Kynofobie je specifická fobie, která se vyznačuje iracionálním a intenzivním strachem z psů. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec může pociťovat extrémní úzkost, panické záchvaty, závratě, nevolnost a další fyzické příznaky při pohledu na psa, při setkání se psem nebo dokonce při pomyšlení na kontakt se psem. Cynofobie může vážně ovlivnit každodenní život, omezit pohyb v městských parcích, zabránit návštěvám přátel s domácími mazlíčky a vyvolat úzkost při běžných aktivitách ve veřejném prostoru. Léčba kynofobie často zahrnuje různé terapeutické přístupy, jako je kognitivně-behaviorální terapie (KBT), expoziční terapie, a někdy i léky ke snížení úzkosti.

Strach z psů a jeho řešení 

Kynofobie, neboli strach z psů, je specifická fobie, která může výrazně ovlivnit kvalitu života postiženého jedince. Tento strach může být tak silný, že jednoduché činnosti, jako je procházka v parku nebo návštěva přátel s domácími mazlíčky, se stávají téměř nemožné. 

Co je kynofobie?

Cynofobie je iracionální strach z psů, který může vyvolat intenzivní úzkost, panické záchvaty a fyzické symptomy jako jsou závratě, třes, pocení, nevolnost a bušení srdce. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec se vyhýbá situacím, kde by mohl být vystaven psům, což může významně omezit jeho každodenní život.

Jak kynofobie ovlivňuje každodenní život?

Lidé trpící cynofobií se mohou cítit paralyzováni strachem, když jsou v blízkosti psů. Tento strach může vést k vyhýbání se situacím, kde by mohli narazit na psy, což může značně omezit jejich sociální život a volnočasové aktivity. Například procházka v parku, návštěva přátel s domácími mazlíčky nebo dokonce běžné aktivity ve městě mohou být pro lidi s cynofobií velmi stresující a náročné.

Příznaky kynofobie

Příznaky kynofobie se mohou lišit od člověka k člověku, ale často zahrnují:

 • Intenzivní úzkost nebo paniku při setkání se psem
 • Fyzické symptomy, jako jsou závratě, třes, pocení, zrychlený tep a nevolnost
 • Přehnané reakce na přítomnost psů, jako je útěk nebo vyhýbání se situacím, kde by mohli být psi
 • Nepřiměřené obavy nebo katastrofické myšlenky o možných útocích nebo napadení psem

Příčiny kynofobie

Cynofobie může vzniknout z různých příčin, často kombinací genetických, environmentálních a psychologických faktorů. Trauma z minulých zkušeností, jako je napadení psem nebo negativní zážitky spojené se psy, může významně přispět k rozvoji této fobie. Rovněž může být ovlivněna výchovou nebo sledováním jiných lidí, kteří mají strach z psů.

Tradiční léčba kynofobie

Tradiční léčba cynofobie často zahrnuje kognitivně-behaviorální terapii (KBT), expoziční terapii a v některých případech i léky na úzkost. KBT pomáhá pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenky spojené se psy, zatímco expoziční terapie je zaměřena na postupné vystavování se těmto situacím v bezpečném prostředí, aby se snížila citlivost na strach.

 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): KBT pomáhá pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenky a vzorce chování spojené se strachem z psů. Terapeut pracuje s pacientem na rozpoznávání iracionálních myšlenek a jejich nahrazení racionálnějšími a realistickými myšlenkami.

 • Expoziční terapie: Tato forma terapie zahrnuje postupné vystavování se situacím, kde jsou přítomni psi, v bezpečném a kontrolovaném prostředí. Cílem je snížit citlivost na strach a naučit se zvládat úzkostné reakce. Expoziční terapie může být velmi účinná při léčbě fóbií, protože umožňuje pacientům postupně si zvykat na to, čeho se bojí.

 • Léky: V některých případech mohou být předepsány léky ke snížení úzkosti. Tyto léky mohou zahrnovat benzodiazepiny nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Léky mohou být užitečné zejména v počátečních fázích terapie, aby pacientovi pomohly zvládnout extrémní úzkost, než se začnou projevovat výsledky psychoterapie.

 

Autohypnotická nahrávka jako řešení

Autohypnóza je mocný nástroj, který může být velmi účinný při léčbě cynofobie. Pomocí autohypnotické nahrávky můžete pracovat s podvědomím, snížit úzkost a postupně překonat strach z psů. Zde je návod, jak využít autohypnotickou nahrávku k léčbě cynofobie.

Jak funguje autohypnotická nahrávka?

Autohypnotická nahrávka je vedená meditace, která vás uvádí do hlubokého stavu relaxace a soustředění. V tomto stavu je vaše podvědomí otevřené pozitivním sugescím, které vám mohou pomoci změnit vaše reakce na psy. Autohypnóza využívá techniky vizualizace, pozitivních sugescí a postupného vystavování, aby vám pomohla překonat strach.

Příprava na autohypnózu

 • Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni. Mělo by být tiché a pohodlné, abyste se mohli plně soustředit.
 • Uvolněte se: Před začátkem autohypnózy si najděte několik minut na relaxaci. Zhluboka dýchejte a uvolněte všechny svaly v těle.
 • Nastavte si jasný záměr: Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout. Může to být snížení úzkosti při setkání se psy nebo zvýšení sebevědomí při překonávání strachu.

Postup autohypnotické nahrávky

 • Indukce hypnózy: Začněte nahrávkou, která vás provede relaxačními technikami. Zaměřte se na svůj dech, uvolněte tělo a dovolte si upadnout do hlubokého stavu relaxace.
 • Pozitivní sugesce: Poslouchejte pozitivní sugesce, které vám pomohou změnit váš pohled na psy. Například "Cítím se klidný a bezpečný v přítomnosti psů" nebo "S každým dnem se můj strach z psů snižuje".
 • Vizualizace: Představte si sami sebe při setkání se psy, cítíte se klidní a sebejistí. Vizualizujte si pozitivní scénáře, kde úspěšně zvládáte setkání se psy bez strachu.
 • Postupné vystavování: Použijte techniku postupného vystavování tím, že si představujete různé situace, které vás postupně vystavují psům. Začněte s méně intenzivními situacemi a postupně zvyšujte úroveň.
 • Ukončení hypnózy: Postupně se vraťte zpět do vědomého stavu. Uvolněte se, zhluboka dýchejte a otevřete oči, až budete připraveni.

 

Praktické rady pro úspěšnou autohypnózu

 • Pravidelnost: Cvičte autohypnózu pravidelně, ideálně každý den. Pravidelnost vám pomůže dosáhnout trvalých výsledků.
 • Buďte trpěliví: Překonání kynofobie může chvíli trvat. Buďte trpěliví a věřte procesu.
 • Věřte si: Věřte v sílu autohypnózy a v svou schopnost překonat strach. Pozitivní myšlení je klíčové.

Kynofobie může být omezující a ochromující, ale s pomocí autohypnotické nahrávky můžete svůj strach z psů postupně překonat. Autohypnóza vám nabízí nástroje, jak pracovat s vaším podvědomím, snížit úzkost a získat sebevědomí při setkání se psy. Pamatujte, že úspěch vyžaduje čas, pravidelnost a trpělivost. Začněte dnes a otevřete si cestu k životu bez strachu z psů.