Žárlivost je emoční stav vyvolaný obavami o ztrátu nebo nedostatek pozornosti, lásky nebo ocenění ze strany druhé osoby, často v kontextu romantických vztahů. Žárlivost může zahrnovat pocity úzkosti, hněvu, smutku a nejistoty. Příčiny žárlivosti mohou zahrnovat nízké sebevědomí, strach z opuštění, předchozí zkušenosti se zradou nebo problémy s důvěrou. Žárlivost může negativně ovlivnit vztahy a vést k konfliktům. Léčba žárlivosti často zahrnuje komunikaci, zlepšení sebevědomí, terapii a práci na zlepšení důvěry ve vztahu i autohypnózu a hypnózu.