Panofobie, také známá jako pantofobie nebo omnifobie, je nespecifická a generalizovaná fobie, která se vyznačuje intenzivním a iracionálním strachem ze všeho nebo z mnoha různých věcí najednou. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec může zažívat extrémní úzkost, panické záchvaty a další fyzické symptomy téměř v jakékoli situaci. Panofobie může výrazně ovlivnit každodenní život a schopnost normálně fungovat.

Jak panofobie ovlivňuje každodenní život?

Lidé trpící panofobií mohou zažívat intenzivní úzkost v různých situacích, což může vést k neustálému pocitu strachu a nejistoty. Tento strach může vést k vyhýbání se sociálním interakcím, pracovním aktivitám nebo dokonce k omezení pobytu venku. Panofobie může výrazně omezit kvalitu života a způsobit napětí ve vztazích a každodenním fungování.

Příznaky panofobie

Příznaky panofobie mohou zahrnovat:

 • Přetrvávající a všeobecná úzkost bez konkrétního spouštěče.
 • Fyzické symptomy, jako jsou závratě, třes, pocení, zrychlený tep a nevolnost.
 • Vyhýbání se různým situacím a místům z obavy před neznámým nebo potenciálním nebezpečím.
 • Nepřiměřené obavy nebo katastrofické myšlenky o všem, co by mohlo být nebezpečné nebo škodlivé.

Příčiny panofobie

Přesná příčina panofobie není vždy jasná, ale může být výsledkem kombinace genetických, environmentálních a psychologických faktorů. Trauma z minulých zkušeností, přetrvávající stres nebo úzkost mohou významně přispět k rozvoji této fobie. Kultura a sociální vlivy mohou také hrát roli.

Tradiční léčba panofobie

Léčba panofobie často zahrnuje různé terapeutické přístupy:

 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Pomáhá pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenky a vzorce chování spojené s všeobecným strachem.
 • Psychoterapie: Poskytuje podporu a pomáhá pacientům vyrovnat se s přetrvávající úzkostí a stresem.
 • Léky: V některých případech mohou být předepsány léky ke snížení úzkosti nebo deprese.

Autohypnotická nahrávka jako řešení

Autohypnóza může být účinný nástroj při léčbě panofobie. Pomocí autohypnotické nahrávky můžete pracovat s podvědomím, snížit úzkost a postupně překonat přetrvávající strach.

Příprava na autohypnózu

 • Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni.
 • Uvolněte se: Před začátkem autohypnózy se uvolněte. Zhluboka dýchejte a uvolněte svaly.
 • Nastavte si jasný záměr: Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout.

Postup autohypnotické nahrávky

 • Indukce hypnózy: Použijte nahrávku, která vás provede relaxačními technikami.
 • Pozitivní sugesce: Poslouchejte pozitivní sugesce, například "Cítím se klidný a bezpečný v jakékoli situaci".
 • Vizualizace: Představte si pozitivní scénáře zvládání situací spojených s přetrvávající úzkostí.
 • Postupné vystavování: Vizualizujte různé situace, které vás postupně vystavují kontaktu s neznámým.
 • Ukončení hypnózy: Pomalu se vraťte zpět do vědomého stavu.

Praktické rady pro úspěšnou autohypnózu

 • Pravidelnost: Cvičte autohypnózu pravidelně.
 • Buďte trpěliví: Překonání panofobie může chvíli trvat.
 • Věřte si: Věřte v sílu autohypnózy a v svou schopnost překonat strach.

Panofobie může být omezující, ale s pomocí autohypnotické nahrávky můžete svůj strach postupně překonat. Autohypnóza nabízí nástroje, jak pracovat s podvědomím, snížit úzkost a získat sebevědomí při setkání s různými situacemi.