Dr. Mehrabian zveřejnil ve svém článku komunikační model, který nám ozřejmuje jak důležitá jsou slova, tón jakým mluvíme a řeč těla.

  • Slova 7%
  • Tonalita 38%
  • Řeč těla 55%

Jsme schopni zachytit až 2miliony informací, ale protože netrénujeme vnímání, mnoho z toho co zachytíme jednoduše vymažeme, rozmlžíme generalizováním, asociacemi díky zkušenostem a deformujeme sítem hodnot, naučených společenských měřítek atd. 

 

1. Slova

Jaká je síla vašeho slova. Platí co řeknete?  Jsou lidé, kteří jsou "ažpakáři", mají dobré záměry, ale skutek utek. Co mohou to odloží a působí na vás, že život také odložili na až pak. Hodně mluví o tom co chtějí dělat, o svých plánech, ale jejich konání neodpovídá jejich slovům.

2. Tonalita

Je velký rozdíl, když řeknete úpřimně "ano miláčku" a naprosto odlišné když to řeknete třeba otráveně. To je tonalita. Tonalita, která vyjadřuje opačný záměr než slova vám říká, že ten člověk má nějaké důvody, proč je z toho otráven. Jestli chcete vědět jaké to jsou, je potřeba se zeptat. Jinak dáte prostor vzniku domněnkám a ty bývají hodně vzdálené od reality. 

3. Řeč těla

Když se u toho co říkáte zatváříte nadšeně, nebo rozmrzele, je to řeč těla. To, že se někdo zatváří rozmrzele ještě neznamená, že to má souvislost s vámi. Nejlépe uděláte, když to nebudete brát osobně. Nikdy :) Je lepší to brát jako informaci, že dotyčnému není pohodlně. Rozmrzelost může pramenit z minulých událostí, o kterých nic nevíte nebo ze zdravotního stavu, který s vámi nesouvisí nebo z něčeho dalšího o čem nevíte. Jestli chcete znát proč tomu tak je, stačí komunikovat. 

 

VAKOG - jak smysly ovlivňují naše vnímání a učení

Když se zamyslíme nad tím, jakým způsobem vnímáme svět kolem sebe a jak se učíme novým věcem, dojdeme k poznání, že naše smysly hrají klíčovou roli. Většina z nás zná základní smysly jako vidění a sluch, ale existuje něco více – VAKOG, což znamená vizuální, sluchový, kinestetický, olfaktorický a gustatorický systém. Tato skupina smyslů ovlivňuje naše vnímání a učení tím, jak zpracováváme informace a získáváme zkušenosti ze světa kolem sebe.

VAKOG je anglická zkratka, hojně využívaná na NLP kurzech a v psychologii. Je složená z pěti anglických slov: Visual, Auditory, Kinaesthetic, Olfactory, Gustatory

Vizuální smysl (V)

Vizuální smysl je tím, co nám umožňuje vnímat svět kolem sebe pomocí zraku. Zrak nám poskytuje mnoho informací o barvách, tvarech, vzorech a vzdálenostech. Když se například podíváte na obrázek květiny, váš vizuální smysl zachycuje barvu jejích okvětních lístků, tvar květu a může dokonce rozpoznat jedinečné detaily, jako jsou kapky rosy na lístcích.

 

Sluchový smysl (A)

Sluchový smysl je klíčovým faktorem pro vnímání zvuků a zpracování informací zvukové povahy. Sluch nám umožňuje rozlišit tóny, melodie, rytmy a různé zvukové vzory. Při poslechu hudby se sluchový smysl stává důležitým nástrojem pro vnímání melodií a harmonií.

 

Kinestetický smysl (K)

Kinestetický smysl se týká vnímání pohybu a polohy našeho těla. Pomáhá nám rozlišit hmat a vnímat fyzické pocity, jako je teplo, chlad, tlak nebo bolest. Pokud si například položíte ruku na hladký povrch, váš kinestetický smysl zaznamená hladkost a teplotu toho povrchu.

 

Olfaktorický smysl (O)

Olfaktorický smysl se týká čichu. Naše nosní buňky jsou schopny zachytit různé pachy, které nám mohou přinést vzpomínky, vjemy nebo dokonce ovlivnit naši náladu. Vůně jídla, květin, či vůně deště mohou mít silný vliv na naše emoční stavy.

 

Gustatorický smysl (G)

Gustatorický smysl je zodpovědný za vnímání chutí. Naše chuťové pohárky rozpoznávají různé chutě, jako jsou sladké, slané, hořké a kyselé. Díky tomu můžeme rozlišit různé potraviny a vědět, co nám chutná a co ne.

 

Jak ovlivňují VAKOG smysly naše učení a vnímání světa kolem sebe?

Kombinace těchto smyslů nám umožňuje vnímat svět ve všech jeho rozměrech. Když se učíme nové věci, může každý ze smyslů hrát různou roli. Někteří z nás jsou vizuální typy, kteří se nejlépe učí, když vidí obrázky nebo diagramy. Jiní jsou spíše sluchoví a nejvíce si pamatují informace, které slyší. A další preferují kinestetický přístup, kdy se zapojují fyzickým pohybem a praktickou zkušeností.

Rozpoznání toho, jaký smyslový typ jsme, může zásadním způsobem ovlivnit efektivitu našeho učení a vnímání. VAKOG smysly jsou tedy klíčovým prvkem pro náš osobní rozvoj a porozumění světu kolem nás.

Pokud máte zájem zlepšit svůj způsob učení a vnímání, mohou různé techniky, včetně autohypnózy, NLP a dalších, hrát významnou roli v rozvoji vašich smyslových schopností. Buďte otevření novým způsobům, jak lépe využít své VAKOG smysly pro osobní růst a dosažení svých cílů.

Chci vás povzbudit, abyste se neomezovali pouze na pasivní vnímání svých smyslů, ale abyste se stali aktivními tvůrci svého života. Máte-li zájem o další posun ve svém osobním rozvoji a chtěli byste se naučit lépe využívat nové znalosti podle VAKOG, mám pro vás skvělou možnost.

Můj kurz "Emoční inteligence" vám poskytne konkrétní nástroje, jak využívat své smysly k efektivnějšímu učení, vnímání světa kolem sebe a dosahování svých cílů. Naučíte se nejen rozpoznávat různé smyslové typy, ale také získáte techniky, jak posilovat a trénovat své smyslové vnímání.

Nebuďte pasivními pozorovateli, ale aktivními tvůrci svého života. Přijměte výzvu a objednejte si můj kurz "Emoční inteligence" kde budete mít možnost prozkoumat své vnímání reality a posunout se ve svém osobním rozvoji na novou úroveň. Těším se na setkání s vámi a společné objevování krásy a síly vašich smyslů.