Emetofobie je specifická fobie, která se vyznačuje intenzivním strachem ze zvracení nebo z toho, že by někdo jiný mohl zvracet. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec se může vyhýbat určitým jídlům, situacím nebo místům, kde by mohlo dojít ke zvracení. Emetofobie může vážně ovlivnit každodenní život, omezit stravovací návyky, společenský život a schopnost účastnit se běžných aktivit.

Jak emetofobie ovlivňuje každodenní život?

Lidé trpící emetofobií často zažívají intenzivní úzkost při myšlence na zvracení nebo při setkání s někým, kdo vypadá nemocně. Tento strach může vést k vyhýbání se určitým potravinám, restauracím, veřejným místům nebo dokonce cestování, pokud existuje riziko, že by mohli být vystaveni situaci spojené se zvracením.

Příznaky emetofobie

Příznaky emetofobie mohou zahrnovat:

 • Intenzivní úzkost nebo paniku při myšlence na zvracení nebo při setkání s někým, kdo může zvracet.
 • Fyzické symptomy, jako jsou závratě, třes, pocení, zrychlený tep a nevolnost.
 • Vyhýbání se situacím, kde by mohlo dojít ke zvracení, například restaurace, večírky, nebo veřejná doprava.
 • Nepřiměřené obavy nebo katastrofické myšlenky o zvracení.

Příčiny emetofobie

Přesná příčina emetofobie není vždy jasná, ale může být výsledkem kombinace genetických, environmentálních a psychologických faktorů. Trauma z minulých zkušeností, jako je velmi nepříjemný zážitek se zvracením, může významně přispět k rozvoji této fobie.

Tradiční léčba emetofobie

Léčba emetofobie často zahrnuje různé terapeutické přístupy:

 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Tato terapie pomáhá pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenky a vzorce chování spojené se zvracením.
 • Expoziční terapie: Tento přístup zahrnuje postupné vystavování se situacím, kde by mohlo dojít ke zvracení, v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
 • Léky: V některých případech mohou být předepsány léky ke snížení úzkosti.

 

Autohypnotická nahrávka jako řešení

Autohypnóza může být účinný nástroj při léčbě emetofobie. Pomocí autohypnotické nahrávky můžete pracovat s podvědomím, snížit úzkost a postupně překonat strach ze zvracení.

Příprava na autohypnózu

 • Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni.
 • Uvolněte se: Před začátkem autohypnózy se uvolněte. Zhluboka dýchejte a uvolněte svaly.
 • Nastavte si jasný záměr: Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout.

Postup autohypnotické nahrávky

 • Indukce hypnózy: Použijte nahrávku, která vás provede relaxačními technikami.
 • Pozitivní sugesce: Poslouchejte pozitivní sugesce, například "Cítím se klidný a bezpečný při myšlence na zvracení".
 • Vizualizace: Představte si pozitivní scénáře zvládání situací spojených se zvracením.
 • Postupné vystavování: Vizualizujte různé situace, které vás postupně vystavují myšlence na zvracení.
 • Ukončení hypnózy: Pomalu se vraťte zpět do vědomého stavu.

Praktické rady pro úspěšnou autohypnózu

 • Pravidelnost: Cvičte autohypnózu pravidelně.
 • Buďte trpěliví: Překonání emetofobie může chvíli trvat.
 • Věřte si: Věřte v sílu autohypnózy a v svou schopnost překonat strach.

Emetofobie může být omezující, ale s pomocí autohypnotické nahrávky můžete svůj strach postupně překonat. Autohypnóza nabízí nástroje, jak pracovat s podvědomím, snížit úzkost a získat sebevědomí při setkání se situacemi spojenými se zvracením.