Narcistická porucha osobnosti (NPD) Duševní porucha charakterizovaná přehnaným pocitem vlastní důležitosti, potřebou obdivu a nedostatkem empatie k ostatním. Lidé s NPD často vykazují grandiózní představy o své jedinečnosti a nadřazenosti, což vede k problematickým mezilidským vztahům a častým konfliktům. Typické projevy zahrnují přehánění vlastních úspěchů, vyžadování speciálního zacházení, využívání druhých k dosažení vlastních cílů a citlivost na kritiku. Tato porucha má kořeny často v dětství a dospívání a může být spojena s negativními zkušenostmi a nedostatkem uznání nebo lásky. Léčba NPD zahrnuje psychoterapii zaměřenou na budování empatie a realistického vnímání sebe sama.

Základní Dělení NPD

 1. Grandiózní (manifestní) narcista:

  Charakteristika:

  • Vyznačuje se přehnaným sebevědomím, pocitem nadřazenosti, potřebou obdivu a nedostatkem empatie.
  • Neustálá potřeba obdivu a uznání.
  • Často přehání své úspěchy a očekává, že ostatní budou jeho úspěchy obdivovat.
  • Má problém s přijímáním kritiky a může reagovat agresivně nebo defenzivně.
  • Využívání druhých pro dosažení vlastních cílů.

  Grandiózní narcisté často dominují v sociálních situacích a očekávají, že ostatní budou obdivovat jejich úspěchy. Mívají problém přijímat kritiku a mohou reagovat agresivně, pokud jsou konfrontováni. Jejich vztahy jsou povrchní a založené na jejich potřebě být středem pozornosti.

 2. Zranitelný (skrytý) narcista:

Charakteristika:

  • Přecitlivělost na kritiku a odmítnutí.
  • Nízké sebevědomí skryté za maskou nadřazenosti.
  • Sklon k pocitům méněcennosti, úzkostí a depresemi.
  • Časté pocity nepochopení a zanedbání.
  • Může se jevit jako nenápadný, ale uvnitř má hlubokou potřebu obdivu a uznání.

Zranitelní narcisté jsou často uzavření a mohou působit nenápadně. Jsou velmi citliví na jakoukoli formu kritiky a mohou reagovat stažením se do sebe nebo depresí. Jejich vztahy jsou nestabilní, protože se snaží chránit své křehké ego před zraněním.

 

Rozšířené Dělení NPD

Kromě základního dělení odborníci někdy rozlišují další specifické formy nebo podtypy NPD, které mohou lépe vystihnout různé aspekty této poruchy:

 1. Maligní narcista:

  • Kombinuje rysy grandiózního narcismu s antisociálními a paranoidními rysy.
  • Sklon k manipulaci, agresivitě a zneužívání druhých.
  • Nedostatek empatie a svědomí, vysoká míra arogance a nadřazenosti.

   Maligní narcisté jsou často velmi nebezpeční, protože jejich chování zahrnuje manipulaci a zneužívání druhých bez jakýchkoli výčitek svědomí. Mohou vykazovat agresivní a kruté chování a jejich vztahy jsou plné konfliktů a zneužívání.

 2. Spirituální (duchovní) narcista:

  • Využívá spiritualitu nebo náboženství k posílení svého ega.
  • Přesvědčení o vlastní duchovní nadřazenosti.
  • Manipulace druhých v duchovním kontextu a potřeba obdivu za své duchovní schopnosti.

   Spirituální narcisté se často prezentují jako morální a duchovní autority, očekávají obdiv a uznání za své duchovní schopnosti. Mohou manipulovat druhé tím, že používají duchovní nebo náboženské argumenty, aby posílili své postavení a kontrolu.

 3. Komunitní narcista:

  • Touha po uznání a obdivu prostřednictvím pomáhání druhým.
  • Vytváření obrazu altruistické a velkorysé osoby.
  • Potřeba být viděn jako morální a etický vzor.
  • Manipulace druhých k posílení vlastního ega a společenského statusu.

Komunitní narcisté se zapojují do charitativních a společensky prospěšných aktivit, ale jejich motivace je často poháněna touhou po uznání a obdivu. Mohou se prezentovat jako nezištní a altruističtí, ale jejich skutečným cílem je získání společenského statusu a obdivu.

 

Narcistická porucha osobnosti je komplexní a může se projevovat různými způsoby v závislosti na typu narcismu. Rozpoznání těchto typů a pochopení jejich charakteristik je klíčové pro efektivní zvládání vztahů s narcistickými jedinci. Bez ohledu na typ narcisty je důležité vyhledat odbornou pomoc a podporu, aby se zlepšila kvalita života jak pro narcistu, tak pro jejich okolí.