Galeofobie je specifická fobie, která se vyznačuje intenzivním strachem z koček. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec může zažívat extrémní úzkost, panické záchvaty a další fyzické symptomy při pohledu na kočku, při kontaktu s ní nebo dokonce při pouhém pomyšlení na ni. Galeofobie může výrazně ovlivnit každodenní život, omezit schopnost pohybovat se ve veřejných prostorech, navštěvovat přátele s domácími mazlíčky nebo dokonce setrvat v určitých oblastech.

Jak galeofobie ovlivňuje každodenní život?

Lidé trpící galeofobií mohou zažívat intenzivní úzkost v přítomnosti koček. Tento strach může vést k vyhýbání se místům, kde by mohly být kočky, jako jsou parky, ulice nebo dokonce domovy přátel a rodiny s kočkami. Strach z koček může také omezit společenské aktivity a vyvolat nepřiměřenou úzkost při běžných činnostech.

Příznaky galeofobie

Příznaky galeofobie mohou zahrnovat:

 • Intenzivní úzkost nebo paniku při pohledu na kočku nebo při pomyšlení na kočku.
 • Fyzické symptomy, jako jsou závratě, třes, pocení, zrychlený tep a nevolnost.
 • Vyhýbání se situacím, kde by mohly být kočky, například návštěva přátel nebo pohyb ve veřejných prostorech.
 • Nepřiměřené obavy nebo katastrofické myšlenky o kontaktu s kočkami.

Příčiny galeofobie

Přesná příčina galeofobie není vždy jasná, ale může být výsledkem kombinace genetických, environmentálních a psychologických faktorů. Trauma z minulých zkušeností, jako je napadení kočkou nebo negativní zážitek spojený s kočkami, může významně přispět k rozvoji této fobie. Kultura a sociální vlivy mohou také hrát roli.

Tradiční léčba galeofobie

Léčba galeofobie často zahrnuje různé terapeutické přístupy:

 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Pomáhá pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenky a vzorce chování spojené s kočkami.
 • Expoziční terapie: Zahrnuje postupné vystavování se situacím, kde jsou kočky, v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
 • Léky: V některých případech mohou být předepsány léky ke snížení úzkosti.

 

Autohypnotická nahrávka jako řešení

Autohypnóza může být účinný nástroj při léčbě galeofobie. Pomocí autohypnotické nahrávky můžete pracovat s podvědomím, snížit úzkost a postupně překonat strach z koček.

Příprava na autohypnózu

 • Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni.
 • Uvolněte se: Před začátkem autohypnózy se uvolněte. Zhluboka dýchejte a uvolněte svaly.
 • Nastavte si jasný záměr: Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout.

Postup autohypnotické nahrávky

 • Indukce hypnózy: Použijte nahrávku, která vás provede relaxačními technikami.
 • Pozitivní sugesce: Poslouchejte pozitivní sugesce, například "Cítím se klidný a bezpečný v přítomnosti koček".
 • Vizualizace: Představte si pozitivní scénáře zvládání situací spojených s kočkami.
 • Postupné vystavování: Vizualizujte různé situace, které vás postupně vystavují kontaktu s kočkami.
 • Ukončení hypnózy: Pomalu se vraťte zpět do vědomého stavu.

Praktické rady pro úspěšnou autohypnózu

 • Pravidelnost: Cvičte autohypnózu pravidelně.
 • Buďte trpěliví: Překonání galeofobie může chvíli trvat.
 • Věřte si: Věřte v sílu autohypnózy a v svou schopnost překonat strach.

Galeofobie může být omezující, ale s pomocí autohypnotické nahrávky můžete svůj strach postupně překonat. Autohypnóza nabízí nástroje, jak pracovat s podvědomím, snížit úzkost a získat sebevědomí při setkání s kočkami.