Dendrofobie je specifická fobie, která se vyznačuje intenzivním strachem ze stromů. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec může zažívat panické záchvaty, závratě, nevolnost a další fyzické symptomy, když je v přítomnosti stromů nebo dokonce když jen přemýšlí o tom, že by se do takové situace dostal. Dendrofobie může významně ovlivnit každodenní život a omezit schopnost jedince účastnit se běžných aktivit, jako je procházka v lese, návštěva parku nebo dokonce pobyt v přírodě. Léčba dendrofobie často zahrnuje terapie jako kognitivně-behaviorální terapie (KBT), expoziční terapie a někdy i léky ke zmírnění úzkosti.

Strach ze stromů a jeho řešení 

Dendrofobie, neboli strach ze stromů, je specifická fobie, která může výrazně ovlivnit kvalitu života postiženého jedince. Tento strach může být tak silný, že jednoduché činnosti, jako je procházka v lese nebo návštěva parku, se stávají téměř nemožné. Tento článek se zaměřuje na pochopení dendrofobie, jejích příznaků a na to, jak ji lze efektivně zvládnout pomocí autohypnotické nahrávky.

Co je dendrofobie?

Dendrofobie je iracionální strach ze stromů, který může vyvolat intenzivní úzkost, panické záchvaty a fyzické symptomy jako jsou závratě, třes, pocení, nevolnost a bušení srdce. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec se vyhýbá situacím, kde by mohl být vystaven stromům, což může významně omezit jeho každodenní život.

Příznaky dendrofobie

 • Psychické symptomy: Panické záchvaty, intenzivní úzkost, pocity strachu a hrůzy, neklid a nutkání uniknout.
 • Fyzické symptomy: Závratě, třes, pocení, zrychlený tep, nevolnost, dušnost a pocit na omdlení.
 • Chování: Vyhýbání se situacím, které zahrnují stromy, jako jsou procházky v lese, návštěvy parku nebo pobyt v přírodě.

Příčiny dendrofobie

Přesná příčina dendrofobie není vždy jasná, ale může být výsledkem kombinace genetických, environmentálních a psychologických faktorů. Trauma z minulých zkušeností, jako je negativní zážitek spojený se stromy, může také přispět k rozvoji této fobie.

Tradiční léčba dendrofobie

Tradiční léčba dendrofobie často zahrnuje kognitivně-behaviorální terapii (KBT), expoziční terapii a v některých případech i léky na úzkost. KBT pomáhá pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenky spojené se stromy, zatímco expoziční terapie je zaměřena na postupné vystavování se těmto situacím v bezpečném prostředí, aby se snížila citlivost na strach.

 

Autohypnotická nahrávka jako řešení

Autohypnóza je mocný nástroj, který může být velmi účinný při léčbě dendrofobie. Pomocí autohypnotické nahrávky můžete pracovat s podvědomím, snížit úzkost a postupně překonat strach ze stromů. Zde je návod, jak využít autohypnotickou nahrávku k léčbě dendrofobie.

Jak funguje autohypnotická nahrávka?

Autohypnotická nahrávka je vedená meditace, která vás uvádí do hlubokého stavu relaxace a soustředění. V tomto stavu je vaše podvědomí otevřené pozitivním sugescím, které vám mohou pomoci změnit vaše reakce na stromy. Autohypnóza využívá techniky vizualizace, pozitivních sugescí a postupného vystavování, aby vám pomohla překonat strach.

Příprava na autohypnózu

 • Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni. Mělo by být tiché a pohodlné, abyste se mohli plně soustředit.
 • Uvolněte se: Před začátkem autohypnózy si najděte několik minut na relaxaci. Zhluboka dýchejte a uvolněte všechny svaly v těle.
 • Nastavte si jasný záměr: Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout. Může to být snížení úzkosti při setkání se stromy nebo zvýšení sebevědomí při překonávání strachu.

Postup autohypnotické nahrávky

 • Indukce hypnózy: Začněte nahrávkou, která vás provede relaxačními technikami. Zaměřte se na svůj dech, uvolněte tělo a dovolte si upadnout do hlubokého stavu relaxace.
 • Pozitivní sugesce: Poslouchejte pozitivní sugesce, které vám pomohou změnit váš pohled na stromy. Například "Cítím se klidný a bezpečný v přítomnosti stromů" nebo "S každým dnem se můj strach ze stromů snižuje".
 • Vizualizace: Představte si sami sebe při setkání se stromy, cítíte se klidní a sebejistí. Vizualizujte si pozitivní scénáře, kde úspěšně zvládáte setkání se stromy bez strachu.
 • Postupné vystavování: Použijte techniku postupného vystavování tím, že si představujete různé situace, které vás postupně vystavují stromům. Začněte s méně intenzivními situacemi a postupně zvyšujte úroveň.
 • Ukončení hypnózy: Postupně se vraťte zpět do vědomého stavu. Uvolněte se, zhluboka dýchejte a otevřete oči, až budete připraveni.

Praktické rady pro úspěšnou autohypnózu

 • Pravidelnost: Cvičte autohypnózu pravidelně, ideálně každý den. Pravidelnost vám pomůže dosáhnout trvalých výsledků.
 • Buďte trpěliví: Překonání dendrofobie může chvíli trvat. Buďte trpěliví a věřte procesu.
 • Věřte si: Věřte v sílu autohypnózy a v svou schopnost překonat strach. Pozitivní myšlení je klíčové.

Dendrofobie může být omezující a ochromující, ale s pomocí autohypnotické nahrávky můžete svůj strach ze stromů postupně překonat. Autohypnóza vám nabízí nástroje, jak pracovat s vaším podvědomím, snížit úzkost a získat sebevědomí při setkání se stromy. Pamatujte, že úspěch vyžaduje čas, pravidelnost a trpělivost. Začněte dnes a otevřete si cestu k životu bez strachu ze stromů.