CRET (Comprehensive Relational Empowerment Technique) je inovativní terapeutická metoda, která zahrnuje vztahovou teorii rámců, techniky neurolingvistického programování a prvky autohypnózy, s cílem posílit osobní schopnosti v oblasti zvládání emocí a vztahů. Přesněji integruje prvky Relational Frame Theory (RFT), neurolingvistického programování (NLP) a autohypnózy. Cílem CRET je poskytnout holistický přístup k rozvoji osobních a mezilidských schopností jedinců, což umožňuje hlubší porozumění a efektivnější zvládání emocionálních a kognitivních vzorců. Tato metoda je zvláště užitečná pro osoby, které se snaží zlepšit svou psychologickou flexibilitu a zvládání emocí, zatímco pracují na posílení svých vztahů a komunikačních dovedností.

Klíčové Prvky CRET

 1. Relational Frame Theory (RFT): CRET využívá RFT k analýze a pochopení základních jazykových a kognitivních procesů, které formují chování jedince. Tímto způsobem CRET pomáhá klientům identifikovat a změnit negativní myšlenkové vzorce, které mohou vést k emočním a behaviorálním problémům.

 2. Neurolingvistické programování (NLP): CRET integruje techniky NLP, aby posílila schopnost jedinců řídit své myšlení a emocionální reakce. NLP poskytuje nástroje pro reframing (přeformulování), což umožňuje klientům přehodnotit a změnit způsob, jakým vnímají a reagují na různé situace.

 3. Autohypnóza: Tato metoda využívá autohypnózu k dosažení hlubších úrovní relaxace a soustředění, což umožňuje efektivnější práci s podvědomými myšlenkami a emocemi. Autohypnóza je v CRET používána k posílení kognitivních a emočních změn zavedených prostřednictvím RFT a NLP.

Cíle CRET

 • Zvýšení psychologické flexibility: CRET pomáhá klientům stát se více otevřenými a adaptabilními v reakci na změnu, což zvyšuje jejich schopnost efektivně zvládat stres a emoční výzvy.
 • Posílení mezilidských dovedností: Metoda se zaměřuje na vývoj lepších komunikačních schopností a empatie, což je zásadní pro budování a udržování zdravých vztahů.
 • Osobní růst a sebepoznání: CRET podporuje hlubší sebepoznání a osobní rozvoj skrze integraci sebereflekce a cíleného zásahu.

CRET je vhodná pro širokou škálu klientů, včetně těch, kteří se potýkají s emocionálními problémy, mezilidskými konflikty, osobními krizemi nebo kteří jednoduše hledají cesty k osobnímu růstu a zlepšení kvality svého života. Tento integrovaný přístup zdůrazňuje důležitost práce na sobě v bezpečném a podporujícím prostředí, což poskytuje robustní základnu pro dlouhodobé zlepšení a zdraví.

Jak u každé metody, i CRET má své specifické výhody a potenciální nevýhody:

Pro CRET

 1. Holistic Approach: CRET kombinuje RFT, NLP a autohypnózu, což nabízí komplexní přístup ke zvládání emočních a mezilidských problémů. Toto integrované pojetí umožňuje uživatelům získat hlubší vhled do jejich myšlení a emocí, což může vést k trvalejším změnám.

 2. Zlepšení mezilidských dovedností: Metoda klade silný důraz na rozvoj a zlepšení mezilidských dovedností, což je zásadní pro budování zdravých vztahů v osobním i profesionálním životě.

 3. Flexibilita a adaptabilita: CRET umožňuje individuální přizpůsobení technik a strategií podle konkrétních potřeb a situací jednotlivce, což zvyšuje její efektivitu a relevanci pro různé typy klientů.

 4. Podpora emoční regulace: Metoda poskytuje nástroje pro efektivní zvládání a regulaci emocí, což pomáhá snižovat úzkost, stres a další negativní emocionální stavy.

Proti CRET

 1. Složitost: Integrování více terapeutických přístupů může zpočátku působit jako složité a může vyžadovat čas, aby se uživatelé plně seznámili s různými technikami a jejich aplikací.

 2. Potřeba kvalifikovaného vedení: Efektivní využití CRET může vyžadovat vedení od kvalifikovaného terapeuta nebo odborníka, který je vyškolen v CRET, RFT, NLP a autohypnóze, což může být logisticky nebo i finančně náročné pro některé klienty.

 3. Časová náročnost: Plné osvojení a integrace naučených dovedností může trvat delší dobu, a klienti mohou potřebovat pravidelné sezení nebo cvičení, aby dosáhli žádaných výsledků.

 4. Variabilita výsledků: Jako u mnoha psychologických intervencí, výsledky CRET mohou být proměnlivé a závislé na individuálních rozdílech v motivaci, zapojení a osobních okolnostech klientů.