Strach z létání je specifická fobie spojená s intenzivním strachem z létání, který může vést k vyhýbání se cestování letadlem. Lidé s touto fobií mohou zažívat úzkost, panické záchvaty, pocení, třes a zrychlený tep při myšlence na létání nebo během samotného letu. Příčiny mohou zahrnovat předchozí traumatické zážitky, klaustrofobii, strach z výšek nebo ztrátu kontroly. Léčba obvykle zahrnuje kognitivně-behaviorální terapii (KBT), expoziční terapii, relaxační techniky a někdy i medikaci ke zmírnění úzkosti. Autohypnóza může být také účinným nástrojem pro zvládání této fobie.