Podofobie je specifická fobie, která se vyznačuje intenzivním strachem z nohou.  Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec může zažívat extrémní úzkost, panické záchvaty a další fyzické symptomy při pohledu na chodidla, při kontaktu s nimi nebo dokonce při pomyšlení na ně. Podofobie může výrazně ovlivnit každodenní život, zejména pokud jde o situace, kde jsou nohy viditelné, jako jsou pláže, bazény nebo sporty.

Jak podofobie ovlivňuje každodenní život?

Lidé trpící podofobií mohou zažívat intenzivní úzkost při pohledu na nohy nebo při pomyšlení na ně. Tento strach může vést k vyhýbání se situacím, kde by mohly být nohy viditelné, například pláže, bazény nebo sportovní aktivity. To může výrazně omezit sociální interakce a způsobit napětí v každodenním životě.

Příznaky podofobie

Příznaky podofobie mohou zahrnovat:

 • Intenzivní úzkost nebo paniku při pohledu na nohy nebo při pomyšlení na nohy.
 • Fyzické symptomy, jako jsou závratě, třes, pocení, zrychlený tep a nevolnost.
 • Vyhýbání se situacím, kde by mohly být nohy viditelné, například pláže, bazény nebo sportovní aktivity.
 • Nepřiměřené obavy nebo katastrofické myšlenky o kontaktu s nohama.

Příčiny podofobie

Přesná příčina podofobie není vždy jasná, ale může být výsledkem kombinace genetických, environmentálních a psychologických faktorů. Trauma z minulých zkušeností, jako je negativní zážitek spojený s nohama, může významně přispět k rozvoji této fobie. Kultura a sociální vlivy mohou také hrát roli.

Tradiční léčba podofobie

Léčba podofobie často zahrnuje různé terapeutické přístupy:

 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Pomáhá pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenky a vzorce chování spojené s nohama.
 • Expoziční terapie: Zahrnuje postupné vystavování se situacím, kde jsou nohy viditelné, v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
 • Léky: V některých případech mohou být předepsány léky ke snížení úzkosti.

Autohypnotická nahrávka jako řešení

Autohypnóza může být účinný nástroj při léčbě podofobie. Pomocí autohypnotické nahrávky můžete pracovat s podvědomím, snížit úzkost a postupně překonat strach z nohou.

Příprava na autohypnózu

 • Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni.
 • Uvolněte se: Před začátkem autohypnózy se uvolněte. Zhluboka dýchejte a uvolněte svaly.
 • Nastavte si jasný záměr: Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout.

Postup autohypnotické nahrávky

 • Indukce hypnózy: Použijte nahrávku, která vás provede relaxačními technikami.
 • Pozitivní sugesce: Poslouchejte pozitivní sugesce, například "Cítím se klidný a bezpečný při pohledu na nohy".
 • Vizualizace: Představte si pozitivní scénáře zvládání situací spojených s nohama.
 • Postupné vystavování: Vizualizujte různé situace, které vás postupně vystavují kontaktu s nohama.
 • Ukončení hypnózy: Pomalu se vraťte zpět do vědomého stavu.

Praktické rady pro úspěšnou autohypnózu

 • Pravidelnost: Cvičte autohypnózu pravidelně.
 • Buďte trpěliví: Překonání podofobie může chvíli trvat.
 • Věřte si: Věřte v sílu autohypnózy a v svou schopnost překonat strach.

Podofobie může být omezující, ale s pomocí autohypnotické nahrávky můžete svůj strach postupně překonat. Autohypnóza nabízí nástroje, jak pracovat s podvědomím, snížit úzkost a získat sebevědomí při setkání s nohama.