Dentofobie je specifická fobie, která se vyznačuje intenzivním strachem ze zubaře nebo zubního ošetření. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec může zažívat panické záchvaty, závratě, nevolnost a další fyzické symptomy, když přemýšlí o návštěvě zubaře nebo když je v zubní ordinaci. Dentofobie může významně ovlivnit každodenní život a omezit schopnost jedince pečovat o své zubní zdraví, což může vést k dalším zdravotním problémům. Léčba dentofobie často zahrnuje terapie jako kognitivně-behaviorální terapie (KBT), expoziční terapie a někdy i léky ke zmírnění úzkosti.

Strach ze zubaře a jeho řešení 

Dentofobie, neboli strach ze zubaře, je specifická fobie, která může výrazně ovlivnit kvalitu života postiženého jedince. Tento strach může být tak silný, že jednoduché činnosti, jako je návštěva zubaře nebo zubní ošetření, se stávají téměř nemožné. Tento článek se zaměřuje na pochopení dentofobie, jejích příznaků a na to, jak ji lze efektivně zvládnout pomocí autohypnotické nahrávky.

Co je dentofobie?

Dentofobie je iracionální strach ze zubaře nebo zubního ošetření, který může vyvolat intenzivní úzkost, panické záchvaty a fyzické symptomy jako jsou závratě, třes, pocení, nevolnost a bušení srdce. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec se vyhýbá situacím, kde by mohl být vystaven zubnímu ošetření, což může významně omezit jeho každodenní život.

Příznaky dentofobie

 • Psychické symptomy: Panické záchvaty, intenzivní úzkost, pocity strachu a hrůzy, neklid a nutkání uniknout.
 • Fyzické symptomy: Závratě, třes, pocení, zrychlený tep, nevolnost, dušnost a pocit na omdlení.
 • Chování: Vyhýbání se situacím, které zahrnují zubní ošetření, jako jsou návštěvy zubaře nebo zubní ordinace.

Příčiny dentofobie

Přesná příčina dentofobie není vždy jasná, ale může být výsledkem kombinace genetických, environmentálních a psychologických faktorů. Trauma z minulých zkušeností, jako je bolestivý nebo nepříjemný zážitek u zubaře, může také přispět k rozvoji této fobie.

Tradiční léčba dentofobie

Tradiční léčba dentofobie často zahrnuje kognitivně-behaviorální terapii (KBT), expoziční terapii a v některých případech i léky na úzkost. KBT pomáhá pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenky spojené se zubním ošetřením, zatímco expoziční terapie je zaměřena na postupné vystavování se těmto situacím v bezpečném prostředí, aby se snížila citlivost na strach.

Autohypnotická nahrávka jako řešení

Autohypnóza je mocný nástroj, který může být velmi účinný při léčbě dentofobie. Pomocí autohypnotické nahrávky můžete pracovat s podvědomím, snížit úzkost a postupně překonat strach ze zubního ošetření. Zde je návod, jak využít autohypnotickou nahrávku k léčbě dentofobie.

Jak funguje autohypnotická nahrávka?

Autohypnotická nahrávka je vedená meditace, která vás uvádí do hlubokého stavu relaxace a soustředění. V tomto stavu je vaše podvědomí otevřené pozitivním sugescím, které vám mohou pomoci změnit vaše reakce na zubní ošetření. Autohypnóza využívá techniky vizualizace, pozitivních sugescí a postupného vystavování, aby vám pomohla překonat strach.

Příprava na autohypnózu

 • Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni. Mělo by být tiché a pohodlné, abyste se mohli plně soustředit.
 • Uvolněte se: Před začátkem autohypnózy si najděte několik minut na relaxaci. Zhluboka dýchejte a uvolněte všechny svaly v těle.
 • Nastavte si jasný záměr: Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout. Může to být snížení úzkosti při zubním ošetření nebo zvýšení sebevědomí při překonávání strachu.

Postup autohypnotické nahrávky

 • Indukce hypnózy: Začněte nahrávkou, která vás provede relaxačními technikami. Zaměřte se na svůj dech, uvolněte tělo a dovolte si upadnout do hlubokého stavu relaxace.
 • Pozitivní sugesce: Poslouchejte pozitivní sugesce, které vám pomohou změnit váš pohled na zubní ošetření. Například "Cítím se klidný a bezpečný při zubním ošetření" nebo "S každým dnem se můj strach ze zubaře snižuje".
 • Vizualizace: Představte si sami sebe při zubním ošetření, cítíte se klidní a sebejistí. Vizualizujte si pozitivní scénáře, kde úspěšně zvládáte zubní ošetření bez strachu.
 • Postupné vystavování: Použijte techniku postupného vystavování tím, že si představujete různé situace, které vás postupně vystavují zubnímu ošetření. Začněte s méně intenzivními situacemi a postupně zvyšujte úroveň.
 • Ukončení hypnózy: Postupně se vraťte zpět do vědomého stavu. Uvolněte se, zhluboka dýchejte a otevřete oči, až budete připraveni.

Praktické rady pro úspěšnou autohypnózu

 • Pravidelnost: Cvičte autohypnózu pravidelně, ideálně každý den. Pravidelnost vám pomůže dosáhnout trvalých výsledků.
 • Buďte trpěliví: Překonání dentofobie může chvíli trvat. Buďte trpěliví a věřte procesu.
 • Věřte si: Věřte v sílu autohypnózy a v svou schopnost překonat strach. Pozitivní myšlení je klíčové.

Dentofobie může být omezující a ochromující, ale s pomocí autohypnotické nahrávky můžete svůj strach ze zubního ošetření postupně překonat. Autohypnóza vám nabízí nástroje, jak pracovat s vaším podvědomím, snížit úzkost a získat sebevědomí při zubním ošetření. Pamatujte, že úspěch vyžaduje čas, pravidelnost a trpělivost. Začněte dnes a otevřete si cestu k životu bez strachu ze zubaře.