Coulrofobie je specifická fobie, která se vyznačuje intenzivním strachem z klaunů a postihuje zejména děti. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec může zažívat panické záchvaty, závratě, nevolnost a další fyzické symptomy, když je v přítomnosti klaunů nebo dokonce když jen přemýšlí o tom, že by se do takové situace dostal. Koulrofobie může významně ovlivnit každodenní život a omezit schopnost jedince účastnit se běžných aktivit, jako je návštěva cirkusů, dětských oslav nebo jiných akcí, kde by mohli být klauni. Léčba koulrofobie často zahrnuje terapie jako kognitivně-behaviorální terapie (KBT), expoziční terapie a někdy i léky ke zmírnění úzkosti.

Strach z klaunů a jeho řešení 

Coulrofobie, neboli strach z klaunů, je specifická fobie, která může výrazně ovlivnit kvalitu života postiženého jedince. Tento strach může být tak silný, že jednoduché činnosti, jako je návštěva cirkusů nebo dětských oslav, se stávají téměř nemožné. Tento článek se zaměřuje na pochopení coulrofobie, jejích příznaků a na to, jak ji lze efektivně zvládnout pomocí autohypnotické nahrávky.

Co je coulrofobie?

Coulrofobie je iracionální strach z klaunů, který může vyvolat intenzivní úzkost, panické záchvaty a fyzické symptomy jako jsou závratě, třes, pocení, nevolnost a bušení srdce. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec se vyhýbá situacím, kde by mohl být vystaven klaunům, což může významně omezit jeho každodenní život.

Příznaky coulrofobie

 • Psychické symptomy: Panické záchvaty, intenzivní úzkost, pocity strachu a hrůzy, neklid a nutkání uniknout.
 • Fyzické symptomy: Závratě, třes, pocení, zrychlený tep, nevolnost, dušnost a pocit na omdlení.
 • Chování: Vyhýbání se situacím, které zahrnují klauny, jako jsou návštěvy cirkusů, dětských oslav nebo jiných akcí, kde by mohli být klauni.

Příčiny coulrofobie

Přesná příčina coulrofobie není vždy jasná, ale může být výsledkem kombinace genetických, environmentálních a psychologických faktorů. Trauma z minulých zkušeností, jako je negativní zážitek s klaunem, může také přispět k rozvoji této fobie.

Tradiční léčba coulrofobie

Tradiční léčba coulrofobie často zahrnuje kognitivně-behaviorální terapii (KBT), expoziční terapii a v některých případech i léky na úzkost. KBT pomáhá pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenky spojené s klauny, zatímco expoziční terapie je zaměřena na postupné vystavování se těmto situacím v bezpečném prostředí, aby se snížila citlivost na strach.

 

Autohypnotická nahrávka jako řešení

Autohypnóza je mocný nástroj, který může být velmi účinný při léčbě coulrofobie. Pomocí autohypnotické nahrávky můžete pracovat s podvědomím, snížit úzkost a postupně překonat strach z klaunů. Zde je návod, jak využít autohypnotickou nahrávku k léčbě coulrofobie.

Jak funguje autohypnotická nahrávka?

Autohypnotická nahrávka je vedená meditace, která vás uvádí do hlubokého stavu relaxace a soustředění. V tomto stavu je vaše podvědomí otevřené pozitivním sugescím, které vám mohou pomoci změnit vaše reakce na klauny. Autohypnóza využívá techniky vizualizace, pozitivních sugescí a postupného vystavování, aby vám pomohla překonat strach.

Příprava na autohypnózu

 • Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni. Mělo by být tiché a pohodlné, abyste se mohli plně soustředit.
 • Uvolněte se: Před začátkem autohypnózy si najděte několik minut na relaxaci. Zhluboka dýchejte a uvolněte všechny svaly v těle.
 • Nastavte si jasný záměr: Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout. Může to být snížení úzkosti při setkání s klauny nebo zvýšení sebevědomí při překonávání strachu.

Postup autohypnotické nahrávky

 • Indukce hypnózy: Začněte nahrávkou, která vás provede relaxačními technikami. Zaměřte se na svůj dech, uvolněte tělo a dovolte si upadnout do hlubokého stavu relaxace.
 • Pozitivní sugesce: Poslouchejte pozitivní sugesce, které vám pomohou změnit váš pohled na klauny. Například "Cítím se klidný a bezpečný v přítomnosti klaunů" nebo "S každým dnem se můj strach z klaunů snižuje".
 • Vizualizace: Představte si sami sebe při setkání s klauny, cítíte se klidní a sebejistí. Vizualizujte si pozitivní scénáře, kde úspěšně zvládáte setkání s klauny bez strachu.
 • Postupné vystavování: Použijte techniku postupného vystavování tím, že si představujete různé situace, které vás postupně vystavují klaunům. Začněte s méně intenzivními situacemi a postupně zvyšujte úroveň.
 • Ukončení hypnózy: Postupně se vraťte zpět do vědomého stavu. Uvolněte se, zhluboka dýchejte a otevřete oči, až budete připraveni.

Praktické rady pro úspěšnou autohypnózu

 • Pravidelnost: Cvičte autohypnózu pravidelně, ideálně každý den. Pravidelnost vám pomůže dosáhnout trvalých výsledků.
 • Buďte trpěliví: Překonání coulrofobie může chvíli trvat. Buďte trpěliví a věřte procesu.
 • Věřte si: Věřte v sílu autohypnózy a v svou schopnost překonat strach. Pozitivní myšlení je klíčové.

Coulrofobie může být omezující a ochromující, ale s pomocí autohypnotické nahrávky můžete svůj strach z klaunů postupně překonat. Autohypnóza vám nabízí nástroje, jak pracovat s vaším podvědomím, snížit úzkost a získat sebevědomí při setkání s klauny. Pamatujte, že úspěch vyžaduje čas, pravidelnost a trpělivost. Začněte dnes a otevřete si cestu k životu bez strachu z klaunů.