Sebedůvěra je víra ve vlastní schopnosti a dovednosti, která umožňuje jedinci jednat s jistotou a optimismem. Vysoká sebedůvěra může vést k lepšímu výkonu ve škole nebo práci, zdravějším mezilidským vztahům a celkově pozitivnímu životnímu přístupu. Naopak nedostatek sebedůvěry může způsobovat úzkost, sociální izolaci a problémy s duševním zdravím. Sebedůvěra se může vyvíjet od dětství a je ovlivněna výchovou, zkušenostmi a prostředím. K jejímu posílení mohou pomoci terapeutické intervence, podpora od rodiny a přátel a práce na vlastních dovednostech a cílech. Sebedůvěra není statická a může se měnit v průběhu života v závislosti na různých životních událostech a zkušenostech.