Iatrofobie je specifická fobie, která se vyznačuje intenzivním strachem z lékařů nebo lékařských procedur. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec může zažívat extrémní úzkost, panické záchvaty a další fyzické symptomy při myšlence na návštěvu lékaře, při setkání s lékařem nebo při zdravotních vyšetřeních. Iatrofobie může výrazně ovlivnit péči o zdraví a schopnost vyhledat lékařskou pomoc.

Jak iatrofobie ovlivňuje každodenní život?

Lidé trpící Iatrofobií mohou zažívat intenzivní úzkost při myšlence na návštěvu lékaře nebo při pomyšlení na lékařské procedury. Tento strach může vést k vyhýbání se lékařským návštěvám, odkládání zdravotních vyšetření nebo zanedbávání péče o zdraví. To může mít vážné následky pro celkové zdraví a kvalitu života.

Příznaky iatrofobie

Příznaky iatrofobie mohou zahrnovat:

 • Intenzivní úzkost nebo paniku při myšlence na návštěvu lékaře nebo lékařské procedury.
 • Fyzické symptomy, jako jsou závratě, třes, pocení, zrychlený tep a nevolnost.
 • Vyhýbání se situacím, kde by mohlo dojít k lékařským procedurám nebo setkání s lékařem.
 • Nepřiměřené obavy nebo katastrofické myšlenky o lékařských zákrocích.

Příčiny iatrofobie

Přesná příčina iatrofobie není vždy jasná, ale může být výsledkem kombinace genetických, environmentálních a psychologických faktorů. Trauma z minulých lékařských zážitků, negativní zkušenosti s lékaři nebo bolestivé zdravotní procedury mohou významně přispět k rozvoji této fobie. Kultura a sociální vlivy mohou také hrát roli.

Tradiční léčba iatrofobie

Léčba iatrofobie často zahrnuje různé terapeutické přístupy:

 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Pomáhá pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenky a vzorce chování spojené s lékařskými procedurami.
 • Expoziční terapie: Zahrnuje postupné vystavování se situacím, kde jsou lékařské procedury, v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
 • Léky: V některých případech mohou být předepsány léky ke snížení úzkosti.

 

Autohypnotická nahrávka jako řešení

Autohypnóza může být účinný nástroj při léčbě iatrofobie. Pomocí autohypnotické nahrávky můžete pracovat s podvědomím, snížit úzkost a postupně překonat strach z lékařských procedur.

Příprava na autohypnózu

 • Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni.
 • Uvolněte se: Před začátkem autohypnózy se uvolněte. Zhluboka dýchejte a uvolněte svaly.
 • Nastavte si jasný záměr: Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout.

Postup autohypnotické nahrávky

 • Indukce hypnózy: Použijte nahrávku, která vás provede relaxačními technikami.
 • Pozitivní sugesce: Poslouchejte pozitivní sugesce, například "Cítím se klidný a bezpečný při návštěvě lékaře".
 • Vizualizace: Představte si pozitivní scénáře zvládání situací spojených s lékařskými procedurami.
 • Postupné vystavování: Vizualizujte různé situace, které vás postupně vystavují myšlence na lékařské procedury.
 • Ukončení hypnózy: Pomalu se vraťte zpět do vědomého stavu.

Praktické rady pro úspěšnou autohypnózu

 • Pravidelnost: Cvičte autohypnózu pravidelně.
 • Buďte trpěliví: Překonání iatrofobie může chvíli trvat.
 • Věřte si: Věřte v sílu autohypnózy a v svou schopnost překonat strach.

iatrofobie může být omezující, ale s pomocí autohypnotické nahrávky můžete svůj strach postupně překonat. Autohypnóza nabízí nástroje, jak pracovat s podvědomím, snížit úzkost a získat sebevědomí při setkání s lékařskými procedurami.