Robert Plutchik byl americký psycholog. Tvrdil, že emoce jsou výsledkem evoluce člověka, jsou vrozené a slouží jako mechanizmy k přežití. Tato studie mi hodně připoměla Etiku Nikomachovu od Aristotela, kde se hodně řeší zlatá střední cesta.  Ale dost o Aristotelovi, Plutchik vycházel z 8 základních emocí v tabulce i na barevném obrázku:  

Vychází z 8 základních emocí a jejich kombinací:

Základní emoce

Primární Sekundární Terciální
RADOST

Radost + Důvěra

LÁSKA

Radost + Strach

VINA

Radost + Překvapení

POTĚŠENÍ

DůVĚRA

Důvěra + Strach

POSLUŠNOST

Důvěra + Překvapení

ZVĚDAVOST

Důvěra + Smutek

SENTIMENTÁLNOST

STRACH

Strach + Překvapení

NEKLID

Strach + Smutek

ZOUFALSTVÍ

Strach + Znechucení

STUD

PŘEKVAPENÍ

Překvapení + Smutek

ZKLAMÁNÍ

Překvapení + Znechucení

Překvapení + Vztek

ROZHOŘČENÍ

SMUTEK

Smutek + Znechucení

LÍTOST

Smutek + Vztek

ZÁVIST

Smutek + Očekávaní

PESIMIZMUS

ZNECHUCENÍ

Znechucení + Vztek

OPOVRŽENÍ

Znechucení + Očekávání

CYNIZMUS

Znechucení + Radost

PONUROST

VZTEK

Vztek + Očekávaní

AGRESE

Vztek + Radost

PÝCHA

Vztek + Důvěra

DOMINANTNOST

OČEKÁVANÍ

Očekávání + Radost

OPTIMIZMUS

Očekávání + Důvěra

ODEVZDANOST

Očekávaní + Strach

ÚZKOST