Funkční neurologická porucha (FND) je stav, kdy jedinec zažívá neurologické symptomy, jako jsou záchvaty, slabost, třes nebo ztráta koordinace, bez zjistitelné organické příčiny. Tyto příznaky nejsou způsobeny strukturálním poškozením mozku, ale mohou být vyvolány psychologickými faktory, jako je stres nebo trauma. Diagnóza FND může být složitá a často vyžaduje vyloučení jiných neurologických onemocnění. Léčba zahrnuje psychoterapii, fyzioterapii a vzdělávání pacienta o povaze poruchy. Autohypnóza a další techniky zaměřené na zvládání stresu mohou také přispět k zlepšení příznaků.