Řízení bolesti je obor medicíny zaměřený na prevenci, diagnostiku a léčbu bolesti. Bolest může být akutní nebo chronická a může mít různé příčiny, včetně zranění, operace, chronických onemocnění nebo neurologických poruch. Řízení bolesti zahrnuje farmakologické metody, jako jsou analgetika, nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), opioidy, antikonvulziva nebo antidepresiva, a nefarmakologické metody, jako je fyzioterapie, akupunktura, masáže, kognitivně-behaviorální terapie (KBT) a autohypnóza. Cílem řízení bolesti je zlepšit kvalitu života jedince a umožnit mu normální fungování.

Typy bolesti:

 1. Akutní bolest:

  • Krátkodobá bolest, která se objevuje náhle a obvykle má jasnou příčinu, jako je zranění nebo operace.
  • Často se řeší odstraněním příčiny bolesti a její intenzita se snižuje během hojení.
 2. Chronická bolest:

  • Dlouhodobá bolest trvající déle než 3-6 měsíců, která může přetrvávat i po zahojení původního zranění nebo nemoci.
  • Může být způsobena onemocněním, jako je artritida, fibromyalgie, neuropatická bolest nebo onkologická bolest.

Příčiny bolesti:

 • Fyzické zranění: Například úrazy, operace, zlomeniny, popáleniny.
 • Chronická onemocnění: Jako jsou artritida, rakovina, cukrovka, onemocnění srdce nebo autoimunitní onemocnění.
 • Neurologické poruchy: Jako jsou migrény, roztroušená skleróza, postherpetická neuralgie nebo bolest po zranění nervů.

Metody řízení bolesti:

 1. Farmakologické metody:

  • Analgetika: Léky na úlevu od bolesti, jako jsou paracetamol nebo ibuprofen.
  • Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID): Jako jsou aspirin, naproxen nebo diklofenak.
  • Opioidy: Silné léky proti bolesti, jako jsou morfin, oxykodon nebo fentanyl, používané pro těžkou bolest.
  • Antidepresiva a antikonvulziva: Používaná pro neuropatickou bolest nebo jako adjuvantní léčba.
 2. Nefarmakologické metody:

  • Fyzioterapie: Cvičení, masáže a rehabilitace k posílení svalů, zlepšení pohyblivosti a snížení bolesti.
  • Akupunktura: Tradiční čínská medicína, která využívá jemné jehly k stimulaci specifických bodů na těle.
  • Chiropraktická péče: Manuální terapie zaměřená na správné zarovnání páteře a kloubů.
  • Masáže: Pomáhají uvolnit svalové napětí a zlepšit prokrvení.
  • Autohypnóza a hypnóza: Techniky, které využívají stav hluboké relaxace a zaměřené pozornosti k ovlivnění vnímání bolesti a snížení stresu. Hypnóza může být vedená terapeutem, zatímco autohypnóza je praktikována jedincem samotným podle naučených postupů.
 3. Psychologické metody:

  • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Pomáhá jedincům změnit negativní myšlenkové vzorce a chování spojené s bolestí.
  • Mindfulness a meditace: Techniky zaměřené na zvýšení povědomí a přijetí přítomného okamžiku, což může snížit vnímání bolesti.
  • Biofeedback: Technika, která učí jedince kontrolovat tělesné funkce, jako je srdeční tep nebo svalové napětí, aby snížili bolest.
 4. Intervenční metody:

  • Injekce: Epidurální steroidní injekce, nervové blokády nebo injekce kloubů k úlevě od bolesti.
  • Radiofrekvenční ablace: Použití tepla k destrukci nervů, které přenášejí signály bolesti.
  • Elektrická stimulace: Jako je transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS) nebo stimulace míchy k úlevě od chronické bolesti.

Cíle řízení bolesti:

 • Zlepšení kvality života: Snížení intenzity bolesti a jejího dopadu na každodenní činnosti.
 • Funkčnost a mobilita: Obnovení schopnosti jedince provádět běžné činnosti a pracovat.
 • Psychická pohoda: Snížení úzkosti a deprese spojené s chronickou bolestí.
 • Prevence závislosti: Použití bezpečných a efektivních metod ke zvládnutí bolesti bez vzniku závislosti na lécích.

Řízení bolesti je multidisciplinární přístup, který často vyžaduje spolupráci mezi lékaři, fyzioterapeuty, psychology a dalšími zdravotnickými odborníky. Metody jako autohypnóza a hypnóza mohou být účinnými nástroji pro zvládání bolesti, snižování stresu a zlepšování celkové kvality života. S odpovídající péčí a léčbou mohou jedinci s bolestí dosáhnout lepší kvality života a účinně zvládat své symptomy.