Hydrofobie je specifická fobie, která se vyznačuje intenzivním strachem z vody nebo z topení. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec může zažívat extrémní úzkost, panické záchvaty a další fyzické symptomy při pohledu na vodu, při kontaktu s vodou nebo při pomyšlení na vodu. Hydrofobie může výrazně ovlivnit každodenní život, zejména pokud jde o aktivity spojené s vodou, jako je plavání, koupání nebo cestování po vodě.

Jak hydrofobie ovlivňuje každodenní život?

Lidé trpící hydrofobií mohou zažívat intenzivní úzkost při pohledu na vodu nebo při pomyšlení na vodu. Tento strach může vést k vyhýbání se aktivitám spojeným s vodou, jako je plavání, koupání, jízda na lodi nebo dokonce i sprchování. To může omezit schopnost účastnit se společenských a rekreačních aktivit a výrazně snížit kvalitu života.

Příznaky hydrofobie

Příznaky hydrofobie mohou zahrnovat:

 • Intenzivní úzkost nebo paniku při pohledu na vodu nebo při pomyšlení na vodu.
 • Fyzické symptomy, jako jsou závratě, třes, pocení, zrychlený tep a nevolnost.
 • Vyhýbání se situacím, kde by mohla být voda, například plavání, koupání nebo cestování po vodě.
 • Nepřiměřené obavy nebo katastrofické myšlenky o kontaktu s vodou.

Příčiny hydrofobie

Přesná příčina hydrofobie není vždy jasná, ale může být výsledkem kombinace genetických, environmentálních a psychologických faktorů. Trauma z minulých zkušeností, jako je topení nebo velmi nepříjemné zážitky s vodou, může významně přispět k rozvoji této fobie. Kultura a sociální vlivy mohou také hrát roli.

Tradiční léčba hydrofobie

Léčba hydrofobie často zahrnuje různé terapeutické přístupy:

 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Pomáhá pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenky a vzorce chování spojené s vodou.
 • Expoziční terapie: Zahrnuje postupné vystavování se situacím, kde je přítomna voda, v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
 • Léky: V některých případech mohou být předepsány léky ke snížení úzkosti.

 

Autohypnotická nahrávka jako řešení

Autohypnóza může být účinný nástroj při léčbě hydrofobie. Pomocí autohypnotické nahrávky můžete pracovat s podvědomím, snížit úzkost a postupně překonat strach z vody.

Příprava na autohypnózu

 • Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni.
 • Uvolněte se: Před začátkem autohypnózy se uvolněte. Zhluboka dýchejte a uvolněte svaly.
 • Nastavte si jasný záměr: Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout.

Postup autohypnotické nahrávky

 • Indukce hypnózy: Použijte nahrávku, která vás provede relaxačními technikami.
 • Pozitivní sugesce: Poslouchejte pozitivní sugesce, například "Cítím se klidný a bezpečný při kontaktu s vodou".
 • Vizualizace: Představte si pozitivní scénáře zvládání situací spojených s vodou.
 • Postupné vystavování: Vizualizujte různé situace, které vás postupně vystavují kontaktu s vodou.
 • Ukončení hypnózy: Pomalu se vraťte zpět do vědomého stavu.

Praktické rady pro úspěšnou autohypnózu

 • Pravidelnost: Cvičte autohypnózu pravidelně.
 • Buďte trpěliví: Překonání hydrofobie může chvíli trvat.
 • Věřte si: Věřte v sílu autohypnózy a v svou schopnost překonat strach.

Hydrofobie může být omezující, ale s pomocí autohypnotické nahrávky můžete svůj strach postupně překonat. Autohypnóza nabízí nástroje, jak pracovat s podvědomím, snížit úzkost a získat sebevědomí při kontaktu s vodou.