Stačí se zastavit a zamyslet se, kolikrát jsme se v posledním týdnu cítili přemoženi pracovním stresem nebo osobními konflikty. Tyto chvíle, kdy nás zaplaví pocity bezmoci, hněvu, nespokojenosti nebo zklamání, jsou neodmyslitelnou součástí našeho života. A někdy si dokonce můžeme připadat úplně nemožně. Tyto negativní emoce mají nepochybně vliv na naši každodenní pohodu. Podle nedávných studií naše reakce na negativní pocity mají velký vliv na náš emocionální i psychický stav.

Podle nedávného výzkumu, zveřejněného v časopise Psychological Science, ti z nás, kteří své negativní emoce vnímají jako přirozenou součást života a přistupují k nim s přijetím místo odmítání, jsou ve skutečnosti psychicky odolnější.

Emoce samotné nejsou problém.

Problém nastává, když si myslíme, že bychom je neměli cítit,“ podotýká víc odborníků z výzkumu.

 

Ale jak můžeme tuto moudrost uplatnit v praxi?


Představte si, že jste 'Pozorovatel' svých vlastních emocí. Představte si, že své pocity sledujete jako mraky plující po obloze – jsou tu, ale nemusíte se jimi nechat strhnout. Mraky plují po obloze, mění svůj tvar, rostou a mizí, občas zakryjí slunce, jindy je atmosféra zbarví do nádherných scenérií u východu nebo západu slunce... stejné je to i s emocemi. Barví naši vnitřní atmosféru. A je jedno jakou máte emoci, jste pořád stejným člověkem, stejně jako slunce pořád svítí nehledě na to kolik oblaků dělí vaše oči od slunce. Takže metoda pozorovatel vás naučí kromě jiného neidentifikovat se s každou emocí. Stejně jako se slunce neidentifikuje s oblaky, to je pěkná blbost, to je nad slunce jasnější. Tak proč se my, lidé identifikujeme s vlastními emocemi? To je naprosto stejná úroveň jako se sluncem... 

Další metodou, která vám může pomoci udržet emocionální rovnováhu, je 'Mindfulness meditace'. Učí nás být tady a teď, bez posuzování a reakce na každý pocit, který přichází. To nás osvobozuje od neustálého boje s našimi myšlenkami a emocemi. 

Nedávný experiment mi pomohl objevit techniku 'Emoční reset', kde se účastníci učí transformovat své negativní emoce na neutrální či pozitivní. Tento proces nejenže snižuje úzkost a frekvenci prožívání negativních emocí, ale také je lépe připraví na zvládání stresových situací. Zatím jsem ho učila jenom VIP klientelu. 

Další dobrou technikou, jak si můžete pomoci a jak zdůrazňují odborníci jsou fyzické aktivity jako běh či jóga. Sportovní aktivity jsou skvělými emočními ventily, které nejen zlepšují naše fyzické zdraví, ale i čistí naši mysl a posilují naši duševní odolnost. Zařaďte pravidelný pohyb, i kdyby to byla jenom chůze, vyberte si trasu, která vede hezkou přírodní scenérií a choďte a hýbejte se. 

 

Žijeme v éře neustálých výzev a rychlého tempa, a tak je důležitější než kdy jindy naučit se efektivně zpracovávat naše emoce. Přijetí, nikoli potlačení emocí, je klíčem k lepšímu duševnímu zdraví a celkovému pocitu spokojenosti. A teď, více než kdy jindy, je čas otevřít se těmto technikám a naučit se, jak z nich čerpat sílu pro lepší život. Vyzývám vás, abyste se připojili k tomuto novému emocionálního vědomí a začali dnes cestu k psychické odolnosti. Jak říkáme, cesta začíná prvním krokem – a ten krok můžete udělat právě dnes.

