Nízké sebevědomí je negativní hodnocení sebe sama, které může zahrnovat pocity nedostatečnosti, nedůvěry ve vlastní schopnosti a negativní sebehodnocení. Lidé s nízkým sebevědomím mohou mít potíže s přijímáním komplimentů, vyhýbat se sociálním situacím nebo mít strach z neúspěchu. Nízké sebevědomí může být výsledkem negativních zkušeností, kritiky, traumat nebo výchovy. Léčba nízkého sebevědomí zahrnuje kognitivně-behaviorální terapii (KBT), techniky pozitivního myšlení, sebezvládání a podporu od blízkých.