Hypochondrie, nyní formálně známá jako somatická symptomová porucha nebo porucha úzkosti z nemoci (Illness Anxiety Disorder), je psychický stav, který se vyznačuje intenzivním a neodbytným strachem z vážné nemoci, a to i přesto, že lékařská vyšetření neprokazují žádné závažné zdravotní problémy. I když je ubezpečen, že nemá žádnou vážnou nemoc, požaduje opakování vyšetření a to i přes opakovaná ujištění od lékařů, že je zdráv. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec může neustále vyhledávat lékařskou pomoc a zažívat extrémní úzkost ohledně svého zdraví.

Klíčové charakteristiky hypochondrie:

 1. Intenzivní obava o zdraví: Lidé s hypochondrií jsou neustále přesvědčeni, že mají nebo brzy onemocní vážnou nemocí. Tento strach přetrvává i navzdory negativním výsledkům lékařských testů a opakovaným ujištěním lékařů.

 2. Hypervigilance: Jedinci trpící hypochondrií často přehnaně sledují své tělesné funkce a interpretují běžné nebo mírné fyzické pocity jako příznaky vážné nemoci.

 3. Opakované lékařské vyšetření: Tito jedinci často vyhledávají lékařskou pomoc, podstupují opakovaná vyšetření a mění lékaře v naději, že najdou příčinu svých obav.

 4. Narušení každodenního života: Hypochondrie může vést k výraznému narušení běžných denních aktivit, pracovní výkonnosti a sociálních vztahů. Obavy o zdraví často dominují jejich myšlenkovým procesům.

 5. Psychické příznaky: Hypochondrie je často spojena s vysokou úrovní úzkosti, depresí a stresu. Jedinci mohou trpět i nespavostí a dalšími psychickými problémy.

 6. Odpor vůči ujištění: I po negativních výsledcích lékařských vyšetření a ujištěních o zdraví zůstávají jedinci přesvědčeni o existenci vážné nemoci.

Jak hypochondrie ovlivňuje každodenní život?

Lidé trpící hypochondrií mohou neustále zažívat úzkost a obavy ohledně svého zdraví. Tento strach může vést k častým návštěvám lékařů, nadměrnému vyšetřování těla a vyhýbání se situacím, které považují za zdravotně rizikové. To může výrazně omezit kvalitu života a způsobit napětí v osobních a pracovních vztazích.

Příznaky hypochondrie

Příznaky hypochondrie mohou zahrnovat:

 • Přetrvávající strach z toho, že trpí vážnou nemocí, a to i přes lékařská ujištění o zdraví.
 • Neustálé sledování těla a vyhledávání zdravotních příznaků.
 • Časté návštěvy lékařů a vyžadování lékařských testů.
 • Vyhýbání se situacím nebo aktivitám, které považují za zdravotně rizikové.
 • Fyzické symptomy, jako jsou závratě, třes, pocení, zrychlený tep a nevolnost, spojené s úzkostí o zdraví.

Příčiny hypochondrie

Přesná příčina hypochondrie není vždy jasná, ale může být výsledkem kombinace genetických, environmentálních a psychologických faktorů. Negativní zkušenosti z minulých nemocí, stres nebo úzkost mohou významně přispět k rozvoji tohoto stavu. Kultura a sociální vlivy, včetně vlivu médií na vnímání zdraví, mohou také hrát roli.

Tradiční léčba hypochondrie

 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Pomáhá jedincům identifikovat a změnit negativní myšlenkové vzorce a chování spojené s obavami o zdraví.
 • Medikace: Antidepresiva nebo anxiolytika mohou být použita k léčbě příznaků úzkosti a deprese spojených s hypochondrií.
 • Podpůrné skupiny: Sdílení zkušeností s ostatními, kteří mají podobné problémy, může poskytnout emocionální podporu.
 • Techniky zvládání stresu: Relaxační techniky, meditace a autohypnóza mohou pomoci snížit úzkost a obavy spojené s hypochondrií.

Hypochondrie je komplexní porucha, která vyžaduje profesionální léčbu. Včasná a adekvátní intervence může výrazně zlepšit kvalitu života postižených jedinců.