Sběratelství je porucha charakterizovaná nadměrným hromaděním a neschopností se zbavit nepotřebných věcí, což vede k přeplněnému a nebezpečnému prostředí. Jedinci s touto poruchou často pociťují silné emocionální vazby k předmětům a obávají se, že je budou potřebovat v budoucnosti. Příčiny mohou zahrnovat genetické predispozice, úzkost, deprese nebo traumatické zážitky. Léčba sběratelství zahrnuje kognitivně-behaviorální terapii (KBT), která pomáhá jedincům rozpoznat a změnit maladaptivní myšlenky a chování. Autohypnóza a další techniky zvládání stresu mohou také přispět k zlepšení stavu a zvýšení motivace k úklidu.