotvu (provedete zvolené gesto). Opakujte tento proces několikrát.
 4. Použití kotvy: Kdykoliv budete potřebovat vyvolat pozitivní emoci, jednoduše použijte svou kotvu (provedete zvolené gesto).

 

Doporučená literatura a zdroje

Knihy

 1. "Self-Hypnosis: The Complete Manual for Health and Self-Change" od Dr. Brian M. Alman a Peter Lambrou - Praktická příručka pro autohypnózu s mnoha technikami a cvičeními.
 2. "Hypnotherapy" od Dave Elman - Klasická kniha o hypnóze a hypnózních technikách, včetně autohypnózy.
 3. "Trancework: An Introduction to the Practice of Clinical Hypnosis" od Michael D. Yapko - Detailní průvodce hypnózou a hypnoterapií, vhodný i pro pokročilé praktikující autohypnózy.
 4. "Moderní autohypnóza" od Stanka DVORAN - Návod jak na autohypnózu pro moderního člověka.

Online kurzy, poradenství a nahrávky

 1. Hypnonidra: Kurzy a nahrávky zaměřené na autohypnózu a hypnoterapii, které vedou odborníci v oboru.
 2. Coursera: Kurzy nabízené univerzitami a odborníky na témata jako hypnóza, mindfulness a osobní rozvoj.
 3. Hypno klub: Specializované kurzy a webináře zaměřené na hypnózu a autohypnózu.

Pokročilé techniky a zdroje poskytují hlubší a komplexnější přístup k autohypnóze, což vám umožní dosáhnout významných osobních a profesních změn. S praxí a trpělivostí můžete plně využít potenciál svého podvědomí a dosáhnout svých cílů.

 

Objevte sílu svého podvědomí s knihou "Moderní autohypnóza"

Toužíte po hlubším klidu, zvýšeném sebevědomí a lepší kvalitě života? Moje kniha "Moderní autohypnóza" je vaším průvodcem na cestě k dosažení těchto cílů. Naučíte se krok za krokem techniky, které vám umožní využít sílu autohypnózy k osobní transformaci a zvládání každodenních výzev.

Proč si pořídit tuto knihu?

 • Jednoduché a praktické návody: Jasné instrukce, které vás provedou každou fází autohypnózy.
 • Vědecky podložené techniky: Metody založené na nejnovějších výzkumech a osvědčené praxi.
 • Skutečné výsledky: Zlepšení spánku, snížení stresu, zvýšení sebevědomí a mnoho dalšího.

Nenechte si ujít příležitost změnit svůj život k lepšímu. Klikněte na tlačítko níže a začněte svou cestu k vnitřnímu klidu a osobnímu růstu ještě dnes!

Kniha moderní autohypnóza