Autofobie je specifická fobie, která se vyznačuje intenzivním strachem ze samoty. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec může zažívat panické záchvaty, závratě, nevolnost a další fyzické symptomy, když je sám nebo dokonce když jen přemýšlí o tom, že by měl být sám. Autofobie může významně ovlivnit každodenní život a omezit schopnost jedince účastnit se běžných aktivit, jako je bydlení samostatně nebo trávení času o samotě. Léčba autofobie často zahrnuje terapie jako kognitivně-behaviorální terapie (KBT), expoziční terapie a někdy i léky ke zmírnění úzkosti.

Strach ze samoty 

Autofobie, neboli strach ze samoty, je specifická fobie, která může výrazně ovlivnit kvalitu života postiženého jedince. Tento strach může být tak silný, že jednoduché činnosti, jako je bydlení samostatně nebo trávení času o samotě, se stávají téměř nemožné. Tento článek se zaměřuje na pochopení autofobie, jejích příznaků a na to, jak ji lze efektivně zvládnout pomocí autohypnotické nahrávky.

Co je autofobie?

Autofobie je iracionální strach ze samoty, který může vyvolat intenzivní úzkost, panické záchvaty a fyzické symptomy jako jsou závratě, třes, pocení, nevolnost a bušení srdce. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec se vyhýbá situacím, kde by mohl být sám, což může významně omezit jeho každodenní život.

Příznaky autofobie

 • Psychické symptomy: Panické záchvaty, intenzivní úzkost, pocity strachu a hrůzy, neklid a nutkání uniknout.
 • Fyzické symptomy: Závratě, třes, pocení, zrychlený tep, nevolnost, dušnost a pocit na omdlení.
 • Chování: Vyhýbání se situacím, které zahrnují samotu, jako je bydlení samostatně, trávení času o samotě nebo odpočinek bez společnosti.

Příčiny autofobie

Přesná příčina autofobie není vždy jasná, ale může být výsledkem kombinace genetických, environmentálních a psychologických faktorů. Trauma z minulých zkušeností, jako je ztráta blízké osoby nebo negativní zážitek spojený se samotou, může také přispět k rozvoji této fobie.

Tradiční léčba autofobie

Tradiční léčba autofobie často zahrnuje kognitivně-behaviorální terapii (KBT), expoziční terapii a v některých případech i léky na úzkost. KBT pomáhá pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenky spojené se samotou, zatímco expoziční terapie je zaměřena na postupné vystavování se těmto situacím v bezpečném prostředí, aby se snížila citlivost na strach.

 

Autohypnotická nahrávka jako řešení

Autohypnóza je mocný nástroj, který může být velmi účinný při léčbě autofobie. Pomocí autohypnotické nahrávky můžete pracovat s podvědomím, snížit úzkost a postupně překonat strach ze samoty. Zde je návod, jak využít autohypnotickou nahrávku k léčbě autofobie.

Jak funguje autohypnotická nahrávka?

Autohypnotická nahrávka je vedená meditace, která vás uvádí do hlubokého stavu relaxace a soustředění. V tomto stavu je vaše podvědomí otevřené pozitivním sugescím, které vám mohou pomoci změnit vaše reakce na samotu. Autohypnóza využívá techniky vizualizace, pozitivních sugescí a postupného vystavování, aby vám pomohla překonat strach.

Příprava na autohypnózu

 • Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni. Mělo by být tiché a pohodlné, abyste se mohli plně soustředit.
 • Uvolněte se: Před začátkem autohypnózy si najděte několik minut na relaxaci. Zhluboka dýchejte a uvolněte všechny svaly v těle.
 • Nastavte si jasný záměr: Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout. Může to být snížení úzkosti při setkání se samotou nebo zvýšení sebevědomí při trávení času o samotě.

Postup autohypnotické nahrávky

 • Indukce hypnózy: Začněte nahrávkou, která vás provede relaxačními technikami. Zaměřte se na svůj dech, uvolněte tělo a dovolte si upadnout do hlubokého stavu relaxace.
 • Pozitivní sugesce: Poslouchejte pozitivní sugesce, které vám pomohou změnit váš pohled na samotu. Například "Cítím se klidný a bezpečný při trávení času o samotě" nebo "S každým dnem se můj strach ze samoty snižuje".
 • Vizualizace: Představte si sami sebe při trávení času o samotě, cítíte se klidní a sebejistí. Vizualizujte si pozitivní scénáře, kde úspěšně zvládáte samotu bez strachu.
 • Postupné vystavování: Použijte techniku postupného vystavování tím, že si představujete různé situace, které vás postupně vystavují samotě. Začněte s méně intenzivními situacemi a postupně zvyšujte úroveň.
 • Ukončení hypnózy: Postupně se vraťte zpět do vědomého stavu. Uvolněte se, zhluboka dýchejte a otevřete oči, až budete připraveni.

Praktické rady pro úspěšnou autohypnózu

 • Pravidelnost: Cvičte autohypnózu pravidelně, ideálně každý den. Pravidelnost vám pomůže dosáhnout trvalých výsledků.
 • Buďte trpěliví: Překonání autofobie může chvíli trvat. Buďte trpěliví a věřte procesu.
 • Věřte si: Věřte v sílu autohypnózy a v svou schopnost překonat strach. Pozitivní myšlení je klíčové.

Autofobie může být omezující a ochromující, ale s pomocí autohypnotické nahrávky můžete svůj strach ze samoty postupně překonat. Autohypnóza vám nabízí nástroje, jak pracovat s vaším podvědomím, snížit úzkost a získat sebevědomí při trávení času o samotě. Pamatujte, že úspěch vyžaduje čas, pravidelnost a trpělivost. Začněte dnes a otevřete si cestu k životu bez strachu ze samoty.