Ablutofobie patří mezi méně časté fobie, vyznačuje se intenzivním strachem z mytí nebo koupání. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec může zažívat extrémní úzkost, panické záchvaty a další fyzické symptomy při pomyšlení na mytí nebo koupání, při přípravě na tuto činnost nebo během ní. Ablutofobie může výrazně ovlivnit každodenní život a osobní hygienu, což může vést k sociálním a zdravotním problémům.

Jak ablutofobie ovlivňuje každodenní život?

Lidé trpící ablutofobií mohou zažívat intenzivní úzkost při pomyšlení na mytí nebo koupání. Tento strach může vést k vyhýbání se osobní hygieně, což může způsobit sociální izolaci a zvýšit riziko infekcí a jiných zdravotních problémů. Postižení jedinci mohou také vyhledávat různé způsoby, jak se mytí vyhnout, například minimalizací fyzické aktivity, aby se méně potili.

Příznaky ablutofobie

Příznaky ablutofobie mohou zahrnovat:

 • Intenzivní úzkost nebo paniku při pomyšlení na mytí nebo koupání.
 • Fyzické symptomy, jako jsou závratě, třes, pocení, zrychlený tep a nevolnost.
 • Vyhýbání se situacím, kde by bylo potřeba se mýt nebo koupat.
 • Nepřiměřené obavy nebo katastrofické myšlenky o mytí nebo koupání.

Příčiny ablutofobie

Přesná příčina ablutofobie není vždy jasná, ale může být výsledkem kombinace genetických, environmentálních a psychologických faktorů. Trauma z minulých zkušeností, například negativní zážitek při koupání, může významně přispět k rozvoji této fobie. Kultura a sociální vlivy mohou také hrát roli.

Tradiční léčba ablutofobie

Léčba ablutofobie často zahrnuje různé terapeutické přístupy:

 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Pomáhá pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenky a vzorce chování spojené s mytím a koupáním.
 • Expoziční terapie: Zahrnuje postupné vystavování se situacím, kde je potřeba se mýt nebo koupat, v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
 •  
 • Léky: V některých případech mohou být předepsány léky ke snížení úzkosti.

Autohypnotická nahrávka jako řešení

Autohypnóza může být účinný nástroj při léčbě ablutofobie. Pomocí autohypnotické nahrávky můžete pracovat s podvědomím, snížit úzkost a postupně překonat strach z mytí a koupání.

Příprava na autohypnózu

 • Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni.
 • Uvolněte se: Před začátkem autohypnózy se uvolněte. Zhluboka dýchejte a uvolněte svaly.
 • Nastavte si jasný záměr: Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout.

Postup autohypnotické nahrávky

 • Indukce hypnózy: Použijte nahrávku, která vás provede relaxačními technikami.
 • Pozitivní sugesce: Poslouchejte pozitivní sugesce, například "Cítím se klidný a bezpečný při mytí a koupání".
 • Vizualizace: Představte si pozitivní scénáře zvládání situací spojených s mytím a koupáním.
 • Postupné vystavování: Vizualizujte různé situace, které vás postupně vystavují mytí a koupání.
 • Ukončení hypnózy: Pomalu se vraťte zpět do vědomého stavu.

Praktické rady pro úspěšnou autohypnózu

 • Pravidelnost: Cvičte autohypnózu pravidelně.
 • Buďte trpěliví: Překonání ablutofobie může chvíli trvat.
 • Věřte si: Věřte v sílu autohypnózy a v svou schopnost překonat strach.

Ablutofobie může být omezující, ale s pomocí autohypnotické nahrávky můžete svůj strach postupně překonat. Autohypnóza nabízí nástroje, jak pracovat s podvědomím, snížit úzkost a získat sebevědomí při mytí a koupání.