Zoofobie je specifická fobie, která se vyznačuje intenzivním strachem ze zvířat. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec může zažívat extrémní úzkost, panické záchvaty a další fyzické symptomy při pohledu na zvířata, při kontaktu s nimi nebo dokonce při pomyšlení na ně. Zoofobie může výrazně ovlivnit každodenní život, zejména pokud jde o situace, kde jsou zvířata běžně přítomna, jako jsou parky, zoologické zahrady nebo venkovské oblasti.

Jak zoofobie ovlivňuje každodenní život?

Lidé trpící zoofobií mohou zažívat intenzivní úzkost při pohledu na zvířata nebo při pomyšlení na ně. Tento strach může vést k vyhýbání se situacím, kde jsou zvířata běžně přítomna, například parky, zoologické zahrady nebo venkovské oblasti. To může výrazně omezit sociální interakce a způsobit napětí v každodenním životě.

Příznaky zoofobie

Příznaky zoofobie mohou zahrnovat:

 • Intenzivní úzkost nebo paniku při pohledu na zvířata nebo při pomyšlení na zvířata.
 • Fyzické symptomy, jako jsou závratě, třes, pocení, zrychlený tep a nevolnost.
 • Vyhýbání se situacím, kde jsou zvířata běžně přítomna, například parky, zoologické zahrady nebo venkovské oblasti.
 • Nepřiměřené obavy nebo katastrofické myšlenky o kontaktu se zvířaty.

Příčiny zoofobie

Přesná příčina zoofobie není vždy jasná, ale může být výsledkem kombinace genetických, environmentálních a psychologických faktorů. Trauma z minulých zkušeností, jako je negativní zážitek se zvířetem, může významně přispět k rozvoji této fobie. Kultura a sociální vlivy mohou také hrát roli.

Tradiční léčba zoofobie

Léčba zoofobie často zahrnuje různé terapeutické přístupy:

 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Pomáhá pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenky a vzorce chování spojené se zvířaty.
 • Expoziční terapie: Zahrnuje postupné vystavování se situacím, kde jsou zvířata přítomna, v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
 • Léky: V některých případech mohou být předepsány léky ke snížení úzkosti.

 

Autohypnotická nahrávka jako řešení

Autohypnóza může být účinný nástroj při léčbě zoofobie. Pomocí autohypnotické nahrávky můžete pracovat s podvědomím, snížit úzkost a postupně překonat strach ze zvířat.

Příprava na autohypnózu

 • Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni.
 • Uvolněte se: Před začátkem autohypnózy se uvolněte. Zhluboka dýchejte a uvolněte svaly.
 • Nastavte si jasný záměr: Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout.

Postup autohypnotické nahrávky

 • Indukce hypnózy: Použijte nahrávku, která vás provede relaxačními technikami.
 • Pozitivní sugesce: Poslouchejte pozitivní sugesce, například "Cítím se klidný a bezpečný při pohledu na zvířata".
 • Vizualizace: Představte si pozitivní scénáře zvládání situací spojených se zvířaty.
 • Postupné vystavování: Vizualizujte různé situace, které vás postupně vystavují kontaktu se zvířaty.
 • Ukončení hypnózy: Pomalu se vraťte zpět do vědomého stavu.

Praktické rady pro úspěšnou autohypnózu

 • Pravidelnost: Cvičte autohypnózu pravidelně.
 • Buďte trpěliví: Překonání zoofobie může chvíli trvat.
 • Věřte si: Věřte v sílu autohypnózy a v svou schopnost překonat strach.

Zoofobie může být omezující, ale s pomocí autohypnotické nahrávky můžete svůj strach postupně překonat. Autohypnóza nabízí nástroje, jak pracovat s podvědomím, snížit úzkost a získat sebevědomí při setkání se zvířaty.