Mysofobie, známá také jako germofobie, je iracionální strach z nečistoty, bakterií a infekcí. Tento strach může vést k nadměrnému čištění, vyhýbání se určitým místům nebo situacím a nutkavému mytí rukou. Příčiny mysofobie mohou zahrnovat traumatické zážitky, úzkostné poruchy nebo obsedantně-kompulzivní poruchu (OCD). Léčba mysofobie často zahrnuje kognitivně-behaviorální terapii (KBT), expoziční terapii a techniky zvládání úzkosti.