Zdravotní úzkost je psychický stav charakterizovaný přetrvávajícími obavami o vlastní zdraví, často spojenými s přehnaným strachem z vážných nemocí. Lidé trpící zdravotní úzkostí mohou mít tendenci interpretovat běžné tělesné pocity nebo mírné symptomy jako známky vážného onemocnění. Tento stav může vést k nadměrnému stresu, narušení každodenního života a zhoršení kvality života. Příčiny mohou zahrnovat předchozí zdravotní problémy, genetické predispozice a úzkostné poruchy. Léčba zahrnuje kognitivně-behaviorální terapii (KBT), medikaci a techniky zvládání stresu. Autohypnóza může být také užitečná pro snižování obav a zlepšování psychické pohody.

Klíčové charakteristiky zdravotní úzkosti:

 1. Přetrvávající obavy: Jedinci trpící zdravotní úzkostí mají neustálé obavy o své zdraví a často se bojí, že mají nebo dostanou vážnou nemoc.
 2. Sledování tělesných příznaků: Lidé se zdravotní úzkostí pečlivě sledují své tělesné funkce a symptomy, často nadměrně zveličují jejich význam.
 3. Vyhledávání lékařské pomoci: Tito jedinci mohou často navštěvovat lékaře a podstupovat opakovaná vyšetření, aby získali ujištění, že jsou zdraví.
 4. Negativní interpretace běžných pocitů: Běžné tělesné pocity, jako je bolest hlavy nebo únava, jsou často vnímány jako příznaky vážné nemoci.
 5. Narušení každodenního života: Obavy o zdraví mohou výrazně ovlivnit schopnost jedince fungovat v práci, ve škole nebo v sociálních situacích.
 6. Úleva z vyhýbání se: Lidé se zdravotní úzkostí mohou vyhýbat určitým aktivitám nebo situacím, které podle jejich názoru mohou zhoršit jejich zdravotní stav.

Příčiny zdravotní úzkosti:

 • Genetické faktory: Genetická predispozice může hrát roli ve vzniku zdravotní úzkosti.
 • Životní zkušenosti: Minulé zdravotní problémy, trauma nebo vážná nemoc v rodině mohou přispět k rozvoji zdravotní úzkosti.
 • Psychologické faktory: Obecná úzkost, stres, nízké sebevědomí a sklon k negativnímu myšlení mohou zvyšovat riziko zdravotní úzkosti.

Rozdíl mezi zdravotní úzkostí a hypochondrií:

 • Hypochondrie: Hypochondrie, nebo-li porucha úzkosti z nemoci, je specifický druh zdravotní úzkosti, kde je intenzivní a neodbytný strach z konkrétní vážné nemoci navzdory negativním výsledkům lékařských vyšetření.
 • Zdravotní úzkost: Může zahrnovat širší spektrum obav o zdraví, které nemusí být tak fixované na konkrétní nemoc, ale spíše na obecný strach z nemocí.

Léčba zdravotní úzkosti:

 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Pomáhá jedincům identifikovat a změnit maladaptivní myšlenkové vzorce a chování spojené s obavami o zdraví.
 • Medikace: Antidepresiva nebo anxiolytika mohou být předepsána ke snížení symptomů úzkosti a deprese.
 • Techniky zvládání stresu: Relaxační techniky, mindfulness, meditace a autohypnóza mohou pomoci snižovat úroveň stresu a úzkosti.
 • Podpora od rodiny a přátel: Emoční podpora a pochopení ze strany blízkých mohou být klíčové pro zotavení.

Zdravotní úzkost je léčitelný stav, který vyžaduje odbornou pomoc. Včasná intervence a adekvátní léčba mohou výrazně zlepšit kvalitu života postižených jedinců.