Představte si, že se ocitáte v dalekém Orientu, kde se odehrává příběh, který všichni dobře známe – pohádka o Aladinovi, kouzelné lampě a džinovi. Tento příběh není jen kouzelnou pohádkou plnou dobrodružství a zázraků, ale také skýtá hluboké vhledy do fungování naší mysli, autohypnózy a důležitosti psychohygieny.

Představme si, že Aladin je naše vědomí. Je to ta část nás, která je aktivní, bdělá a rozhoduje o našich každodenních činnostech. Aladin je mladý, energický a plný potenciálu, ale jeho síla a schopnosti jsou omezené. Potřebuje pomoc, aby mohl dosáhnout svých největších přání a cílů. Je to jako naše vědomá mysl, která čelí denním výzvám a hledá cestu k úspěchu.

A tady přichází na scénu kouzelná lampa. Tato lampa symbolizuje naši mysl a její čistotu. Stejně jako Aladin musí pravidelně čistit a leštit lampu, abychom mohli využít její plný potenciál, musíme my praktikovat psychohygienu – péči o naši duševní čistotu a zdraví. Psychohygiena zahrnuje techniky jako meditace, mindfulness a pravidelný odpočinek. Tímto způsobem udržujeme naši mysl čistou a připravenou na to, co přijde. Podle psychologických studií je pravidelná péče o duševní zdraví klíčová pro zvládání stresu a zvyšování celkové životní spokojenosti.

Když Aladin důkladně vyčistí lampu, objeví se džin – mocná bytost, která má schopnost splnit jakékoli přání. Džin reprezentuje naše podvědomí a autohypnotickou práci s ním. Podvědomí je ta část naší mysli, která uchovává všechny vzpomínky, emoce a přesvědčení, které formují naše chování a reakce. Právě v podvědomí se skrývá obrovská síla a potenciál pro změnu a růst.

Autohypnóza je proces, který nám umožňuje komunikovat s naším podvědomím, podobně jako Aladin komunikuje s džinem. Když se Aladin správně spojí s džinem, může dosáhnout čehokoli – bohatství, moudrosti, lásky. Stejně tak my, když se správně spojíme se svým podvědomím prostřednictvím autohypnózy, můžeme dosáhnout hlubokých a trvalých změn ve svém životě.

 

Psychologický rozbor pohádky

Pohádka o Aladinovi je nejen fascinující příběh, ale také skvělý příklad toho, jak naše vědomá a podvědomá mysl spolupracují. Aladin symbolizuje naši vědomou mysl – toužící po dobrodružství, úspěchu a štěstí. Jeho cesta k objevení lampy představuje naši snahu najít nástroj, který nám pomůže dosáhnout našich cílů.

Lampa je metaforou pro naši mysl. Stejně jako lampa může být zanesená prachem a špínou, naše mysl může být přeplněná stresem, negativními myšlenkami a nevyřešenými emocemi. Pravidelná psychohygiena – meditace, mindfulness a relaxace – je jako leštění lampy, které odstraňuje nánosy a odhaluje skrytý potenciál.

Džin, který se objeví, když je lampa vyčištěná, představuje mocné síly našeho podvědomí. Podvědomí je jako džin – má obrovskou moc a schopnost ovlivňovat náš život, ale potřebuje správné vedení. Autohypnóza je nástroj, kterým můžeme navázat kontakt s naším „džinem“ a využít jeho sílu k pozitivním změnám.

 

Vědecké poznatky kolem hypnózy a autohypnózy

Hypnóza a autohypnóza jsou oblasti, které byly a jsou stále intenzivně zkoumány vědci a psychoterapeuty. Zde je několik klíčových poznatků:

 

 1. Neuroplasticita:

  Studie ukazují, že hypnóza může vést k trvalým změnám v mozku prostřednictvím procesu zvaného neuroplasticita. To znamená, že mozek je schopen se přizpůsobit a změnit na základě nových zkušeností a učení, což je základní princip autohypnózy.

 2. Změny v mozkové aktivitě:

  Pomocí technik jako fMRI a PET bylo prokázáno, že hypnóza mění aktivitu v určitých oblastech mozku, zejména ve frontálních a parietálních oblastech, které jsou spojeny s kontrolou vědomí a pozorností. To potvrzuje, že hypnóza může ovlivnit naše myšlenkové procesy na hluboké úrovni.

 3. Mozkové vlny:

  EEG studie ukázaly, že během hypnózy dochází k přechodu do stavu alfa nebo theta mozkových vln, které jsou spojeny s relaxací a meditací. Tyto stavy umožňují hlubší spojení s podvědomím a efektivní zpracování sugescí.

 4. Behaviorální změny:

  Výzkumy zaměřené na účinky autohypnózy na chování a psychické zdraví potvrzují její přínosy. Studie ukazují, že autohypnóza může být účinná při snižování stresu, zlepšení spánku, zvládání bolesti a zvyšování sebevědomí.

 

Praktické kroky pro práci s podvědomím

Zde je několik základních kroků, jak využít autohypnózu a psychohygienu, abyste se spojili se svým "džinem":

 1. Čištění lampy – psychohygiena:

  Pravidelně praktikujte techniky psychohygieny, jako je meditace, mindfulness a relaxační cvičení. Tím udržujete svou mysl čistou a připravenou na pozitivní změny.

 2. Volání džina – vstup do autohypnózy:

  Uvolněte se a najděte si klidné místo, kde nebudete rušeni. Použijte techniky hlubokého dýchání a vizualizace, abyste se dostali do stavu hluboké relaxace a hypnózy.

 3. Formulování přání – pozitivní sugesce:

  V tomto stavu si jasně představte své cíle a přání. Použijte pozitivní sugesce, které jsou formulovány v přítomném čase a zaměřeny na konkrétní výsledky. Například: „Jsem sebevědomý a klidný v každé situaci.“

 4. Spolupráce s džinem – práce s podvědomím:

  Nechte své podvědomí pracovat. Věřte, že vaše mysl má schopnost uskutečnit tyto pozitivní změny. Opakujte tento proces pravidelně, aby se nové vzorce chování a myšlení mohly stát trvalou součástí vašeho života.

 

Přátelé, stejně jako Aladin objevil neuvěřitelnou sílu ukrytou v kouzelné lampě, i my můžeme objevit a využít ohromnou sílu ukrytou v našem podvědomí prostřednictvím autohypnózy. Čistěte svou lampu, udržujte svou mysl jasnou a připravenou, a neváhejte volat svého „džina“, aby vám pomohl dosáhnout vašich největších přání a cílů.

Pokud nevíte jak si ochočit svého džina a využít jeho potenciál, přihlašte se do kurzu emoční inteligence. Proč je to důležité? Protože emoce jsou to první co ruší v průběhu vnitřní práce a potřebujete se v první řadě naučit je řídit, rozpoznávat a řešit kdykoli naberou sílu a mohly by mít navrch.