Thanatofobie je specifická fobie, která se vyznačuje intenzivním strachem ze smrti nebo umírání. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec může zažívat extrémní úzkost, panické záchvaty a další fyzické symptomy při pomyšlení na smrt nebo umírání. Thanatofobie může výrazně ovlivnit každodenní život, zejména pokud jde o myšlenky na budoucnost, zdraví nebo ztrátu blízkých.

Jak thanatofobie ovlivňuje každodenní život?

Lidé trpící thanatofobií mohou zažívat intenzivní úzkost při pomyšlení na smrt nebo umírání. Tento strach může vést k neustálému přemýšlení o smrti, vyhýbání se situacím, které považují za rizikové, nebo k nadměrnému starání se o zdraví. To může výrazně omezit kvalitu života a způsobit napětí v osobních a pracovních vztazích.

Příznaky thanatofobie

Příznaky thanatofobie mohou zahrnovat:

 • Intenzivní úzkost nebo paniku při pomyšlení na smrt nebo umírání.
 • Fyzické symptomy, jako jsou závratě, třes, pocení, zrychlený tep a nevolnost.
 • Vyhýbání se situacím, které považují za rizikové, například cestování, sportovní aktivity nebo určité práce.
 • Nepřiměřené obavy nebo katastrofické myšlenky o smrti nebo umírání.

Příčiny thanatofobie

Přesná příčina thanatofobie není vždy jasná, ale může být výsledkem kombinace genetických, environmentálních a psychologických faktorů. Trauma z minulých zkušeností, ztráta blízkého nebo velmi negativní zážitek spojený se smrtí mohou významně přispět k rozvoji této fobie. Kultura a sociální vlivy mohou také hrát roli.

Tradiční léčba thanatofobie

Léčba thanatofobie často zahrnuje různé terapeutické přístupy:

 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Pomáhá pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenky a vzorce chování spojené se smrtí.
 • Psychoterapie: Poskytuje podporu a pomáhá pacientům vyrovnat se s úzkostí a stresem spojeným se smrtí.
 • Léky: V některých případech mohou být předepsány léky ke snížení úzkosti nebo deprese.

Autohypnotická nahrávka jako řešení

Autohypnóza může být účinný nástroj při léčbě thanatofobie. Pomocí autohypnotické nahrávky můžete pracovat s podvědomím, snížit úzkost a postupně překonat strach ze smrti.

Příprava na autohypnózu

 • Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni.
 • Uvolněte se: Před začátkem autohypnózy se uvolněte. Zhluboka dýchejte a uvolněte svaly.
 • Nastavte si jasný záměr: Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout.

Postup autohypnotické nahrávky

 • Indukce hypnózy: Použijte nahrávku, která vás provede relaxačními technikami.
 • Pozitivní sugesce: Poslouchejte pozitivní sugesce, například "Cítím se klidný a bezpečný při pomyšlení na smrt".
 • Vizualizace: Představte si pozitivní scénáře zvládání situací spojených se smrtí.
 • Postupné vystavování: Vizualizujte různé situace, které vás postupně vystavují myšlenkám na smrt.
 • Ukončení hypnózy: Pomalu se vraťte zpět do vědomého stavu.

Praktické rady pro úspěšnou autohypnózu

 • Pravidelnost: Cvičte autohypnózu pravidelně.
 • Buďte trpěliví: Překonání thanatofobie může chvíli trvat.
 • Věřte si: Věřte v sílu autohypnózy a v svou schopnost překonat strach.

Thanatofobie může být omezující, ale s pomocí autohypnotické nahrávky můžete svůj strach postupně překonat. Autohypnóza nabízí nástroje, jak pracovat s podvědomím, snížit úzkost a získat sebevědomí při pomyšlení na smrt.