Panické záchvaty jsou náhlé epizody intenzivního strachu nebo nepohodlí, které dosahují vrcholu během několika minut. Příznaky zahrnují bušení srdce, pocení, třes, dušnost, pocit dusnosti, nevolnost, závratě, mravenčení, návaly horka nebo chladu, a strach ze ztráty kontroly nebo smrti. Panické záchvaty mohou být vyvolány konkrétními spouštěči nebo se mohou objevit bez zjevného důvodu. Léčba zahrnuje kognitivně-behaviorální terapii (KBT), expoziční terapii, techniky zvládání stresu a v některých případech medikaci, jako jsou antidepresiva nebo anxiolytika. Pravidelná fyzická aktivita, relaxační techniky a autohypnóza mohou také pomoci při zvládání panických záchvatů.