Triskaidekafobie je specifická fobie, která se vyznačuje intenzivním strachem z čísla 13. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec může zažívat extrémní úzkost, panické záchvaty a další fyzické symptomy při pohledu na číslo 13 nebo při pomyšlení na něj. Triskaidekafobie může výrazně ovlivnit každodenní život, zejména pokud jde o situace, kde je číslo 13 běžně používáno, jako jsou kalendáře, domy nebo místnosti.

Jak triskaidekafobie ovlivňuje každodenní život?

Lidé trpící triskaidekafobií mohou zažívat intenzivní úzkost při pohledu na číslo 13 nebo při pomyšlení na něj. Tento strach může vést k vyhýbání se situacím, kde je číslo 13 přítomno, například kalendářům, domům nebo místnostem označeným číslem 13. To může výrazně omezit sociální interakce a způsobit napětí v každodenním životě.

Příznaky triskaidekafobie

Příznaky triskaidekafobie mohou zahrnovat:

 • Intenzivní úzkost nebo paniku při pohledu na číslo 13 nebo při pomyšlení na číslo 13.
 • Fyzické symptomy, jako jsou závratě, třes, pocení, zrychlený tep a nevolnost.
 • Vyhýbání se situacím, kde je číslo 13 přítomno, například kalendářům, domům nebo místnostem označeným číslem 13.
 • Nepřiměřené obavy nebo katastrofické myšlenky o čísle 13.

Příčiny triskaidekafobie

Přesná příčina triskaidekafobie není vždy jasná, ale může být výsledkem kombinace genetických, environmentálních a psychologických faktorů. Kulturní a sociální vlivy, jako je pověrčivost nebo negativní konotace čísla 13, mohou významně přispět k rozvoji této fobie.

Tradiční léčba triskaidekafobie

Léčba triskaidekafobie často zahrnuje různé terapeutické přístupy:

 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Pomáhá pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenky a vzorce chování spojené s číslem 13.
 • Expoziční terapie: Zahrnuje postupné vystavování se situacím, kde je číslo 13, v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
 • Léky: V některých případech mohou být předepsány léky ke snížení úzkosti.

Autohypnotická nahrávka jako řešení

Autohypnóza může být účinný nástroj při léčbě triskaidekafobie. Pomocí autohypnotické nahrávky můžete pracovat s podvědomím, snížit úzkost a postupně překonat strach z čísla 13.

Příprava na autohypnózu

 • Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni.
 • Uvolněte se: Před začátkem autohypnózy se uvolněte. Zhluboka dýchejte a uvolněte svaly.
 • Nastavte si jasný záměr: Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout.

Postup autohypnotické nahrávky

 • Indukce hypnózy: Použijte nahrávku, která vás provede relaxačními technikami.
 • Pozitivní sugesce: Poslouchejte pozitivní sugesce, například "Cítím se klidný a bezpečný při pohledu na číslo 13".
 • Vizualizace: Představte si pozitivní scénáře zvládání situací spojených s číslem 13.
 • Postupné vystavování: Vizualizujte různé situace, které vás postupně vystavují kontaktu s číslem 13.
 • Ukončení hypnózy: Pomalu se vraťte zpět do vědomého stavu.

Praktické rady pro úspěšnou autohypnózu

 • Pravidelnost: Cvičte autohypnózu pravidelně.
 • Buďte trpěliví: Překonání triskaidekafobie může chvíli trvat.
 • Věřte si: Věřte v sílu autohypnózy a v svou schopnost překonat strach.

Triskaidekafobie může být omezující, ale s pomocí autohypnotické nahrávky můžete svůj strach postupně překonat. Autohypnóza nabízí nástroje, jak pracovat s podvědomím, snížit úzkost a získat sebevědomí při setkání s číslem 13.