Fobie z jehel (trypanofobie) je intenzivní a iracionální strach z injekcí nebo jiných lékařských postupů zahrnujících jehly. Tento strach může vést k vyhýbání se lékařské péči, očkování nebo krevním testům, což může mít negativní dopad na zdraví jedince. Příčiny mohou zahrnovat negativní zkušenosti s jehlami v minulosti, strach z bolesti nebo obecné úzkostné poruchy. Léčba fobie z jehel zahrnuje kognitivně-behaviorální terapii (KBT), expoziční terapii, relaxační techniky a v některých případech i sedativa pro zmírnění úzkosti.