Většina z nás by se shodla na tom, že vztahy hrají klíčovou roli v našem životě. Ať už jde o rodinu, přátele, partnery či kolegy, naše interakce s ostatními ovlivňují naši každodenní náladu, sebepojetí a dokonce i fyzické zdraví. Ale jak přesně tyto vztahy budujeme a co nás vede k jejich narušení? Pojďme se ponořit do procesu "vztahování se" a zjistit, jak můžeme vytvářet harmonické vztahy a vyhýbat se destrukci.

1. Co to je vztahování se?

Vztahování se = Jak si tvoříme vztahy s okolním světem

Vztahování se je aktivní proces, v rámci něhož interpretujeme, reagujeme a komunikujeme s ostatními. Je to víc než jen hovor nebo fyzická interakce; je to celá škála myšlenek, pocitů a postojů, které vytvářejí naše vztahy s druhými.

"Vztahování se" je termín, který popisuje proces, v rámci něhož navazujeme, udržujeme a vyvíjíme vztahy s druhými lidmi, ale i s okolním světem, situacemi či s námi samotnými. Je to dynamický proces, ve kterém hrají roli naše emoce, postoje, komunikace, očekávání a mnoho dalších faktorů.

1. Emocionální aspekt vztahování se

Naše emoce často určují, jak se vztahujeme k druhým. Láska, vztek, žárlivost nebo radost významně ovlivňují, jak komunikujeme a jaký vztah s někým budujeme či udržujeme.

2. Komunikace v procesu vztahování se

Komunikace je základním kamenem vztahování. Je vnější a vnitřní.

Vnější komunikace je všechno to, jak vyjadřujeme své myšlenky, pocity a potřeby, a to má zásadní vliv na kvalitu a hloubku našich vztahů. Ale mnohem důležitější je vnitřní komunikace, protože ta je příčinou toho jak jednáme navenek.

Co je vnitřní komunikace?
Vnitřní komunikace je ten tichý hlas v našich hlavách, neustálý dialog mezi námi a naším já, který nás provází od chvíle, kdy se ráno probudíme, až do chvíle, kdy večer usínáme. Tato "rozmluva s sebou" hraje klíčovou roli v našem sebepojetí, emoční pohodě, rozhodování a mnoha dalších aspektech života.

Charakter vnitřní komunikace. Může být pozitivní, podporující a motivující, ale také kritický, odsuzující a demotivující. Kvalita tohoto dialogu ovlivňuje vaše vnímání sebe sama a také jak vnímáte svět kolem nás. Váš vnitřní svět dělá na vás mnoho triků a je dobré o nich vědět. Doslova je jako když koni nasadíte klapky na oči a kůň je poslušnější a vidí jen omezenou část reality. Váš vnitřní dialog také omezuje vaše vidění světa na malinkou výseč a ta je navíc omezená smysl a jak už jsem zmínila, selektivním viděním. Tedy vždy vidíme jen to, čemu věnujeme pozornost, věci o kterých nevíme, že existují nemohou dostat naši pozornost a tak jsou našim očím skryté. Nepříjemné, ale dá se s tím dál pracovat. Když připustíte, že by tato hypotéza byla pravdivá, začnete zkoumat jiné úhly pohledu a to vás minimálně obohatí. 

3. Vědomé a nevědomé aspekty vztahování se

Mnoho našich vzorců vztahování se je zakořeněno v našich dětských zkušenostech a často na ně reagujeme nevědomky. Na druhou stranu máme schopnost vědomě reflektovat své vzorce a rozhodovat se, jak se v daném vztahu chceme postavit.

4. Vztahování se k sobě samému

Není jen o vztazích s druhými. Jak se vztahujeme k sobě samým, ovlivňuje naše sebevědomí, sebeúctu a schopnost tvořit zdravé vztahy s ostatními. A jsme zas u komunikace - té vnitřní. To jaký charakter má váš vnitřní dialog hraje stěžejní roli ve vašem životě. A jak jej nastavit se dozvíte v mnoha článcích na tomto webu nebo v hypnonahrávkách, pokud si získám vaši důvěru a stanu se vašim průvodcem ve vnitřním světe a pomohu vám nastavit lepší vnitřní programy. 

 


2. Jak vznikají kvalitní vztahy?

  • Empatie: Klíčem k hlubokému porozumění je schopnost vcítit se do druhého a vidět věci z jeho perspektivy.

  • Komunikace: Otevřená a upřímná komunikace je základem všech silných vztahů.

  • Důvěra: Vytváření prostředí, kde si můžeme navzájem věřit, vede k hlubokým a trvalým vztahům.


3. Co vede k destrukci vztahů?

  • Nepochopení: Často vychází z předpokladů a nedorozumění, která nebyla řešena.

  • Nekomunikace: Držet v sobě emoce nebo myšlenky může vést k napětí a narušení vztahu. 

  • Očekávání: Nesplněná očekávání mohou vést k frustraci a nespokojenosti.


4. Sebereflektujte a buďte vědomí

Klíčem k vytváření kvalitních vztahů je sebereflexe. Když se podíváme do vlastní hlavy a zjistíme, co nás motivuje v našem vztahování, můžeme lépe pochopit své interakce s druhými.

  • Pozorujte svoje návyky: Jak reagujete na konflikty? Jak vyjadřujete nespokojenost?

  • Vědomě budujte vztahy: Místo automatických reakcí se rozhodněte vědomě reagovat ve svých interakcích.

 

Zatímco vztahy jsou složité a vždy jedinečné, proces vztahování se je univerzální. Tím, že se stáváme vědomějšími o tom, jak se vztahujeme k druhým, můžeme si vytvářet kvalitní vztahy, které nás obohacují a dodávají našemu životu hloubku. Učte se, naslouchejte a růst ve svých vztazích. Je to cesta k plnějšímu a šťastnějšímu životu.

 

Nečekejte na "ten správný" moment. Teď je ten nejlepší čas pro změnu!

Znáte ten pocit, kdy se zdá, že vám emoce vládnou, a ne vy jim? Cítíte se někdy ztracení ve svých vztazích a nevíte, jak komunikovat své pocity? Pokud chcete skutečně pochopit sebe sama, své emoce a zlepšit své vztahy, pak je náš kurz emoční inteligence přesně pro vás.

Divejte se do svého vnitřního světa, naučte se rozpoznávat a správně vyjadřovat své emoce a především pochopit emoce druhých. V tomto kurzu vám ukážeme, jak můžete dosáhnout harmonie ve vztazích a jak můžete vědomě pracovat s vlastními emocemi.

Neměňte se jen pro sebe, ale i pro lidi, které máte rádi. Investujte do sebe a do svých vztahů. Klikněte níže a objednejte si kurz emoční inteligence. Žijte život plný pochopení, harmonie a hlubokých, naplňujících vztahů!

[Objednat kurz emoční inteligence]