Nízké libido je stav charakterizovaný sníženou nebo žádnou touhou po sexuální aktivitě. Tento stav může být způsoben fyzickými faktory, jako jsou hormonální nerovnováhy, chronická onemocnění, léky nebo únava. Psychologické faktory, jako je stres, úzkost, deprese, problémy ve vztazích nebo negativní zkušenosti, mohou také ovlivnit libido. Léčba nízkého libida může zahrnovat změny životního stylu, zlepšení komunikace ve vztahu, terapii, hormonální léčbu, techniky zvládání stresu a hypnózu nebo autohypnózu.