Agorafobie je specifická fobie, která se vyznačuje intenzivním strachem z otevřených nebo veřejných prostor, kde by mohlo být obtížné uniknout nebo kde by mohla být absence pomoci v případě panického záchvatu. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec se vyhýbá situacím, jako je cestování veřejnou dopravou, nákupy v přeplněných obchodech nebo návštěvy veřejných prostor. Agorafobie může významně ovlivnit každodenní život a omezit schopnost jedince účastnit se běžných aktivit. Léčba agorafobie často zahrnuje kognitivně-behaviorální terapii (KBT), expoziční terapii a někdy i léky ke zmírnění úzkosti.

Strach z otevřených prostor 

Agorafobie, neboli strach z otevřených a veřejných prostor, je komplexní a často oslabující stav, který může výrazně ovlivnit kvalitu života postiženého jedince. Mnoho lidí s agorafobií zažívá intenzivní úzkost při pouhé myšlence na opuštění svého domova nebo na vstup do přeplněných míst. 

Co je agorafobie?

Agorafobie je iracionální strach z otevřených nebo veřejných prostor, který může vyvolat intenzivní úzkost, panické záchvaty a fyzické symptomy jako jsou závratě, třes, pocení, nevolnost a bušení srdce. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec se vyhýbá situacím, kde by mohl být vystaven otevřeným prostorám nebo davům, což může významně omezit jeho každodenní život.

 

Příznaky agorafobie

Psychické symptomy:

Panické záchvaty, intenzivní úzkost, pocity strachu a hrůzy, neklid a nutkání uniknout.

 

Fyzické symptomy:

Závratě, třes, pocení, zrychlený tep, nevolnost, dušnost a pocit na omdlení.

 

Chování:

Vyhýbání se situacím, které zahrnují otevřené nebo veřejné prostory, jako jsou nákupní centra, veřejná doprava nebo velké veřejné akce.

 

Příčiny agorafobie

Přesná příčina agorafobie není vždy jasná, ale může být výsledkem kombinace genetických, environmentálních a psychologických faktorů. Některé teorie naznačují, že strach z otevřených prostor může být spojen s traumaty nebo negativními zkušenostmi v minulosti. Rodinná anamnéza úzkostných poruch může také přispět k rozvoji agorafobie.

 

Tradiční léčba agorafobie

Tradiční léčba agorafobie často zahrnuje kognitivně-behaviorální terapii (KBT), expoziční terapii a v některých případech i léky na úzkost. KBT pomáhá pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenky spojené s otevřenými prostory, zatímco expoziční terapie je zaměřena na postupné vystavování se těmto situacím v bezpečném prostředí, aby se snížila citlivost na strach. Osobně nejsem velkým zástancem expoziční terapie, považuji ji za dobré řešení až jako poslední krok, tedy po KBT nebo autohypnotickém řešení.  Poslední krok jako ověření, že zvolené kroky předtím zafungovaly a situace, které před terapií děsily teď nic nedělají.

 

Autohypnotická nahrávka jako řešení

Autohypnóza je mocný nástroj, který může být velmi účinný při léčbě agorafobie. Pomocí autohypnotické nahrávky můžete pracovat s podvědomím, snížit úzkost a postupně překonat strach z otevřených prostor. Zde je návod, jak využít autohypnotickou nahrávku k léčbě agorafobie.

 

Jak funguje autohypnotická nahrávka?

Autohypnotická nahrávka je vedená meditace, která vás uvádí do hlubokého stavu relaxace a soustředění. V tomto stavu je vaše podvědomí otevřené pozitivním sugescím, které vám mohou pomoci změnit vaše reakce na otevřené prostory. Autohypnóza využívá techniky vizualizace, pozitivních sugescí a v dalších krocích postupného vystavování stresujících situací, které přímo v autohypnóze řešíte způsobem, který považujete za adekvátní. Cílem nahrávky je, aby vám pomohla překonat strach.

 

Příprava na autohypnózu

 • Najděte si klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni. Mělo by být tiché a pohodlné, abyste se mohli plně soustředit a pohodlně se tam uvelebit.
 • Uvolněte se: Před začátkem autohypnózy si najděte několik minut na relaxaci. Zhluboka dýchejte a uvolněte všechny svaly v těle.
 • Nastavte si jasný záměr: Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout. Může to být snížení úzkosti při návštěvě veřejných míst nebo zvýšení sebevědomí při překonávání strachu nebo něco jiného, ale váš cíl má být jasný.

 

Postup autohypnotické nahrávky

 • Indukce hypnózy: Začněte nahrávkou, která vás provede relaxačními technikami. Zaměřte se na svůj dech, uvolněte tělo a dovolte si upadnout do hlubokého stavu relaxace.
 • Pozitivní sugesce: Poslouchejte pozitivní sugesce, které vám pomohou změnit váš pohled na otevřené prostory. Například "Cítím se klidný a bezpečný v otevřených prostorách" nebo "S každým dnem se můj strach z otevřených prostor snižuje".
 • Vizualizace: Představte si sami sebe v otevřených prostorách, cítíte se klidní a sebejistí. Vizualizujte si pozitivní scénáře, kde úspěšně zvládáte být v otevřených prostorách bez strachu.
 • Postupné vystavování: Použijte techniku postupného vystavování tím, že si představujete různé situace, které vás postupně vystavují větším a otevřenějším místům. Začněte s menšími prostory a postupně zvyšujte úroveň. 
 • Ukončení hypnózy: Postupně se vraťte zpět do vědomého stavu. Uvolněte se, zhluboka dýchejte a otevřete oči, až budete připraveni.

 

Praktické rady pro úspěšnou autohypnózu

 • Pravidelnost: Cvičte autohypnózu pravidelně, ideálně každý den. Pravidelnost vám pomůže dosáhnout trvalých výsledků.
 • Buďte trpěliví: Překonání agorafobie může chvíli trvat. Buďte trpěliví a věřte procesu.
 • Věřte si: Věřte v sílu autohypnózy a v svou schopnost překonat strach. Pozitivní myšlení je klíčové.

 

Agorafobie může být omezující a ochromující, ale s pomocí autohypnotické nahrávky můžete svůj strach z otevřených prostor postupně překonat. Autohypnóza vám nabízí nástroje, jak pracovat s vaším podvědomím, snížit úzkost a získat sebevědomí při zvládání otevřených prostor. Pamatujte, že úspěch vyžaduje čas, pravidelnost a trpělivost. Začněte dnes a otevřete si cestu k životu bez strachu z otevřených prostor.