Závislost na jídle je stav, kdy jedinec zažívá nekontrolovatelnou touhu jíst určité potraviny, často s vysokým obsahem cukru nebo tuku, navzdory negativním důsledkům. Tento stav je podobný jiným formám závislosti a může vést k přejídání, obezitě a souvisejícím zdravotním problémům, jako jsou diabetes a srdeční choroby. Příčiny mohou zahrnovat genetické predispozice, emocionální stres a chemické změny v mozku spojené s odměňováním. Léčba zahrnuje behaviorální terapie, výživové poradenství a podporu od podpůrných skupin. Autohypnóza může pomoci při změně stravovacích návyků a snížení touhy po nezdravých potravinách.