Basifobie je specifická fobie, která se vyznačuje intenzivním strachem z pádu. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec může zažívat extrémní úzkost, panické záchvaty a další fyzické symptomy při chůzi, při stání na nestabilním povrchu nebo dokonce při pomyšlení na pád.  Basifobie může výrazně ovlivnit každodenní život a omezit schopnost jedince se volně pohybovat a účastnit se běžných aktivit.

Jak basifobie ovlivňuje každodenní život?

Lidé trpící basifobií mohou zažívat intenzivní úzkost při chůzi nebo při pomyšlení na pád. Tento strach může vést k vyhýbání se situacím, kde by mohl být rizikový povrch, například schody, nerovné chodníky nebo kluzké podlahy. To může výrazně omezit mobilitu a schopnost se volně pohybovat v každodenním životě.

Příznaky basifobie

Příznaky basifobie mohou zahrnovat:

 • Intenzivní úzkost nebo paniku při chůzi, lezení po skalách, nebo při pomyšlení na pád.
 • Fyzické symptomy, jako jsou závratě, třes, pocení, zrychlený tep a nevolnost.
 • Vyhýbání se situacím, kde by mohlo dojít k pádu, například schody, nerovné chodníky nebo kluzké podlahy.
 • Nepřiměřené obavy nebo katastrofické myšlenky o pádu.

Příčiny basifobie

Přesná příčina basifobie není vždy jasná, ale může být výsledkem kombinace genetických, environmentálních a psychologických faktorů. Trauma z minulých zkušeností, například pád nebo svědectví pádu, může významně přispět k rozvoji této fobie. Kultura a sociální vlivy mohou také hrát roli.

Tradiční léčba basifobie

Léčba basifobie často zahrnuje různé terapeutické přístupy:

 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Pomáhá pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenky a vzorce chování spojené s pádem.
 • Expoziční terapie: Zahrnuje postupné vystavování se situacím, kde by mohl dojít k pádu, v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
 • Léky: V některých případech mohou být předepsány léky ke snížení úzkosti.

Autohypnotická nahrávka jako řešení

Autohypnóza může být účinný nástroj při léčbě basifobie. Pomocí autohypnotické nahrávky můžete pracovat s podvědomím, snížit úzkost a postupně překonat strach z pádu.

Příprava na autohypnózu

 • Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni.
 • Uvolněte se: Před začátkem autohypnózy se uvolněte. Zhluboka dýchejte a uvolněte svaly.
 • Nastavte si jasný záměr: Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout.

Postup autohypnotické nahrávky

 • Indukce hypnózy: Použijte nahrávku, která vás provede relaxačními technikami.
 • Pozitivní sugesce: Poslouchejte pozitivní sugesce, například "Cítím se klidný a bezpečný při chůzi".
 • Vizualizace: Představte si pozitivní scénáře zvládání situací spojených s pádem.
 • Postupné vystavování: Vizualizujte různé situace, které vás postupně vystavují situacím, kde by mohl být pád.
 • Ukončení hypnózy: Pomalu se vraťte zpět do vědomého stavu.

Praktické rady pro úspěšnou autohypnózu

 • Pravidelnost: Cvičte autohypnózu pravidelně.
 • Buďte trpěliví: Překonání basifobie může chvíli trvat.
 • Věřte si: Věřte v sílu autohypnózy a v svou schopnost překonat strach.

Basifobie může být omezující, ale s pomocí autohypnotické nahrávky můžete svůj strach postupně překonat. Autohypnóza nabízí nástroje, jak pracovat s podvědomím, snížit úzkost a získat sebevědomí při chůzi a pohybu.