Škály hněvu jsou nástroje používané k měření intenzity, frekvence a projevů hněvu u jednotlivců. Pomáhají psychologům a výzkumníkům lépe porozumět, jak často a jak intenzivně lidé prožívají hněv, a jak tento hněv ovlivňuje jejich každodenní život. Některé z nejznámějších škál hněvu zahrnují:

1. State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI)

State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI) je jednou z nejpoužívanějších škál pro měření hněvu. Tuto škálu vyvinul Charles D. Spielberger.

 • Aktuální hněv: Měří aktuální úroveň hněvu, tedy jak intenzivně se člověk cítí naštvaný v daném okamžiku.
 • Dlouhodobý hněv: Měří tendenci jednotlivce cítit hněv obecně, tedy jak často se člověk obvykle cítí naštvaný.
 • Vyjádřování hněvu: Zahrnuje tři subškály měřící, jak lidé vyjadřují svůj hněv:
  • Anger-In (Potlačení hněvu): Potlačení hněvu, kdy jedinec svůj hněv neprojevuje.
  • Anger-Out (Vyjádření hněvu navenek): Vyjádření hněvu navenek, například křikem nebo agresivním chováním.
  • Anger Control (Kontrola hněvu): Kontrola a zvládání hněvu.

2. Novaco Anger Scale (NAS)

Novaco Anger Scale (NAS) byla vyvinuta Raymondem Novacem a je používána k měření frekvence, intenzity a způsobů, jakými lidé prožívají a vyjadřují hněv.

 • Cognitive: Měří myšlenky a přesvědčení spojené s hněvem, například myšlenky na pomstu.
 • Affective: Měří emocionální reakce spojené s hněvem, například pocit rozčilení.
 • Behavioral: Měří chování spojené s hněvem, například slovní nebo fyzické útoky.

3. Buss-Perry Aggression Questionnaire (BPAQ)

Buss-Perry Aggression Questionnaire (BPAQ) je škála, která měří různé aspekty agresivního chování, které mohou být důsledkem hněvu. Obsahuje čtyři subškály:

 • Physical Aggression: Měří tendenci k fyzickému násilí.
 • Verbal Aggression: Měří tendenci k verbálnímu útoku.
 • Anger: Měří intenzitu hněvu.
 • Hostility: Měří negativní myšlenky a postoje vůči ostatním.

4. Clinical Anger Scale (CAS)

Clinical Anger Scale (CAS) je nástroj vyvinutý Ephraimem H. Snellem, který měří klinickou úroveň hněvu a jeho vliv na jedince.

 • Intensita hněvu: Měří, jak silně jedinec cítí hněv.
 • Četnost hněvu: Měří, jak často jedinec zažívá hněv.
 • Trvání hněvu: Měří, jak dlouho trvají epizody hněvu.

5. Multidimensional Anger Inventory (MAI)

Multidimensional Anger Inventory (MAI) je komplexní nástroj vyvinutý Siegfriedem Streffem a kolegy. Měří různé dimenze hněvu, včetně:

 • Frekvence hněvu: Jak často jedinec zažívá hněv.
 • Délka hněvu: Jak dlouho trvá epizoda hněvu.
 • Rozsah hněvu: Jak široký je rozsah situací, které vyvolávají hněv.
 • Intenzita hněvu: Jak silný je pocit hněvu.
 • Reakce na hněv: Jak jedinec reaguje na svůj hněv, například fyzicky, verbálně nebo psychicky.

 

Význam Měření Hněvu

Měření hněvu pomocí těchto škál je důležité pro diagnostiku, terapii a výzkum. Pomáhá terapeutům a psychologům identifikovat problémy spojené s hněvem a navrhnout vhodné intervence a strategie pro zvládání hněvu. Škály hněvu také umožňují sledovat pokrok během léčby a hodnotit účinnost různých terapeutických přístupů.