Obsese a kompulze jsou hlavními příznaky obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD). Obsese jsou vtíravé, opakující se a nechtěné myšlenky, které způsobují úzkost nebo nepohodlí. Kompulze jsou opakující se chování nebo mentální akty, které jedinec cítí nutkání provádět jako reakci na obsese. Tyto činnosti jsou často zaměřeny na snižování úzkosti nebo předcházení obávaným událostem, i když nejsou logicky spojeny s reálným nebezpečím. OCD může výrazně ovlivnit každodenní život a vztahy. Léčba zahrnuje kognitivně-behaviorální terapii (KBT), expoziční a responzní prevenci (ERP) a někdy i medikaci.