Dialekticko-behaviorální terapie (DBT) je forma kognitivně-behaviorální terapie, která byla speciálně vyvinuta pro léčbu osob s borderline poruchou osobnosti (BPD). Tento přístup byl původně vyvinut psycholožkou Marsha M. Linehan v pozdních 80. letech 20. století jako způsob, jak pomoci pacientům, kteří se potýkají s intenzivními emocionálními výkyvy, impulzivním chováním a často sebevražednými tendencemi. DBT od té doby našla uplatnění i v léčbě řady dalších problémů, včetně jiných poruch osobnosti, úzkostných poruch, deprese a problémů spojených se zneužíváním návykových látek.

Základní Principy DBT

DBT je založena na několika základních principech:

  1. Dialektika: DBT využívá dialektický přístup, který spočívá v hledání rovnováhy mezi akceptací a změnou. Terapeut a klient pracují na nalezení vyváženosti mezi přijetím klienta takového, jaký je, a potřebou změnit destruktivní chování.

  2. Vědomá pozornost (mindfulness): Mindfulness je klíčovým prvkem DBT, podporuje klienty v uvědomění si současného okamžiku a pomáhá jim lépe zvládat a regulovat své emoce.

  3. Regulace emocí: DBT poskytuje nástroje a techniky, které klientům pomáhají rozumět a efektivně zvládat své emoce, což zabraňuje extrémním emočním výkyvům.

  4. Interpersonální efektivita: Tento modul učí klienty, jak mohou efektivněji komunikovat a jednat ve vztazích, aby byly jejich potřeby lépe uspokojovány, zatímco si zachovají zdravé a respektující mezilidské vztahy.

  5. Tolerance k distressu: DBT učí klienty, jak snášet a zvládat bolestivé situace bez pokusu uniknout od nich nebo je změnit. To je klíčové pro ty, kteří se potýkají s impulsivními reakcemi na stres.

Struktura DBT

DBT obvykle zahrnuje kombinaci individuální terapie, skupinových sezení zaměřených na zlepšování dovedností a mimo sezení krizové konzultace. Individuální terapie se zaměřuje na specifické problémy klienta a pomáhá v aplikaci dovedností do reálného života. Skupinové sezení slouží k výuce a procvičování základních dovedností DBT. Krizové konzultace, obvykle telefonické, poskytují podporu v naléhavých situacích.

Efektivita DBT

DBT se ukázala jako obzvláště efektivní pro lidi s borderline poruchou osobnosti, kde signifikantně snižuje frekvenci a závažnost sebepoškozujícího chování a pomáhá v zvládání emoční volatility. Kromě BPD je DBT účinná také v léčbě jiných poruch, včetně deprese, bipolární poruchy, PTSD a poruch příjmu potravy.

DBT tak představuje komplexní, flexibilní a vysoce adaptabilní přístup k terapii, který může vést k výraznému zlepšení kvality života pro mnoho lidí, kteří se potýkají s různými psychologickými obtížemi.