V dnešním uspěchaném světě plném stresu a negativních emocí je důležité najít čas na péči o své duševní zdraví a rozvoj empatie. Jednou z nejúčinnějších a nejstarších metod je meditace Mettá, známá také jako meditace milující laskavosti. Tato praxe, pocházející z buddhistické tradice, nám pomáhá rozvíjet hluboké pocity lásky, soucitu a laskavosti nejen k sobě, ale i k ostatním lidem a všem bytostem na světě.

Meditace Mettá je jednoduchá, ale mocná technika, která může zásadně změnit váš pohled na svět a zlepšit vaše vztahy. Tento návod vás provede krok za krokem, jak tuto meditaci provádět, a ukáže vám, jak může být součástí vašeho každodenního života. Připravte se otevřít své srdce, zklidnit mysl a objevit cestu k vnitřnímu klidu a harmonii prostřednictvím meditace Mettá.

Kroky k praktikování meditace Mettá

1. Příprava na Meditaci

 • Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni. Můžete si sednout na podlahu, na polštář nebo na židli.
 • Pohodlná pozice: Zaujměte pohodlnou meditační pozici. Seďte s rovnými zády, uvolněnými rameny a rukama položenýma na klíně nebo na kolenou.
 • Zavřete oči: Zavřete oči a začněte se soustředit na svůj dech. Pomalu a hluboce dýchejte, uvolněte tělo a zklidněte mysl.

 

2. Začněte Sebeláskou

Meditace Mettá začíná rozvojem milující laskavosti k sobě samému. Toto je klíčový krok, protože sami sobě často zapomínáme projevovat lásku a soucit.

 • Opakujte mantru: Pomalu a uvědoměle opakujte následující věty nebo jiné podobné:
  • "Ať jsem šťastný/á."
  • "Ať jsem zdravý/á."
  • "Ať jsem v bezpečí."
  • "Ať žiji v míru."
 • Prociťujte slova: Snažte se opravdu cítit, co slova znamenají. Představujte si, jak se vaše srdce otevírá a naplňuje láskou a laskavostí.

 

3. Rozšiřování Laskavosti na Blízké Osoby

Po vyslání milující laskavosti sobě samému se zaměřte na lidi, které máte rádi.

 • Vyberte blízké osoby: Představte si někoho, koho máte rádi, například člena rodiny, přítele nebo mentora.
 • Opakujte mantru: Stejně jako předtím, opakujte věty:
  • "Ať je šťastný/á."
  • "Ať je zdravý/á."
  • "Ať je v bezpečí."
  • "Ať žije v míru."
 • Prociťujte lásku a laskavost: Představte si, jak je obklopujete svou láskou a přáním všeho dobrého.

 

4. Rozšiřování Laskavosti na Neutrální Osoby

Nyní přejděte k osobám, ke kterým nemáte silné emoce, například k sousedům nebo kolegům.

 • Vyberte neutrální osoby: Představte si tyto lidi a stejně jako předtím, opakujte mantru:
  • "Ať je šťastný/á."
  • "Ať je zdravý/á."
  • "Ať je v bezpečí."
  • "Ať žije v míru."

 

5. Rozšiřování Laskavosti na Složité Osoby

To je nejtěžší část meditace. Zaměřte se na lidi, se kterými máte konflikt nebo kteří vám způsobili bolest.

 • Vyberte složité osoby: Představte si tyto lidi a opakujte mantru:
  • "Ať je šťastný/á."
  • "Ať je zdravý/á."
  • "Ať je v bezpečí."
  • "Ať žije v míru."
 • Prociťujte odpuštění: Snažte se cítit skutečnou laskavost a soucit i k těm, se kterými máte těžké vztahy.

 

6. Rozšiřování Laskavosti na Všechny Bytosti

Nakonec rozšiřte svůj pocit milující laskavosti na všechny bytosti na světě.

Představte si svět: Představte si celý svět a všechny bytosti v něm.

Opakujte mantru: Stejně jako předtím, opakujte věty:

 • "Ať jsou šťastné všechny bytosti ."
 • "Ať jsou zdravé všechny bytosti ."
 • "Ať jsou všechny bytosti v bezpečí."
 • "Ať všechny bytosti žijí v míru."

 

7. Zakončení Meditace

Pomalu se vraťte do přítomného okamžiku.

 • Prociťujte klid: Věnujte chvíli tomu, abyste si uvědomili, jak se cítíte. Prociťujte klid a lásku, kterou jste si vytvořili.
 • Ukončete meditaci: Pomalu otevřete oči a vraťte se do svého okolí, přičemž si zachovávejte pocit laskavosti a klidu.

 

Tipy pro Meditaci Mettá

 • Pravidelnost: Snažte se meditaci praktikovat pravidelně, ideálně každý den.
 • Trpělivost: Buďte trpěliví. Rozvoj milující laskavosti může chvíli trvat, ale výsledky jsou velmi přínosné.
 • Přijetí: Přijímejte všechny pocity, které během meditace zažijete. Je normální, že na začátku budete cítit různé emoce, včetně odporu nebo nesouhlasu.

 

Meditace Mettá je mocným nástrojem pro rozvoj empatie a soucitu. Pomáhá nám otevřít srdce a myslet na dobro všech bytostí, což vede k většímu vnitřnímu klidu a spokojenosti.