State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI) je jednou z nejpoužívanějších a nejdůkladněji vyvinutých škál pro měření hněvu. Tento nástroj byl vyvinut Charlesem D. Spielbergerem a je široce využíván v klinických, výzkumných a vzdělávacích kontextech. STAXI je navržen tak, aby poskytl detailní pohled na různé aspekty hněvu, včetně aktuálního prožívání hněvu, dlouhodobé tendence k hněvu a způsobů vyjadřování a kontroly této emoce.

Komponenty STAXI

STAXI se skládá z několika klíčových komponent, které měří různé dimenze hněvu:

 1. Aktuální hněv

  • Definice: Měří okamžitou úroveň hněvu, tedy jak intenzivně se člověk cítí naštvaný v daném okamžiku.
  • Příkladová otázka: "Jak intenzivně se právě teď cítíte naštvaný?"
  • Využití: Pomáhá identifikovat, jak situace nebo události ovlivňují okamžité emocionální reakce jedince.
 2. Dlouhodobý hněv

  • Definice: Měří dlouhodobou tendenci jedince cítit hněv, tedy jak často se člověk obvykle cítí naštvaný.
  • Příkladová otázka: "Jak často se obvykle cítíte naštvaný?"
  • Využití: Pomáhá identifikovat, jak je jedinec obecně náchylný k prožívání hněvu, což může být užitečné pro dlouhodobé plánování terapeutických intervencí.
 3. Vyjadřování hněvu STAXI zahrnuje tři subškály, které měří, jak jedinci vyjadřují svůj hněv:

  • Anger-In (Potlačení hněvu)

   • Definice: Měří tendenci jedince potlačovat svůj hněv a neprojevovat jej navenek.
   • Příkladová otázka: "Jak často potlačujete svůj hněv a neprojevujete jej navenek?"
   • Využití: Pomáhá identifikovat jedince, kteří mohou mít problémy s vnitřním prožíváním hněvu, což může vést k psychickým nebo fyzickým zdravotním problémům.
  • Anger-Out (Vyjádření hněvu navenek)

   • Definice: Měří tendenci jedince vyjadřovat svůj hněv navenek, například křikem nebo agresivním chováním.
   • Příkladová otázka: "Jak často vyjadřujete svůj hněv navenek, například křikem?"
   • Využití: Pomáhá identifikovat jedince, kteří mohou být náchylní k agresivnímu chování, což může vést k problémům ve vztazích nebo právním problémům.
  • Anger Control (Kontrola hněvu)

   • Definice: Měří schopnost jedince kontrolovat a zvládat svůj hněv.
   • Příkladová otázka: "Jak dobře jste schopni kontrolovat svůj hněv?"
   • Využití: Pomáhá identifikovat jedince, kteří mají efektivní strategie pro zvládání hněvu, což je důležité pro prevenci negativních důsledků hněvu.

Význam STAXI

STAXI je významný nástroj, protože poskytuje komplexní pohled na různé aspekty hněvu. Jeho výsledky mohou být použity pro:

 • Diagnostiku: Pomoc při identifikaci problémů spojených s hněvem u jednotlivců, kteří hledají pomoc v klinickém prostředí.
 • Terapie: Navrhování individuálních terapeutických plánů založených na specifických potřebách jedince v oblasti zvládání hněvu.
 • Výzkum: Studium hněvu v různých populacích a kontextech, což může vést k lepšímu porozumění této emoci a jejím důsledkům.
 • Vzdělávání: Pomoc jednotlivcům pochopit jejich vlastní prožívání a vyjadřování hněvu, což může být první krok k efektivnějšímu zvládání této emoce.

STAXI je cenným nástrojem pro psychology, terapeuty, výzkumníky a všechny, kdo se zabývají studiem a léčbou hněvu. Jeho použití může vést k lepšímu porozumění a zvládání hněvu, což může přispět k lepšímu duševnímu zdraví a mezilidským vztahům.