Herpetofobie je specifická fobie, která se vyznačuje intenzivním strachem z plazů. Herpetofobie je širší pojem, který označuje iracionální strach ze všech plazů, včetně hadů, ještěrů, želv a krokodýlů. Slovo "herpeto" pochází z řeckého slova "herpeton", což znamená "plazící se zvíře". Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec může zažívat extrémní úzkost, panické záchvaty a další fyzické symptomy při pohledu na plazy nebo při myšlence na ně. Herpetofobie může výrazně ovlivnit každodenní život, zejména pokud jde o outdoorové aktivity nebo návštěvy oblastí, kde mohou být plazi přítomni.

Jak herpetofobie ovlivňuje každodenní život?

Lidé trpící herpetofobií mohou zažívat intenzivní úzkost při pohledu na plazy nebo při pomyšlení na ně. Tento strach může vést k vyhýbání se přírodním oblastem, parkům, zahradám nebo dokonce určitým oblastem měst. Strach z plazů může také omezit outdoorové aktivity a vyvolat úzkost při běžných činnostech.

Příznaky herpetofobie

Příznaky herpetofobie mohou zahrnovat:

 • Intenzivní úzkost nebo paniku při pohledu na plazy nebo při pomyšlení na ně.
 • Fyzické symptomy, jako jsou závratě, třes, pocení, zrychlený tep a nevolnost.
 • Vyhýbání se situacím, kde by mohli být plazi, například parky, zahrady nebo určité oblasti měst.
 • Nepřiměřené obavy nebo katastrofické myšlenky o kontaktu s plazy.

Příčiny herpetofobie

Přesná příčina herpetofobie není vždy jasná, ale může být výsledkem kombinace genetických, environmentálních a psychologických faktorů. Trauma z minulých zkušeností, jako je negativní zážitek s plazem, může významně přispět k rozvoji této fobie. Kultura a sociální vlivy mohou také hrát roli.

Tradiční léčba herpetofobie

Léčba herpetofobie často zahrnuje různé terapeutické přístupy:

 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Pomáhá pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenky a vzorce chování spojené s plazy.
 • Expoziční terapie: Zahrnuje postupné vystavování se situacím, kde jsou plazi, v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
 • Léky: V některých případech mohou být předepsány léky ke snížení úzkosti.

Autohypnotická nahrávka jako řešení

Autohypnóza může být účinný nástroj při léčbě herpetofobie. Pomocí autohypnotické nahrávky můžete pracovat s podvědomím, snížit úzkost a postupně překonat strach z plazů.

Příprava na autohypnózu

 • Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni.
 • Uvolněte se: Před začátkem autohypnózy se uvolněte. Zhluboka dýchejte a uvolněte svaly.
 • Nastavte si jasný záměr: Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout.

Postup autohypnotické nahrávky

 • Indukce hypnózy: Použijte nahrávku, která vás provede relaxačními technikami.
 • Pozitivní sugesce: Poslouchejte pozitivní sugesce, například "Cítím se klidný a bezpečný při pohledu na plazy".
 • Vizualizace: Představte si pozitivní scénáře zvládání situací spojených s plazy.
 • Postupné vystavování: Vizualizujte různé situace, které vás postupně vystavují kontaktu s plazy.
 • Ukončení hypnózy: Pomalu se vraťte zpět do vědomého stavu.

Praktické rady pro úspěšnou autohypnózu

 • Pravidelnost: Cvičte autohypnózu pravidelně.
 • Buďte trpěliví: Překonání herpetofobie může chvíli trvat.
 • Věřte si: Věřte v sílu autohypnózy a v svou schopnost překonat strach.

Herpetofobie může být omezující, ale s pomocí autohypnotické nahrávky můžete svůj strach postupně překonat. Autohypnóza nabízí nástroje, jak pracovat s podvědomím, snížit úzkost a získat sebevědomí při setkání s plazy.