Tak se ptejme sami sebe: Jaké emoce dnes můžu přijmout? Co právě teď cítím a prožívám? Umím to pojmenovat? Jak mohu transformovat svůj vnitřní boj na cestu k míru a pochopení? Svět čeká na naši transformaci, a ta začíná právě zde, s odvahou být upřímní k sobě samým.

Dnes se společně ponoříme do jednoho z nejhlubších tajemství lidské psychiky: síly přijetí našich negativních emocí.

Máme tendenci si myslet, že potlačování negativních emocí nás ochrání, že nám to ušetří bolest. Ale pravda je taková, že přijetí těchto emocí, nikoli jejich potlačení, je skutečným klíčem k našemu emocionálnímu a psychologickému zdraví.

Začněme tím, co znamená opravdu přijmout naše negativní emoce. To neznamená, že se vzdáme nebo se v nich utopíme. To znamená, že se s nimi setkáme tváří v tvář, poznáme je a dovolíme si je plně prožít. A víte co? Když to uděláme, stáváme se mistry svého vnitřního světa. 

Umět přijmout negativní emoce znamená, že získáte:

  1. Zlepšení emocionálního zdraví – Když se vyhýbáme svým emocím, mohou se tyto potlačené emoce vrátit ve formě psychosomatických problémů nebo jako duševní poruchy. Přijetí nám umožňuje tyto emoce zpracovat zdravým způsobem.
  2. Zvýšení sebeuvědomění – Každá emoce, kterou zažíváme, nese v sobě informaci. Přijetím těchto emocí se otevíráme hlubokým vhledům do toho, kdo jsme, co cítíme a proč. Toto hluboké pochopení nás posouvá blíže k autentickému já.
  3. Zlepšení mezilidských vztahů – Pravdivé vyjádření emocí může posílit naše vztahy. Když jsme schopni být upřímní ohledně našich pocitů, budujeme důvěru a umožňujeme hlubší emocionální spojení.
  4. Prevence emocionálního vyhoření – Potlačování emocí je vyčerpávající. Přijetí nám ušetří energii, kterou bychom jinak vynaložili na udržení těchto emocí pod povrchem. Tato ušetřená energie může být využita pro konstruktivnější účely.
  5. Podpora adaptace a flexibility – Přijetí nás činí flexibilnějšími v reakcích na životní změny. Když nejsme zatíženi bojem s našimi emocemi, jsme schopni lépe se přizpůsobit a růst.

Přijetí našich negativních emocí není projevem slabosti; je to projev odvahy. Odvahy čelit pravdě. Odvahy růst. A odvahy žít plněji. Jsem přesvědčena, že když začneme praktikovat toto přijetí, nejenže zlepšíme své vlastní životy, ale staneme se také světlem pro ostatní kolem nás.

Tak se ptejme sami sebe opakovaně: Jaké emoce dnes můžu přijmout? Jak mohu transformovat svůj vnitřní boj na cestu k míru a pochopení? 

Jste připraveni změnit způsob, jakým vnímáte a zpracováváte své emoce? Připojte se k našemu inovativnímu kurzu "Emoční Reset", který vás naučí, jak transformovat negativní emoce na neutrální a pozitivní. V tomto kurzu objevíte sílu mindfulness meditace, techniky pozorovatele a další metody pro zlepšení vaší emoční pohody.

Kurz "Emoční Reset" je navržen tak, aby vám poskytl nástroje a znalosti potřebné pro lepší zvládání negativních emocí, stresu, úzkosti a každodenních výzev. Získáte praktické dovednosti, které můžete okamžitě uplatnit ve svém životě, což vám pomůže dosáhnout trvalého duševního klidu a zdraví.

Nenechte své emoce ovládat váš život. Zaregistrujte se na kurz "Emoční Reset" ještě dnes a udělejte první krok k silnější a šťastnější verzi sebe sama. Pro více informací a registraci navštivte naše webové stránky. Přijměte výzvu změnit svůj život – protože každá velká změna začíná rozhodnutím jednat. Těším se na vaši účast!